Capitolul 11

1 Deschide, Libán, porțile tale

și focul va devora cedrii tăi!

2 Gemi, chiparos, căci a căzut cedrul,

pentru că au fost distruși cei măreți.

Gemeți, stejari din Basán,

fiindcă pădurea cea deasă a fost doborâtă!

3 Glas de geamăt al păstorilor,

pentru că a fost distrusă măreția lor;

glas de răget de lei tineri,

pentru că a fost distrusă

mândria Iordánului!

Cei doi păstori

4 Așa spune Domnul Dumnezeul meu: „Paște turma [destinată] uciderii! 5 Cei care o cumpără, o ucid și nu se fac vinovați; cei care o vând spun: «Binecuvântat este Domnul pentru că m-am îmbogățit!». Iar păstorii nu le cruță. 6 Căci nu-i voi mai cruța pe locuitorii țării – oracolul Domnului. Iată, eu voi face să fie găsit omul fiecare de mâna aproapelui său și de mâna regelui său! Ei vor distruge țara și nu-i voi salva din mâna lor. 7 Am păscut turma [destinată] uciderii pentru cei care voiau să cumpere turma. Mi-am luat două bastoane: pe unul l-am numit «Delicatețe», iar pe celălalt l-am numit «Uniune». Și am păscut turma. 8 Am nimicit trei păstori într-o lună: mi-am pierdut răbdarea față de ei, pentru că sufletul lor s-a dezgustat de mine. 9 Am zis: «Nu vă voi mai paște. Cea care moare să moară, cea care piere să piară și cele care rămân să-și mănânce carnea una celeilalte». 10 Am luat toiagul [numit] «Delicatețe» și l-am frânt ca să rup alianța mea pe care am încheiat-o cu toate neamurile”. 11 A fost frânt în ziua aceea și au recunoscut cei care voiau să cumpere turma și care mă păzeau că era un cuvânt al Domnului. 12 Eu le-am zis: „Dacă este bun în ochii voștri, dați-mi plata! Dacă nu, încetați!”. Ei mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginți. 13 Domnul mi-a zis: „Aruncă olarului valoarea prețului cu care am fost prețuit de ei!”. Am luat cei treizeci de arginți și i-am aruncat olarului în casa Domnului. 14 Am frânt al doilea toiag, [cel numit] „Uniune”, ca să frâng frăția dintre Iúda și Israél. 15 Domnul mi-a spus: „Ia-ți și instrumentele unui păstor nebun!”. 16 Căci, iată, eu fac să se ridice un păstor în țară care nu le va vizita pe cele gata să piară, pe cea tânără nu o va căuta, pe cea rănită nu o va vindeca, pe cea care stă [în picioare] nu o va hrăni, ci carnea celei grase o va devora și le va smulge copitele. 17 Vai de păstorul nebun care-și părăsește turma. Sabia va fi peste brațul lui și peste ochiul lui drept. Brațul lui se va usca și ochiul său drept va slăbi.