Capitolul 13

Îndemnuri pentru viaţa comunitară

1 Dragostea faţă de fraţi să rămână statornică! 2 Nu uitaţi ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au găzduit, fără a-şi da seama, pe îngeri! 3 Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei; de cei maltrataţi ca unii care sunteţi şi voi în trup! 4 Căsătoria să fie cinstită în toate privinţele, patul conjugal să fie neîntinat, pentru că pe cei desfrânaţi şi adulteri îi va judeca Dumnezeu! 5 Modul vostru [de a fi] să nu fie [călăuzit] de pofta de bani, mulţumindu-vă cu ceea ce aveţi, căci el însuşi a zis: „Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona”, 6 aşa încât putem spune cu încredere:

Domnul este ajutorul meu şi nu mă voi teme: ce-mi poate face un om?”!

Adevăratele concepţii religioase

7 Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu şi, considerând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor! 8 Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci. 9 Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care nu le-au fost de folos celor care au umblat [după ele]!

10 Noi avem un altar de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului. 11 De fapt, trupurile animalelor al căror sânge este jertfit pentru [ispăşirea] păcatelor în sanctuar de către marele preot sunt arse în afara taberei. 12 De aceea şi Isus, pentru a sfinţi poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porţii. 13 Prin urmare, să ieşim în întâmpinarea lui în afara taberei purtând ocara lui! 14 Pentru că noi nu avem aici o cetate stabilă, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină. 15 Aşadar, să-i oferim lui Dumnezeu prin el o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui! 16 Nu uitaţi binefacerea şi întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu!

17 Aveţi încredere în conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca şi cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, şi nu suspinând. Altfel, nu vă va fi de folos.

18 Rugaţi-vă pentru noi! Suntem convinşi că avem conştiinţa curată, voind să ne comportăm bine în toate. 19 Vă îndemn şi mai mult să faceţi aceasta, ca să vă fiu redat cât mai curând.

Binecuvântare şi salutări finale

20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianţei veşnice, l-a readus din morţi pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor, 21 să vă întărească pentru orice [lucrare] bună, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

22 Fraţilor, vă rog să primiţi acest cuvânt de îndemn, căci v-am scris pe scurt! 23 Aflaţi că fratele vostru Timotéi a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el.

24 Salutaţi-i pe conducătorii voştri şi pe toţi sfinţii! Vă salută cei care sunt în Italia.

25Harul să fie cu voi toţi!