Capitolul 6

Plecarea în călătorie

1 Copilul a ieşit şi îngerul era cu el. A ieşit şi câinele cu el şi a mers împreună cu ei. Au mers amândoi până când s-a lăsat noaptea şi au poposit lângă râul Tígru. 2 Copilul a coborât să-şi spele picioarele în râul Tígru, iar un peşte mare a sărit din apă voind să înghită piciorul copilului, însă el a strigat. 3 Îngerul i-a zis copilului: „Apucă şi prinde peştele!”. Băiatul a prins peştele şi l-a adus la mal. 4 Îngerul i-a zis: „Spintecă peştele şi scoate-i fierea, inima şi ficatul şi păstrează-le la tine; iar intestinele aruncă-le! Folositoare sunt ca medicament fierea, inima şi ficatul lui”. 5 Copilul a spintecat peştele şi i-a luat fierea, inima şi ficatul. Apoi a fript peştele, a mâncat şi a luat din el ca să săreze. 6 Au mers amândoi împreună până s-au apropiat de Média.

7 Atunci, băiatul l-a întrebat pe înger şi i-a spus: „Frate Azaría, ce medicament poate fi în inima, în ficatul peştelui şi în fiere?”. 8 El i-a zis: „Inima şi ficatul peştelui afumă-le în faţa bărbatului sau a femeii pe care îi bântuie un demon sau un duh rău! Va fugi de la ei orice bântuială şi nu va mai rămâne la ei în veci! 9 Cu fierea să ungi ochii omului peste care s-a ridicat albeaţă. Să sufli peste ei, peste albeaţă, şi se vor vindeca!”.

10 Când a ajuns în Média şi se apropia de Ecbatána, 11 Rafaél i-a zis băiatului: „Frate Tobía!”. El i-a zis: „Iată-mă!”. [Rafaél] i-a zis: „În noaptea aceasta trebuie să poposim la Raguél. Omul este ruda ta şi are o fiică al cărei nume este Sára. 12 Nu are alt fiu sau altă fiică în afară de Sára singură. Tu eşti cel mai apropiat dintre toţi bărbaţii ca să o obţii. Şi pentru tatăl ei tu ai dreptul să o ai ca moştenire. Fata este inteligentă şi curajoasă, foarte frumoasă, iar tatăl ei este [un om] bun”. 13 I-a mai spus: „Ţie ţi se cuvine să o iei. Ascultă-mă, frate! Voi vorbi cu tatăl despre fată în noaptea aceasta ca să ţi-o luăm ca mireasă. Când ne vom întoarce din Raghés, îi vom face nunta. Ştiu că Raguél nu ar putea să ţi-o refuze şi să o logodească cu altul, căci atunci ar fi vrednic de moarte, după judecata cărţii lui Moise, pentru că ştie că ţie ţi se cuvine să o ai pe fata lui înaintea oricărui bărbat. Acum, ascultă-mă, frate! Vom vorbi despre fată în noaptea aceasta şi o vom logodi cu tine. Când ne vom întoarce de la Raghés, o vom lua şi o vom aduce cu noi la tine acasă”.

14 Tobía, răspunzând, i-a zis lui Rafaél: „Frate Azaría, am auzit că a fost dată deja [de soţie] la şapte bărbaţi, iar ei au murit în camera lor nupţială; chiar în noaptea în care au intrat la ea au murit. Am auzit spunându-se că un demon i-a omorât. 15 Acum, mi-e teamă pentru că nu-i face rău ei, ci, dacă cineva se apropie de ea, îl omoară. Eu sunt singur la tatăl meu: nu vreau să mor şi să cobor viaţa tatălui meu şi a mamei mele cu suferinţă din cauza mea în mormântul lor, căci nu au un alt fiu care să-i îngroape”. 16 [Rafaél] i-a zis: „Nu-ţi aduci aminte de poruncile tatălui tău, care ţi-a poruncit să-ţi iei soţie din casa tatălui tău? Acum, ascultă-mă, frate, şi nu te preocupa de demonul acesta! Ia-o, căci eu ştiu că în noaptea aceasta îţi va fi dată ca soţie! 17 Când vei intra în camera nupţială, ia din ficatul peştelui şi inima şi pune-le peste jăratecul pentru incens: diavolul va mirosi şi va fugi şi nu se va mai arăta în preajma ei în veci. 18 Când vei fi aproape să fii cu ea, mai întâi ridicaţi-vă amândoi, rugaţi-vă şi cereţi de la Domnul cerului ca să aibă milă şi să vă ocrotească! Nu te teme, pentru că ţie ţi-a fost menită din veci! Tu o vei elibera, iar ea va merge împreună cu tine. Eu cred că vei avea copii de la ea şi-ţi vor fi ca fraţii. Nu te îngrijora!”. 19 Când Tobía a auzit cuvintele lui Rafaél şi că ea este sora lui, din descendenţa casei tatălui său, a îndrăgit-o foarte mult şi inima lui s-a alipit de ea.