Capitolul 3

Isus este mai mare decât Moise

1 Prin urmare, fraţilor sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti, priviţi-l cu atenţie pe Isus, apostolul şi marele preot al mărturisirii noastre, 2 care este credincios faţă de cel care l-a instituit, aşa cum a fost şi Moise în toată casa lui. 3 Dar acesta este vrednic de o glorie mai mare decât Moise, după cum cel care construieşte are o cinste mai mare decât casa. 4 Căci orice casă este construită de cineva, dar cel care construieşte toate este Dumnezeu. 5 Desigur, Moise a fost şi el credincios în toată casa lui ca servitor, ca mărturie despre cele ce aveau să fie spuse, 6 pe când Cristos a fost ca fiu, peste casa lui, iar casa lui suntem noi, numai dacă păstrăm îndrăzneala şi lauda speranţei.

Îndemn la fidelitate faţă de Cristos

7 De aceea, după cum spune Duhul Sfânt:

Astăzi, dacă veţi auzi glasul lui,

8 nu vă împietriţi inimile ca la răzvrătire în ziua ispitirii în pustiu,

9 unde m-au ispitit părinţii voştri;

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele

10 timp de patruzeci de ani.

De aceea m-am dezgustat de generaţia aceasta şi am spus:

ei rătăcesc mereu cu inima, nu au cunoscut căile mele;

11 astfel am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea”.

12 Vedeţi, fraţilor, ca nu cumva să fie în vreunul dintre voi o inimă înrăită de necredinţă, încât să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu, 13 dar îndemnaţi-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se mai poate spune „astăzi”, ca să nu se împietrească vreunul dintre voi, prin înşelăciunea păcatului. 14 Noi am devenit părtaşi ai lui Cristos dacă păstrăm neclintită până la sfârşit încrederea noastră de la început, 15 de vreme ce s-a spus:

Astăzi, dacă veţi auzi glasul lui,

nu vă împietriţi inimile ca la răzvrătire!”.

16 Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare toţi cei care au ieşit din Egipt prin Moise? 17 Şi de cine s-a dezgustat el timp de patruzeci de ani? Oare nu de aceia care au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustiu? 18 Şi cui a jurat că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor neascultători? 19 Vedem doar că nu au putut intra din cauza necredinţei.