Capitolul 8

Perspective mesianice de mântuire

1 A fost cuvântul Domnului Sabaót, zicând: 2 așa spune Domnul Sabaót: „Am o gelozie mare pentru Sión și sunt gelos pentru el cu mânie mare”. 3 Aşa zice Domnul: „Mă întorc în Sión şi vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalímului. Ierusalímul se va chema «Cetate a adevărului», iar muntele Domnului Sabaót, «Munte sfânt»”. 4 Așa spune Domnul Sabaót: „Vor sta din nou bătrâni și bătrâne în piețele din Ierusalím, fiecare cu bastonul său în mână, pentru multe zile. 5 Piețele cetății se vor umple de băieți și fete care se vor juca în piețele sale”. 6 Așa zice Domnul Sabaót: „Dacă este minunat în ochii restului acestui popor în zilele acelea, chiar și în ochii mei va fi minunat” – oracolul Domnului Sabaót.

7 Așa spune Domnul Sabaót:

„Iată, eu îl salvez pe poporul meu

din țara de unde răsare și din țara

de unde apune soarele.

8 Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalímului.

Ei vor fi poporul meu

și eu voi fi Dumnezeul lor în adevăr

și dreptate”.

9 Așa zice Domnul Sabaót: „Întăriți-vă mâinile, voi, cei care veți asculta în zilele acelea cuvintele acestea din gura profeților care erau în ziua când s-a pus temelia casei Domnului Sabaót ca să reclădească templul!

10 Căci înainte de zilele acelea,

nu era răsplată pentru om

și nu era răsplată pentru animale.

Pentru cel care ieșea

și pentru cel care intra,

nu era pace din cauza potrivnicului

când eu i-am trimis pe oameni

fiecare împotriva aproapelui său.

11 Acum, nu voi fi ca în zilele de odinioară

pentru restul acestui popor”

– oracolul Domnului Sabaót.

12 „Este o sămânță de pace:

via va da rodul ei, pământul va da

produsele sale și cerul va da roua sa.

Voi face ca restul acestui popor

să moștenească toate acestea.

13 După cum ați fost un blestem printre popoare, casă a lui Iúda și casă a lui Israél, tot așa vă voi salva și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți și întăriți-vă mâinile!”.

14 Căci așa spune Domnul Sabaót: „După cum am plănuit să vă fac rău când m-au mâniat părinții voștri – spune Domnul Sabaót – și nu m-am îndurat, 15 tot așa mă voi întoarce să plănuiesc în zilele acelea să fac bine Ierusalímului și casei lui Iúda. Nu vă temeți!

16 Aceste lucruri să le faceți: fiecare să spună adevărul aproapelui său și după adevăr și judecată de pace să faceți la porțile voastre! 17 Nimeni să nu plănuiască răul în inima sa împotriva aproapelui său și să nu iubiți jurământul fals! Pentru că toate acestea sunt cele pe care le urăsc” – oracolul Domnului.

Răspuns la întrebarea despre post

18 Cuvântul Domnului Sabaót a fost către mine, zicând:

19 așa zice Domnul Sabaót: „Postul [lunilor] a patra, a cincea, a șaptea și a zecea vor fi pentru casa lui Iúda bucurie și veselie și sărbători frumoase. Iubiți adevărul și pacea!”.

Perspective de mântuire

20 Aşa spune Domnul Sabaót: „Vor mai veni popoare şi locuitori din multe cetăți. 21 Vor merge locuitorii uneia către cealaltă și vor zice: «Să mergem să îmbunăm fața Domnului și să-l căutăm pe Domnul Sabaót!». «Vreau să merg și eu». 22 Vor veni popoare multe și neamuri puternice să-l caute pe Domnul Sabaót în Ierusalím și să îmbuneze fața Domnului”.

23 Așa zice Domnul Sabaót: „În zilele acelea, se vor întări zece oameni dintre toate limbile neamurilor și se vor prinde de poala [hainei] unui iudeu, zicând: «Vrem să mergem împreună cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!»”.