Capitolul 9

II. PARTEA A DOUA

Israél și restaurarea sa

Pământul cel nou

1 Profeție. Cuvântul Domnului

în țara lui Hadrác.

Damásc va fi locul său de odihnă,

pentru că Domnul are ochii

[îndreptați] spre om

și spre toate triburile lui Israél

2 și spre Hamát, care se mărginește cu el,

spre Tir și Sidón, căci este foarte înțelept.

3 Tir a construit o fortăreață;

a adunat argint ca praful

și aur, ca noroiul de pe străzi.

4 Iată, Domnul o va lua în stăpânire,

va nimici în mare armata ei

și ea va fi devorată de foc.

5 Așchelon va vedea și se va teme;

Gáza se va chinui foarte mult

și Ecrón va fi făcut de rușine

cu toată siguranța lui.

Va pieri regele din Gáza și Așchelón

nu va mai fi locuit.

6 Va locui copilul nelegitim în Așdód

și voi nimici mândria filisténilor.

7 Voi face să se întoarcă sângele din gura lui

și idolii săi, dintre dinții lui.

Cel care va rămâne,

și el va fi al Dumnezeului nostru,

va deveni căpetenie în Iúda,

iar Ecrón va fi ca un iebuséu.

8 Eu îmi voi așeza tabăra lângă casa mea

ca un străjer pentru cel care trece

și se întoarce.

Nu va mai trece pe la ei cel care oprimă,

pentru că voi privi cu ochii mei.

Mesia

9 Veselește-te mult, fiică a Siónului!

Strigă de bucurie, fiică a Ierusalímului!

Iată, regele tău vine la tine:

el este drept și mântuit,

umil și călare pe un măgar,

pe un mânz, puiul unei măgărițe.

10 Voi nimici carele din Efraím

și caii din Ierusalím;

voi nimici arcul de război

și voi vorbi de pace neamurilor.

Domnia lui va fi de la mare la mare,

de la Râu până la marginile pământului.

Restabilirea lui Israél

11 Cât despre tine,

datorită sângelui alianței cu tine,

îi voi trimite pe cei legați ai tăi

din groapa în care nu este apă.

12 Întoarceți-vă la fortăreață,

voi cei legați de speranță!

Chiar azi fac cunoscut că

de două ori îți voi înapoia!

13 L-am încordat pentru mine pe Iúda,

am umplut arcul cu Efraím.

I-am făcut să se ridice pe fiii tăi, Sión, împotriva fiilor din Iaván

și te-am pus ca sabia unui viteaz.

14Domnul se va arăta deasupra lor

și va face să iasă ca fulgerul săgeata lui.

Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță

și va merge în furtunile din Temán.

15 Domnul Sabaót îi va apăra,

ei vor devora și vor călca în picioare pietrele de praștie,

vor bea și vor bolborosi ca vinul;

se vor umple ca un vas,

precum coarnele altarului.

16 Domnul Dumnezeul lor îi va mântui în ziua aceea ca pe o turmă a sa,

ca pietrele de diademă vor străluci

pe pământul lor.

17 Ce bunătate și ce frumusețe!

Grâul îi va face să înflorească pe tineri

și mustul, pe fecioare.