Capitolul 31

Lupta de la Ghilbóa şi moartea lui Saul

1 Filistenii au luptat împotriva lui Israél, iar bărbaţii lui Israél au luat-o la fugă dinaintea filisténilor şi au căzut ucişi pe muntele Ghilbóa. 2 Filistenii i-au urmărit pe Saul şi pe fiii lui şi i-au lovit pe Ionatán, Abínadab şi Malchí-Şúa, fiii lui Saul. 3 Saul a fost luat la ţintă de către arcaşi şi [Saul] a fost rănit grav de către arcaşi. 4 Saul i-a zis atunci celui care-i purta armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine!”. Dar cel care-i purta armele nu a vrut, pentru că îi era teamă. Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea. 5 Cel care-i purta armele lui Saul a văzut că a murit, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit împreună cu el. 6 În acea zi au murit împreună Saul şi cei trei fii ai săi, cel care-i purta armele şi toţi oamenii lui. 7 Cei din Israél care erau dincolo de vale şi dincolo de Iordán au văzut că oamenii lui Israél fugeau şi că Saul şi fiii lui muriseră, şi-au părăsit cetăţile şi au luat-o şi ei la fugă. Iar filisténii au venit şi s-au aşezat în ele.

8 A doua zi, filisténii au venit să-i dezbrace pe cei morţi şi i-au găsit pe Saul şi pe cei trei fii ai lui căzuţi pe muntele Ghilbóa. 9 Au tăiat capul lui [Saul] şi i-au luat armele. Au trimis în toată ţara filisténilor să se dea de veste în casele idolilor lor şi în popor. 10 Au pus armele lui Saul în templul Astártelor şi i-au atârnat trupul pe zidurile din Bet-Şeán.

11 Locuitorii din Iábeş-Galaád au auzit ceea ce îi făcuseră filisténii lui Saul, 12 s-au ridicat toţi bărbaţii viteji, au mers toată noaptea şi au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor săi de pe zidurile din Bet-Şeán. Au venit la Iábeş  şi le-au ars acolo. 13 Au luat oasele lor, le-au îngropat sub tamariscul din Iábeş  şi au postit timp de şapte zile.