Capitolul 7

1 Oamenii din Chiriát-Iearím au venit şi au dus arca Domnului şi au ajuns la casa lui Abínadab, pe deal. L-au consacrat pe Eleazár, fiul său, ca să păzească arca Domnului.

Samuél, judecător şi eliberator

2 Din ziua în care arca Domnului se afla la Chiriát-Iearím – a trecut mult timp, douăzeci de ani – toată casa lui Israél a plâns după Domnul. 3 Samuél a zis întregii case a lui Israél: „Dacă vă întoarceţi la Domnul din toată inima voastră, scoateţi-i din mijlocul vostru pe dumnezeii străini şi Astártele, îndreptaţi-vă inima către Domnul şi slujiţi-i numai lui şi el vă va elibera din mâna filisténilor!”. 4 Fiii lui Israél i-au îndepărtat pe Báali şi Astárte şi i-au slujit numai Domnului.

5 Samuél a zis: „Adunaţi tot Israélul la Míţpa şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi!”. 6 S-au adunat la Míţpa. Au scos apă, au vărsat-o înaintea Domnului şi au postit în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit împotriva Domnului!”. Samuél îi judeca pe fiii lui Israél la Míţpa.

7 Filistenii au aflat că fiii lui Israél se adunaseră la Míţpa, iar conducătorii filisténilor au urcat împotriva lui Israél. Când fiii lui Israél au auzit, le-a fost frică de filisténi. 8 Fiii lui Israél i-au zis lui Samuél: „Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filisténilor!”. 9 Samuél a luat un miel de lapte şi l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israél şi Domnul i-a răspuns. 10 Pe când Samuél aducea arderea de tot, filisténii s-au apropiat la luptă împotriva lui Israél. Domnul a tunat cu sunet puternic în ziua aceea împotriva filisténilor, i-a înspăimântat şi i-a bătut înaintea lui Israél.

11 Bărbaţii lui Israél au ieşit din Míţpa, i-au urmărit pe filisténi şi i-au bătut până în apropiere de Bet-Car. 12 Samuél a luat o piatră pe care a pus-o între Míţpa şi Şen. I-a dat numele de Ebén-Ézer, zicând: ,,Până aici ne-a ajutat Domnul”.

13 Filistenii au fost umiliţi şi nu au mai venit în teritoriul lui Israél. Mâna Domnului a fost împotriva filisténilor în toate zilele [vieţii] lui Samuél. 14 Cetăţile pe care le luaseră filisténii de la Israél s-au întors la Israél: de la Ecrón până la Gat, cu teritoriul lor, Israél le-a eliberat din mâna filisténilor. Şi a fost pace între Israél şi amoréi.

15 Samuél a fost judecător în Israél în tot timpul vieţii lui. 16 El mergea în fiecare an şi făcea înconjurul între Bétel, Ghilgál şi Míţpa şi judeca Israélul în toate locurile acestea. 17 Se întorcea la Ráma, unde era casa lui, şi acolo judeca Israélul. A zidit acolo un altar Domnului.