Departamentul de Cercetare Biblică

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu

și Cuvântul era Dumnezeu.

În el era viața și viața era lumina oamenilor;

lumina în întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o.

Cuvântul era lumina adevărată.

(din In 1)

Caracteristici ale Bibliei „fără note”, ediția 2016

Ediția publicată de curând în două formate (13/18 și 17/24) a apărut o consecință firească la ediția traducerii complete publicate în 2013 în parteneriat cu Editura Sapientia. Conceptul de „firesc” vine de la faptul că încă de dinainte de publicarea acelei editio princeps a traducerii făcute în Biserica Romano-Catolică din România, ținând cont de dimensiunile și volumul concret al acelei ediții, s-a simțit necesitatea de a crea o ediție a Bibliei întregi mai ușor de purtat.

Ori, pentru a realiza acest lucru, trebuia renunțat la ceva. În mod evident, nu se putea renunța la textul sacru, ci la materialele auxiliare și, eventual, la mărimea literelor. Așa se face că am redus substanțial notele, lăsându-le doar pe cele absolut esențiale; introducerile la grupurile de cărți și la fiecare carte le-am sintetizat cât să rămână informațiile fundamentale. Așadar, textul sacru – în ambele formate – este complet; Biblia este întreagă.

Însă, formatul 13/18 nu are nicio notă de subsol, nici trimiterile laterale. Întrucât, apoi, este un format mic, și mărimea literelor este mai mică. Textul este monocolor, fiind însă îngroșate numărul și titlul capitolelor, precum și numerele versetelor.

Formatul 17/24 este un text bicolor (titlul și numărul capitolelor, precum și numărul fiecărui verset fiind în roșu, iar textul biblic, în negru); mărimea literelor este identică cu cea din Biblia 2013, adică e mai mare.

În urma sugestiilor primite după publicarea ediției din 2013, în ediția actuală am căutat să eliminăm erorile – în general de tehnoredactare, dar și de nuanțare în unele locuri – care se strecuraseră în textul sacru. Însă noutatea cea mai mare a ediției de față este aceasta: în dorința de a ajuta cititorul să învețe și să pronunțe corect numele proprii din Biblie, pe baza normelor prezentate în  materialele de specialitate ale limbii rămâne, care enunță că limba română, în cazul numelor proprii care provin din alte limbi, se respectă accentul de pronunțare din limba de origine. Așadar, am pus accent grafic aproape pe toate numele proprii prezente în Biblie, exceptând numele cele mai cunoscute și care se pronunță corect.

Dincolo de toate acestea, ceea ce e important este faptul că credincioșii care doresc să se apropie de textul sacru o pot face cu mai multă ușurință, recurgând și la aceste două formate. Sigur, cei care doresc să înțeleagă alegerile de traducere sau vor să intre în profunzimea textului, sunt invitați să facă referință la notele de subsol și la celelalte materiale auxiliare din ediția completă, cea din 2013.

Pr. Eduard Patrașcu

Comandă Biblia

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Sapientia, Iaşi 2013, 3120 p., ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)

sau

Editura Sapientia (sapientia@itrc.ro)
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu, 6
RO-700462 IAŞI
Tel. 0232 225 228; 0232 276 132
Fax 0040 232 211 476

www.editurasapientia.ro | www.librariasapientia.ro

Comandă Biblia Economică

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, 2016: Format: 17/24 – 1516p sau 13/18 – 1368 p.

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)
Telefon: 0333.102.208 sau 0768.767.447

sau

Editura Sapientia
Email: sapientia@itrc.ro
Telefon: 0232 225 228 sau 0232 276 132
www.librariasapientia.ro

Precizând formatul și numărul de exemplare dorit!

Ediția publicată de curând în două formate (13/18 și 17/24) a apărut o consecință firească la ediția traducerii complete publicate în 2013 în parteneriat cu Editura Sapientia. Conceptul de „firesc” vine de la faptul că încă de dinainte de publicarea acelei editio princeps a traducerii făcute în Biserica Romano-Catolică din România, ținând cont de dimensiunile și volumul concret al acelei ediții, s-a simțit necesitatea de a crea o ediție a Bibliei întregi mai ușor de purtat. Ori, pentru a realiza acest lucru, trebuia renunțat la ceva. În mod evident, nu se putea renunța la textul sacru, ci la materialele auxiliare și, eventual, la mărimea literelor. Așa se face că am redus substanțial notele, lăsându-le doar pe...

Ungerea lui Isus în Betánia (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9) 1Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betánia, unde era Lazăr pe care Isus îl înviase din morţi. 2Au făcut acolo pentru el un ospăţ; Márta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el. 3Atunci, Maria, luând un vas cu mireasmă de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei. Şi casa s-a umplut cu parfumul miresmei. 4Iúda Iscarióteanul, unul dintre discipolii lui – cel care avea să-l trădeze –, a spus: 5„De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinári şi să se dea săracilor?”. 6Dar a spus aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoţ: întrucât el ţinea punga cu...

Învierea lui Lazăr 1Era bolnav un oarecare Lazăr din Betánia, din satul Mariei şi al Mártei, sora ei. 2Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă şi îi uscase picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazăr, era bolnav. 3Aşadar, surorile au trimis să i se spună: „Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!”. 4Auzind, Isus a zis: „Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”. 5Deşi Isus îi iubea pe Márta, pe sora ei şi pe Lazăr, 6când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care era. 7Abia după aceea le-a spus discipolilor: „Să mergem din nou în Iudéea!”. 8Discipolii i-au spus: „Rabbí, acum căutau iudeii...

Parabola păstorului 1Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar; 2dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. 3Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară. 4Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc vocea. 5Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor”. 6Isus spusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea. Isus, păstorul cel bun 7Atunci, Isus a zis din nou: „Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor. 8Toţi cei care au venit înainte de mine sunt...

Vindecarea orbului din naştere 1Pe când trecea, a văzut un om orb din naştere. 2Discipolii lui l‑au întrebat, zicând: „Rabbí, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinţii lui?”. 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Noi trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”. 6După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi 7şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Síloe!” – care înseamnă „Trimisul”. Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors...

Femeia adulteră 1Iar Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. 2Dar în zori a venit din nou la templu şi tot poporul venea la el, iar el, fiind aşezat, îi învăţa. 3Cărturarii şi fariseii au adus o femeie prinsă în adulter şi, punând-o la mijloc, 4i-au zis: „Învăţătorule, această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter. 5Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le batem cu pietre. Dar tu, ce zici?”. 6Însă spuneau aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ. 7Întrucât continuau să-l întrebe, s-a ridicat şi le-a spus: „Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea!”. 8Şi, aplecându-se din nou, scria pe pământ....

Necredinţa rudelor lui Isus 1După acestea, Isus umbla prin Galiléea; nu voia să meargă în Iudéea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă. 2Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor. 3Fraţii săi i-au zis: „Pleacă de aici şi du-te în Iudéea, ca să vadă şi discipolii tăi lucrările pe care le faci, 4căci nimeni nu face ceva în ascuns când vrea să fie [cunoscut] în public! Dacă faci acestea, arată-te lumii!”. 5De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el. 6Aşadar, Isus le-a zis: „Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit. 7Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăşte, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele. 8Mergeţi voi la sărbătoare; eu...

Înmulţirea pâinilor (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17) 1După acestea, Isus a trecut pe malul [celălalt] al Mării Galileii sau a Tiberiádei. 2Îl urma o mulţime mare, pentru că văzuse semnele pe care le făcuse cu bolnavii. 3Isus a urcat pe munte şi s-a aşezat acolo împreună cu discipolii lui. 4Iar Paştele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. 5Ridicându-şi ochii şi văzând că o mulţime mare venea la el, Isus i-a zis lui Fílip: „De unde vom cumpăra pâini ca aceştia să mănânce?”. 6Însă spunea aceasta punându-l la încercare; de fapt, el ştia ce avea să facă. 7Fílip i-a răspuns: „Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinári ca să ia fiecare câte puţin”. 8Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui...

Vindecarea paraliticului de la Betésda 1După acestea, era o sărbătoare a iudeilor, iar Isus a urcat la Ierusalím. 2În Ierusalím, lângă Poarta Oilor, era o piscină numită în evreieşte Betésda, care avea cinci porticuri. 3Sub acestea zăceau o mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, paralizaţi. 4.5Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 6Văzându-l zăcând şi ştiind că [suferă] de mult timp, Isus i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”. 7Bolnavul i-a răspuns: „Doamne, nu am niciun om ca să mă facă să cobor în piscină când apa este agitată. Până când vin eu, coboară altul înaintea mea”. 8Isus i-a zis: „Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!”. 9Şi, îndată, omul s-a vindecat, şi-a luat targa...

Isus şi samariteana 1Aşadar, când Domnul a aflat că fariseii auziseră că Isus făcea mai mulţi discipoli şi boteza [mai mulţi] decât Ioan – 2deşi nu Isus însuşi boteza, ci discipolii lui –,3a părăsit Iudéea şi s-a dus din nou în Galiléea, 4dar trebuia să treacă prin Samaría. 5A venit, aşadar, într-o cetate din Samaría numită Síhar, aproape de ţinutul pe care Iacób i-l dăduse fiului său Iosíf. 6Acolo era fântâna lui Iacób. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. 7A venit o femeie din Samaría ca să scoată apă. Isus i-a spus: „Dă‑mi să beau!”. 8Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. 9Aşadar, femeia samariteană i-a zis:...