Departamentul de Cercetare Biblică

Caracteristici ale Bibliei „fără note”, ediția 2016

Ediția publicată de curând în două formate (13/18 și 17/24) a apărut o consecință firească la ediția traducerii complete publicate în 2013 în parteneriat cu Editura Sapientia. Conceptul de „firesc” vine de la faptul că încă de dinainte de publicarea acelei editio princeps a traducerii făcute în Biserica Romano-Catolică din România, ținând cont de dimensiunile și volumul concret al acelei ediții, s-a simțit necesitatea de a crea o ediție a Bibliei întregi mai ușor de purtat.

Ori, pentru a realiza acest lucru, trebuia renunțat la ceva. În mod evident, nu se putea renunța la textul sacru, ci la materialele auxiliare și, eventual, la mărimea literelor. Așa se face că am redus substanțial notele, lăsându-le doar pe cele absolut esențiale; introducerile la grupurile de cărți și la fiecare carte le-am sintetizat cât să rămână informațiile fundamentale. Așadar, textul sacru – în ambele formate – este complet; Biblia este întreagă.

Însă, formatul 13/18 nu are nicio notă de subsol, nici trimiterile laterale. Întrucât, apoi, este un format mic, și mărimea literelor este mai mică. Textul este monocolor, fiind însă îngroșate numărul și titlul capitolelor, precum și numerele versetelor.

Formatul 17/24 este un text bicolor (titlul și numărul capitolelor, precum și numărul fiecărui verset fiind în roșu, iar textul biblic, în negru); mărimea literelor este identică cu cea din Biblia 2013, adică e mai mare.

În urma sugestiilor primite după publicarea ediției din 2013, în ediția actuală am căutat să eliminăm erorile – în general de tehnoredactare, dar și de nuanțare în unele locuri – care se strecuraseră în textul sacru. Însă noutatea cea mai mare a ediției de față este aceasta: în dorința de a ajuta cititorul să învețe și să pronunțe corect numele proprii din Biblie, pe baza normelor prezentate în  materialele de specialitate ale limbii rămâne, care enunță că limba română, în cazul numelor proprii care provin din alte limbi, se respectă accentul de pronunțare din limba de origine. Așadar, am pus accent grafic aproape pe toate numele proprii prezente în Biblie, exceptând numele cele mai cunoscute și care se pronunță corect.

Dincolo de toate acestea, ceea ce e important este faptul că credincioșii care doresc să se apropie de textul sacru o pot face cu mai multă ușurință, recurgând și la aceste două formate. Sigur, cei care doresc să înțeleagă alegerile de traducere sau vor să intre în profunzimea textului, sunt invitați să facă referință la notele de subsol și la celelalte materiale auxiliare din ediția completă, cea din 2013.

Pr. Eduard Patrașcu

Comandă Biblia

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Sapientia, Iaşi 2013, 3120 p., ISBN 978-606-578-099-6, 200 lei.

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)

sau

Editura Sapientia (sapientia@itrc.ro)
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu, 6
RO-700462 IAŞI
Tel. 0232 225 228; 0232 276 132
Fax 0040 232 211 476

www.editurasapientia.ro | www.librariasapientia.ro

Comandă Biblia Economică

Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, 2016: Format: 17/24 – 1516p (95 lei) sau 13/18 – 1368 p. (65 lei)

Pentru comenzi vă puteți adresa la:
Departamentul de Cercetare Biblică
(biblia_catolica@yahoo.ro)
Telefon: 0333.102.208 sau 0768.767.447

sau

Editura Sapientia
Email: sapientia@itrc.ro
Telefon: 0232 225 228 sau 0232 276 132
www.librariasapientia.ro

Precizând formatul și numărul de exemplare dorit!

Salutări către prietenii din Roma 1 V-o încredinţez pe Fébe, sora noastră, care este şi slujitoare a Bisericii din Cancréea, 2 ca să o primiţi în Domnul într-un mod vrednic sfinţilor şi să fiţi alături de ea în tot ce-ar avea nevoie, căci şi ea a fost alături de mulţi, chiar şi de mine. 3 Salutaţi-i pe Príscila şi pe Ácvila, colaboratorii mei în Cristos Isus: 4 aceştia şi-au pus [în primejdie] viaţa pentru mine şi le sunt recunoscător nu numai eu, ci şi toate Bisericile dintre neamuri! 5 Salutaţi şi Biserica ce se adună în casa lor! Salutaţi-l pe iubitul meu Epenét care este primul rod al Asiei pentru Cristos! 6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a trudit atât de mult pentru voi! 7 Salutaţi-i pe Andrónic şi pe Iúnias,...

Trăirea creştină după exemplul lui Cristos 1 Iar noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne complacem în noi înşine. 2 Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui în ceea ce este bine spre edificare, 3 căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: „Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea”! 4 De fapt, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră pentru ca, prin statornicia şi mângâierea Scripturilor, să avem speranţă. 5 Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă dea aceleaşi sentimente unii faţă de alţii, ca ale lui Cristos Isus, 6 pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l glorificaţi pe...

Nu avem dreptul să-i judecăm pe alţii 1 Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără a-i judeca opiniile! 2 De fapt, unul crede că poate să mănânce de toate, însă cel slab mănâncă numai legume. 3 Cine mănâncă să nu-l dispreţuiască pe cel care nu mănâncă, iar cel care nu mănâncă să nu-l judece pe cel care mănâncă, pentru că Dumnezeu l-a primit! 4 Cine eşti tu ca să-l judeci pe servitorul altuia? De stă în picioare sau de cade, [îl priveşte] pe stăpânul său. Dar va sta în picioare, pentru că stăpânul îl poate face să stea. 5 Unul judecă o zi mai importantă decât alta, altul judecă toate zilele [egale]. Fiecare să rămână liniştit în convingerea lui! 6 Cine se gândeşte la zile, se gândeşte pentru Domnul,...

Datoriile creştinilor faţă de autorităţile civile 1 Oricine să se supună autorităţilor rânduite, pentru că nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar cele existente sunt rânduite de Dumnezeu, 2 astfel încât cine se împotriveşte autorităţii se împotriveşte ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei răzvrătiţi îşi vor primi condamnarea. 3 Conducătorii nu sunt de temut pentru vreo faptă bună, ci pentru rău. Vrei deci să nu te temi de autoritate? Fă binele şi vei avea recunoaştere din partea ei, 4 căci slujitorul lui Dumnezeu este pentru tine, spre binele tău! Dacă faci răul, teme-te, căci ei nu degeaba poartă sabie; ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru a face dreptate şi mânia [lui Dumnezeu] pentru cel care practică...

Folosirea corectă a carismelor 1 Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. 2 Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit! 3 Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi, ci fiecare să aibă despre sine o apreciere [corectă], fiecare după măsura credinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu! 4 Căci, după cum într-un singur trup sunt multe membre, însă nu toate membrele au aceeaşi funcţie, 5 tot aşa...

Respingerea Israélului nu este definitivă 1 Aşadar, spun: oare Dumnezeu şi-a abandonat poporul său? Nicidecum! Căci şi eu sunt israelít, din descendenţa lui Abrahám, din tribul lui Beniamín. 2 Dumnezeu nu şi-a abandonat poporul pe care l-a cunoscut de mai înainte. Sau nu ştiţi ce spune Scriptura despre Ilíe, când se plânge lui Dumnezeu împotriva Israélului: 3 „Doamne, ei i-au ucis pe profeţii tăi, au dărâmat altarele tale. Am rămas eu singur, iar ei caută să-mi ia viaţa”? 4 Însă ce-i spune răspunsul divin? „Am păstrat pentru mine şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Báal”. 5 Deci, tot aşa, şi în timpul de acum există un rest ales prin har. 6 Dar dacă este prin har, nu mai...

Respingerea Israélului se datorează refuzului său vinovat 1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea pentru ei [se înalţă] la Dumnezeu pentru mântuirea [lor]. 2 Căci dau mărturie că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu după o cunoaştere [corectă], 3 pentru că, necunoscând justificarea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor justificare, nu s-au supus justificării lui Dumnezeu, 4 întrucât scopul Legii este Cristos, spre justificarea fiecăruia care crede. 5 Într-adevăr, Moise scrie cu privire la justificarea din Lege: „Omul care împlineşte acestea va trăi prin ele”, 6 iar cu privire la justificarea din credinţă spune astfel: „Să nu spui în inima ta: «Cine se va urca la cer?»”, adică să-l...

Alegerea Israélului ca popor al lui Dumnezeu 1 Spun adevărul în Cristos, nu mint. Martor îmi este conştiinţa în Duhul Sfânt. 2 Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima mea. 3 Căci aş dori să fiu eu însumi anátema de la Cristos pentru fraţii mei, rudele mele după trup. 4 Aceştia sunt israelíţi, ale lor sunt înfierea şi gloria, alianţele şi Legea, cultul şi promisiunile; 5 ai lor sunt patriarhii şi din ei [vine], după trup, Cristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. 6 Totuşi, nu [înseamnă] că astfel cuvântul lui Dumnezeu ar fi dat greş pentru că nu toţi cei care [se trag] din Israél sunt Israélul 7 şi nici că toţi descendenţii lui Abrahám sunt fiii lui, ci în Isáac...

Viaţa în Duh 1 Acum deci nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, 2 căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 3 De fapt, ceea ce Legea nu putea, întrucât era slabă din cauza trupului, [a fost posibil la Dumnezeu]: Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său într-un trup asemănător cu cel al păcatului, iar cât priveşte păcatul, a condamnat păcatul în trup, 4 pentru ca dreptatea Legii să se împlinească în noi, cei care umblăm nu după trup, ci după Duh. 5 Într-adevăr, cei care sunt după trup caută cele ale trupului, pe când cei care sunt după Duh, cele ale Duhului. 6 De fapt, dorinţa trupului este moarte, pe când dorinţa duhului este viaţă şi pace. 7 De aceea...

Omul eliberat de sclavia Legii 1 Oare nu ştiţi, fraţilor – căci vorbesc unora care cunosc Legea –, că Legea are putere asupra omului cât timp acesta este în viaţă? 2 Astfel, femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei cât timp [acesta] trăieşte; dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. 3 Dacă, deci, când îi trăieşte soţul, ea va fi a altui bărbat, va fi numită adulteră, dar dacă îi moare soţul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este adulteră luând un alt bărbat. 4 La fel şi voi, fraţii mei, aţi murit pentru Lege prin trupul lui Cristos ca să fiţi ai altuia, adică ai celui înviat din morţi, ca să aducem rod lui Dumnezeu. 5 Cât timp eram în trup, patimile păcatelor [trezite]...