Capitolul 3

III. ÎMPOTRIVA IERUSALÍMULUI

Împotriva conducătorilor națiunii

1 Vai de cetatea rebelă,

întinată și violentă!

2 Nu a ascultat glasul,

nu a acceptat mustrarea,

nu și-a pus încrederea în Domnul

și nu s-a apropiat

de Domnul Dumnezeul ei.

3 Căpeteniile ei sunt în mijlocul său

ca niște lei care rag,

judecătorii ei, ca niște lupi de seară

care nu lasă nimic pe dimineață.

4 Profeții săi sunt niște vagabonzi,

oameni ai înșelăciunii;

preoții ei profanează ceea ce este sfânt și violează legea.

5 Domnul este drept în mijlocul ei;

el nu face nedreptate.

În fiecare dimineață pune judecata lui ca lumină și nu va lipsi,

iar cel fărădelege nu știe de rușine.

Lecția neamurilor

6 „Am nimicit neamuri,

sunt devastate turnurile lor;

le-am distrus străzile,

încât nu mai este niciun trecător.

Cetățile lor sunt prădate,

încât nu mai este niciun om

care să locuiască.

7 „Ziceam:

«De te-ai teme într-adevăr de mine

și de-ai accepta mustrarea!

Nu ar fi distrusă locuința ei,

orice pedeapsă aș [trimite] asupra ei.

Cu siguranță, s-ar ridica repede s

ă jefuiască toate lucrările lor».

8 De aceea, așteptați-mă

– oracolul Domnului –

până în ziua în care

mă voi ridica drept martor,

căci judecata mea este

să adun neamurile, să reunesc regatele,

ca să-mi revărs indignarea asupra lor,

toată mânia mea aprinsă,

pentru că tot pământul va fi devorat

în focul geloziei mele.

IV. PROMISIUNI

Convertirea popoarelor

9 Căci atunci voi da popoarelor

buze curate,

ca toți să invoce numele Domnului

și să-l slujească împreună.

10 Dincolo de râurile din Cuș

vor fi cei care se vor ruga la mine,

fiica celor risipiți ai mei

va aduce ofrandă.

Restul umil al lui Israél

11 În ziua aceea, nu te vei mai rușina

de toate faptele tale

cu care te-ai răzvrătit

împotriva mea,

pentru că atunci voi îndepărta

din mijlocul tău

pe cei care jubilează

pentru mândria ta

și nu vei mai fi adunată

să te înalți pe muntele meu cel sfânt.

12 Dar voi lăsa în mijlocul tău

un popor umil și sărac,

care își va căuta refugiul

în numele Domnului.

13 Restul lui Israél

nu va mai face nedreptate,

nu va mai spune minciuni

și nu se va mai găsi în gura lor

o limbă înșelătoare.

Ei vor paște și se vor odihni

și nu va mai fi cine să-i tulbure”.

Psalm de bucurie pentru Sión

14 Bucură-te, fiică a Siónului!

Strigă de veselie, Israél!

Veselește-te și jubilează

din toată inima, fiică a Ierusalímului!

15 Domnul a îndepărtat judecățile tale,

l-a îndepărtat pe dușmanul tău.

Regele lui Israél, Domnul,

este în mijlocul tău

și nu te vei mai teme de rău.

16 În ziua aceea, se va zice în Ierusalím: «Nu te teme!»,

și în Sión:

«Să nu-ți slăbească mâinile!».

17 Domnul Dumnezeul tău

este în mijlocul tău

ca un viteaz care salvează;

se va bucura cu veselie pentru tine

și va tăcea în iubirea lui.

Se va veseli pentru tine

cu cântare de bucurie.

Întoarcerea celor împrăștiați

18 Pe cei din tine care sunt mâhniți

[că sunt departe] de sărbători

îi voi aduna și va fi ridicată ocara

de deasupra lor.

19 Iată, eu o fac împotriva tuturor celor care te-au umilit în acel timp!

O voi elibera pe cea șchioapă

și o voi aduna pe cea alungată

și le voi pune să fie laudă

și un nume

în toate țările unde au fost făcute

de rușine.

20 În acel timp, vă voi aduce

și tot atunci vă voi aduna,

căci vă voi pune să fiți un nume

și laudă

între toate popoarele pământului

când îi voi aduce înapoi

pe captivii voștri în văzul vostru”,

spune Domnul.