Capitolul 7

IV. CĂSĂTORIA LUI TOBÍA CU SÁRA

1 Au ajuns la Ecbatána; [Tobía] i-a zis: „Frate Azaría, du-mă direct la Raguél, fratele nostru!”. L-a dus la casa lui Raguél şi l-au găsit şezând la intrarea curţii. L-au salutat ei mai întâi, iar el le-a zis: „Bucuraţi-vă mult, fraţilor! Bine aţi venit sănătoşi!”. Şi i-a dus în casă. 2 I-a zis Édnei, soţia lui: „Cât de mult seamănă tânărul acesta cu Tobít, fratele meu!”. 3 Édna i-a întrebat şi le-a spus: „De unde sunteţi, fraţilor!”. Ei i-au răspuns: „Suntem dintre fiii lui Neftáli luaţi captivi la Niníve”. 4 Ea le-a zis: „Îl cunoaşteţi pe Tobít, fratele nostru?”. Ei i-au răspuns: „Îl cunoaştem”. 5 Ea le-a zis: „Este sănătos?”. Ei i-au răspuns: „Este sănătos, trăieşte!”. Iar Tobía i-a spus: „Este tatăl meu”. 6 Raguél a sărit în picioare, l-a îmbrăţişat şi a plâns. Apoi i-a zis: „Binecuvântarea să fie cu tine, copile! Eşti [fiul] unui tată cinstit şi bun. O, ce rău nefericit că a fost orbit un om drept şi care dădea de pomană!”. Şi, căzând pe grumazul lui Tobía, fratele său, a plâns. 7 A plâns şi Édna, soţia lui [Raguél]. Şi Sára, fiica lor, a plâns şi ea. 8 Au înjunghiat un berbec din turmă şi i-au întâmpinat din toată inima.

Căsătoria

9 După ce s-au îmbăiat şi s-au spălat, s-au întins ca să mănânce. Tobía i-a zis lui Rafaél: „Frate Azaría, spune-i lui Raguél să mi-o dea pe Sára, sora mea!”. 10 Raguél a auzit cuvântul şi i-a zis băiatului: „Mănâncă şi bea, simte-te bine în noaptea aceasta! Căci nu este un alt om căruia să i se cuvină să o ia pe Sára, fiica mea, în afară de tine, frate, după cum nici eu nu am putere să o dau unui alt om în afară de tine. Căci tu eşti [ruda] mea cea mai apropiată şi îndată îţi voi arăta adevărul, copile! 11 Am dat-o [de soţie] la şapte bărbaţi dintre fraţii mei şi toţi au murit în noaptea când au intrat la ea. Acum, mănâncă şi bea, copile, şi Domnul va avea grijă de voi!”. 12 Tobía i-a spus: „Nu voi mânca şi nu voi bea până când nu vei fi de acord cu mine”. Raguél a zis: „Voi face să-ţi fie dată după judecata cărţii lui Moise. Căci din cer a fost hotărât să-ţi fie dată ţie. Ia-o pe sora ta! De acum, tu eşti fratele ei, iar ea este sora ta. Ea îţi este dată de astăzi şi până-n veşnicie. Domnul cerului să fie binevoitor cu voi, copile, în noaptea aceasta şi să arate faţă de voi îndurare şi pace!”. 13 Raguél a chemat-o pe Sára, fiica lui, şi ea s-a dus la el. Luându-i mâna, i-a dat-o lui [Tobía] şi i-a zis: „Ia-o după lege şi după judecata scrisă în cartea lui Moise! Îţi este dată de soţie. Ia-o şi du-o la tatăl tău sănătos! Dumnezeul cerului să vă dăruiască pace!”.

14 A chemat-o pe mama ei şi i-a zis să aducă o carte. A scris în carte contractul de căsătorie şi aşa i-a dat-o de soţie după judecata legii lui Moise. După aceasta, au început să mănânce şi să bea. 15 Raguél a chemat-o pe Édna, soţia lui, şi i-a zis: „Soră, pregăteşte cealaltă cameră şi condu-o [pe Sára] acolo!”. 16 Ea a mers şi a pregătit camera după cum i-a spus. A adus-o acolo şi a plâns pentru ea. Apoi şi-a şters lacrimile şi i-a zis: 17 „Ai încredere, fiică! Domnul să-ţi dea bucurie în locul suferinţei! Ai încredere, fiică!”. Şi a ieşit.