Departamentul de Cercetare Biblică

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu

și Cuvântul era Dumnezeu.

În el era viața și viața era lumina oamenilor;

lumina în întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o.

Cuvântul era lumina adevărată.

(din In 1)

Caracteristici ale Bibliei „fără note”, ediția 2016

Ediția publicată de curând în două formate (13/18 și 17/24) a apărut o consecință firească la ediția traducerii complete publicate în 2013 în parteneriat cu Editura Sapientia. Conceptul de „firesc” vine de la faptul că încă de dinainte de publicarea acelei editio princeps a traducerii făcute în Biserica Romano-Catolică din România, ținând cont de dimensiunile și volumul concret al acelei ediții, s-a simțit necesitatea de a crea o ediție a Bibliei întregi mai ușor de purtat.

Ori, pentru a realiza acest lucru, trebuia renunțat la ceva. În mod evident, nu se putea renunța la textul sacru, ci la materialele auxiliare și, eventual, la mărimea literelor. Așa se face că am redus substanțial notele, lăsându-le doar pe cele absolut esențiale; introducerile la grupurile de cărți și la fiecare carte le-am sintetizat cât să rămână informațiile fundamentale. Așadar, textul sacru – în ambele formate – este complet; Biblia este întreagă.

Însă, formatul 13/18 nu are nicio notă de subsol, nici trimiterile laterale. Întrucât, apoi, este un format mic, și mărimea literelor este mai mică. Textul este monocolor, fiind însă îngroșate numărul și titlul capitolelor, precum și numerele versetelor.

Formatul 17/24 este un text bicolor (titlul și numărul capitolelor, precum și numărul fiecărui verset fiind în roșu, iar textul biblic, în negru); mărimea literelor este identică cu cea din Biblia 2013, adică e mai mare.

În urma sugestiilor primite după publicarea ediției din 2013, în ediția actuală am căutat să eliminăm erorile – în general de tehnoredactare, dar și de nuanțare în unele locuri – care se strecuraseră în textul sacru. Însă noutatea cea mai mare a ediției de față este aceasta: în dorința de a ajuta cititorul să învețe și să pronunțe corect numele proprii din Biblie, pe baza normelor prezentate în  materialele de specialitate ale limbii rămâne, care enunță că limba română, în cazul numelor proprii care provin din alte limbi, se respectă accentul de pronunțare din limba de origine. Așadar, am pus accent grafic aproape pe toate numele proprii prezente în Biblie, exceptând numele cele mai cunoscute și care se pronunță corect.

Dincolo de toate acestea, ceea ce e important este faptul că credincioșii care doresc să se apropie de textul sacru o pot face cu mai multă ușurință, recurgând și la aceste două formate. Sigur, cei care doresc să înțeleagă alegerile de traducere sau vor să intre în profunzimea textului, sunt invitați să facă referință la notele de subsol și la celelalte materiale auxiliare din ediția completă, cea din 2013.

Pr. Eduard Patrașcu

Comandă Biblia

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Sapientia, Iaşi 2013, 3120 p., ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)

sau

Editura Sapientia (sapientia@itrc.ro)
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu, 6
RO-700462 IAŞI
Tel. 0232 225 228; 0232 276 132
Fax 0040 232 211 476

www.editurasapientia.ro | www.librariasapientia.ro

Comandă Biblia Economică

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, 2016: Format: 17/24 – 1516p sau 13/18 – 1368 p.

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)
Telefon: 0333.102.208 sau 0768.767.447

sau

Editura Sapientia
Email: sapientia@itrc.ro
Telefon: 0232 225 228 sau 0232 276 132
www.librariasapientia.ro

Precizând formatul și numărul de exemplare dorit!

PSALMUL 85 (84) Rugăciune pentru poporul care s-a întors din robie 1 Maestrului de cor. Al fiilor lui Córe. Psalm. 2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacób. 3 Ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele;      Sélah 4 ţi-ai potolit toată furia şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă. 5 Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, şi îndepărtează indignarea ta de la noi! 6 Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi, vei ţine mânie din generaţie în generaţie? 7 Nu te vei întoarce oare să ne dai viaţă, pentru ca poporul tău să se bucure în tine? 8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta! 9 Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: el...

PSALMUL 84 (83) Dorul după lăcaşul Domnului 1 Maestrului de cor. Pe gittít. Al fiilor lui Córe. Psalm. 2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale, Doamne Sabaót! 3 Sufletul meu suspină, ba chiar tânjeşte după curţile Domnului. Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu! 4 Până şi vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib unde să-şi pună puii lor: altarele tale, Doamne Sabaót, regele meu şi Dumnezeul meu! 5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, pentru că te pot lăuda mereu!             Sélah 6 Fericit este omul care [îşi află] tăria în tine şi căile tale sunt [mereu] în inima sa! 7 Trecând prin Valea Plângerii, o preschimbă în izvor şi ploaia timpurie o acoperă cu...

PSALMUL 83 (82) Rugăciune împotriva coaliţiei popoarelor vecine 1 Cântare. Psalm. Al lui Asáf. 2 Dumnezeule, să nu taci, să nu fii mut şi să nu rămâi în tăcere, Dumnezeule! 3 Căci, iată, duşmanii tăi freamătă şi cei ce te urăsc au ridicat capul. 4 Fac planuri viclene împotriva poporului tău, ţin sfat împotriva celor apăraţi de tine. 5 Au zis: „Haideţi să-i ştergem dintre neamuri, să nu se mai amintească numele lui Israél vreodată!”. 6 Căci s-au sfătuit într-un cuget, au făcut alianță împotriva ta: 7 corturile lui Edóm şi ale ismaelíţilor, Moáb şi agarenii, 8 Ghébal, Amón şi Amaléc, ţara filisténilor şi cei ce locuiesc în Tir. 9 Chiar şi Asíria s-a unit cu ei; ei sunt braţul cel puternic al...

PSALMUL 82 (81) Judecata lui Dumnezeu asupra judecătorilor nedrepţi 1 Psalm. Al lui Asáf. Dumnezeu s-a ridicat în dumnezeiasca adunare, în mijlocul zeilor face judecată. 2 „Până când veţi judeca nedrept şi veţi susţine cauza celor nelegiuiţi?      Sélah 3 Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului, daţi dreptate celui umil şi celui sărman! 4 Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaş eliberaţi-i din mâna celor nelegiuiţi!”. 5 Dar ei nu ştiu şi nici nu înţeleg, ci umblă în întuneric; se cutremură toate temeliile pământului. 6 Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei! Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”. 7 Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii, veţi cădea ca toţi cei puternici. 8 Ridică-te, Dumnezeule,...

PSALMUL 81 (80) Reînnoirea solemnă a legământului 1 Maestrului de cor. Pe gittít. Al lui Asáf. 2 Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, ajutorul nostru, strigaţi de bucurie către Dumnezeul lui Iacób! 3 Începeţi cântarea, bateţi tamburina, [sunaţi] din harpa cea plăcută şi din alăută! 4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă şi la lună plină, în ziua noastră de sărbătoare! 5 Aceasta este o hotărâre pentru Israél, o judecată a Dumnezeului lui Iacób! 6 El a pus-o drept mărturie în Iosíf când a ieşit din ţara Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam: 7 „I-am descărcat povara de pe umeri şi mâinile lui au pus coşul jos. 8 În strâmtorarea ta, ai strigat la mine şi eu te-am eliberat, ţi-am...

PSALMUL 80 (79) Rugăciune pentru via devastată 1 Maestrului de cor. Pe melodia „Crinii mărturiei”. Al lui Asáf. Psalm. 2 Păstor al lui Israél, ascultă, tu, care-l călăuzeşti pe Iosíf ca pe o turmă, tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta! 3 Fă să se ridice puterea ta în faţa lui Efraím, Beniamín şi Manáse şi vino să ne mântuieşti! 4 Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! 5 Doamne, Dumnezeule Sabaót, cât va dura mânia ta, fără a ţine seamă de rugăciunea poporului tău? 6 Tu i-ai hrănit cu pâinea suspinelor şi i-ai adăpat cu prisosinţă cu lacrimi. 7 Ne-ai făcut de batjocura vecinilor noştri şi duşmanii noştri râd de noi. 8...

PSALMUL 79 (78) Lamentare pentru distrugerea Israélului 1 Psalm. Al lui Asáf. Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta, au întinat templul tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalímul într-o grămadă de pietre. 2 Cadavrele slujitorilor tăi le-au dat ca hrană păsărilor cerului şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor pământului. 3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalímului şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape. 4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară. 5 Până când, Doamne, te vei mânia? La nesfârşit? Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul? 6 Revarsă mânia ta asupra neamurilor care nu te cunosc, asupra domniilor care nu cheamă...

PSALMUL 78 (77) Milostivirea lui Dumnezeu şi infidelitatea omului 1 Poem. Al lui Asáf. Ia aminte, poporul meu, la legea mea; pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele! 2 Voi deschide gura mea în parabole, voi descoperi enigmele din vechime; 3 ceea ce am auzit şi am cunoscut, ceea ce ne-au povestit părinţii noştri, 4 nu le vom ţine ascunse de fiii lor; vom vesti generaţiei viitoare laudele Domnului, puterea şi faptele pe care el le-a făcut. 5 A făcut să se ridice o mărturie în Iacób şi a pus o lege în Israél; a poruncit părinţilor noştri să facă cunoscute [acestea] fiilor lor, 6 pentru ca să le cunoască generaţia viitoare, fiii care se vor naşte. Când se vor ridica, ei vor povesti copiilor lor, 7 pentru ca aceştia...

PSALMUL 77 (76) Meditaţie asupra faptelor minunate ale lui Dumnezeu 1 Maestrului de cor. Yedutún. Al lui Asáf. Psalm. 2 [Îmi îndrept] glasul spre Domnul şi strig, [îmi îndrept] glasul spre Dumnezeu şi el îşi pleacă urechea spre mine. 3 În ziua strâmtorării mele, l-am căutat pe Domnul, mi-am întins mâinile mele toată noaptea şi n-am obosit; sufletul meu refuză să fie mângâiat. 4 Îmi aduc aminte de Dumnezeu şi gem, mă frământ şi duhul mi se sfârşeşte!      Sélah 5 [Ai ţinut deschise] pleoapele ochilor mei, sunt tulburat şi nu pot să vorbesc. 6 M-am gândit la zilele de demult, la anii veacurilor de odinioară. 7 Noaptea îmi revine un cântec în inimă, cuget la el şi duhul meu se întreabă: 8 Oare Domnul ne...

PSALMUL 76 (75) Laudă lui Dumnezeu biruitor 1 Maestrului de cor. Pe instrumente cu coarde. Psalm. Al lui Asáf. Cântare. 2 Dumnezeu este cunoscut în Iúda, mare este numele său în Israél. 3 Cortul său e aşezat în Salem şi locuinţa sa, în Sión. 4 Acolo, el a frânt săgeţile arcului, scutul, sabia şi războiul.  Sélah 5 Prealuminos eşti tu şi maiestuos, mai mare decât munţi de prăzi! 6 Au fost prădaţi curajoşii, s-au cufundat în somn şi toţi cei viteji nu-şi mai găsesc puterea. 7 La ameninţarea ta, Dumnezeul lui Iacób, au înlemnit şi carele, şi caii. 8 Înfricoşător eşti tu: cine va sta în faţa ta când [se dezlănţuie] mânia ta? 9 Din ceruri ai făcut să se audă sentinţa ta; pământul se înspăimântă...