Capitolul 11

Păcatul lui Solomón

1 Regele Solomón a iubit multe femei străine pe lângă fiica lui Faraón: din Moáb, din Amón, din Edóm, sidoniéne şi hetée, 2 care erau din neamurile despre care Domnul le zisese fiilor lui Israél: „Să nu intraţi la ele şi nici ele să nu intre la voi, ca să nu vă plece inimile spre dumnezeii lor!”. De ele s-a alipit Solomón din iubire. 3 A avut de soţii şapte sute de principese şi trei sute de concubine, iar soţiile lui i-au corupt inima. 4 Când a îmbătrânit Solomón, soţiile i-au înclinat inima spre alţi dumnezei. Inima nu i-a fost întru totul cu Domnul Dumnezeul său, aşa cum fusese inima lui Davíd, tatăl său. 5 Solomón s-a dus după Astárte, zeiţa sidoniénilor, şi după Milcóm, zeul abominábil al celor din Amón. 6 Solomón a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului şi nu l-a urmat întru totul pe Domnul ca Davíd, tatăl său. 7 Atunci, Solomón a zidit pe muntele din faţa Ierusalímului o înălţime pentru Chemóş, zeul abominábil al celor din Moáb, şi pentru Móloc, zeul abominábil al fiilor lui Amón. 8 Aşa a făcut pentru toate soţiile lui străine care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor.

9 Domnul s-a mâniat pe Solomón, pentru că îşi abătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israél, care i se arătase de două ori 10 şi îi poruncise să nu meargă după alţi dumnezei. Însă [Solomón] n-a păzit porunca Domnului. 11 Domnul i-a zis lui Solomón: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit alianţa mea şi hotărârile pe care ţi le-am poruncit, voi smulge de la tine domnia şi o voi da slujitorului tău. 12 Dar nu o voi face în zilele tale, de dragul lui Davíd, tatăl tău, ci din mâna fiului tău o voi smulge. 13 Însă nu voi smulge toată domnia, ci voi da un trib fiului tău, de dragul lui Davíd, slujitorul meu, şi de dragul Ierusalímului, pe care l-am ales.

Duşmanii exteriori ai lui Solomón

14 Domnul a ridicat un adversar lui Solomón: pe Hadád din Edóm. El era din descendenţa regelui din Edóm. 15 Când Davíd era în Edóm, Ióab, căpetenia armatei, atunci când a urcat să-i îngroape pe cei ucişi, i-a omorât pe toţi cei de parte bărbătească din Edóm. 16 Şase luni au stat acolo Ióab şi tot Israélul, până când i-a nimicit pe toţi cei de parte bărbătească din Edóm. 17 Atunci, Hadád a fugit cu nişte oameni din Edóm, slujitori ai tatălui său, şi au mers în Egipt. Hadád era încă un copil mic. 18 Au plecat din Madián, s-au dus la Parán, au luat cu ei nişte oameni din Parán şi au ajuns în Egipt la Faraón, regele Egiptului, care le-a dat casă şi hrană; de asemenea, le-a dat şi pământ. 19 Hadád a aflat mult har în ochii lui Faraón. El i-a dat-o de soţie pe sora soţiei sale, sora lui Táfnes, regina. 20 Sora lui Táfnes i-a născut un fiu, pe Ghenúbat. Táfnes l-a crescut în casa lui Faraón şi Ghenúbat a fost în casa lui Faraón în mijlocul fiilor lui Faraón. 21 Hadád a auzit în Egipt că Davíd a adormit cu părinţii lui şi că Ióab, căpetenia armatei, a murit. Hadád i-a zis lui Faraón: „Dă-mi drumul ca să merg în ţara mea!”. 22 Faraón i-a zis: „Ce-ţi lipseşte la mine căci, iată, cauţi să mergi în ţara ta?”. El a răspuns: „Nimic, dar dă-mi drumul să merg!”.

23 Dumnezeu a ridicat un [alt] adversar lui [Solomón]: pe Rezón, fiul lui Eliadá, care fugise de la stăpânul său Hadadézer, regele din Ţobá. 24 A adunat nişte oameni cu el şi a devenit capul cetei când i-a ucis Davíd [pe cei din Ţobá]. Iar ei au mers la Damásc, au locuit acolo şi au domnit peste Damásc. 25 A fost adversar al lui Israél în toate zilele lui Solomón, pe lângă răul pe care l-a făcut Hadád: îl ura pe Israél şi a fost rege în Arám.

Revolta lui Ieroboám

26 Ieroboám, fiul lui Nebát din Efraím, din Ţeréda, slujitor al lui Solomón – numele mamei lui era Ţerúa, o femeie văduvă – şi-a ridicat mâna împotriva regelui. 27 Iată cum şi-a ridicat mâna împotriva regelui!

Solomón construia Mílo şi închidea crăpătura din cetatea lui Davíd, tatăl său. 28 Ieroboám era un om puternic şi viteaz. Solomón a văzut că tânărul era muncitor şi l-a pus peste toată lucrarea casei lui Iosíf. 29 În acel timp, Ieroboám a ieşit din Ierusalím şi l-a întâlnit pe drum pe Ahía, profetul din Şílo, care era îmbrăcat cu o mantie nouă. Erau numai ei amândoi pe câmp. 30 Ahía a apucat haina nouă pe care o avea pe el şi a rupt-o în douăsprezece bucăţi. 31 I-a zis lui Ieroboám: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Iată, voi smulge domnia din mâna lui Solomón şi ţie îţi voi da zece triburi. 32 Dar un trib va fi al lui, de dragul slujitorului meu Davíd şi de dragul Ierusalímului, cetatea pe care am ales-o dintre toate triburile lui Israél. 33 Deoarece m-au părăsit şi s-au închinat înaintea Astártei, zeiţa celor din Sidón, înaintea lui Chemóş, dumnezeul din Moáb, şi înaintea lui Milcóm, dumnezeul fiilor lui Amón, şi deoarece nu au umblat pe căile mele făcând ce este drept înaintea mea şi [păzind] hotărârile şi legile mele cum a făcut Davíd, tatăl lui. 34 Dar nu voi lua toată domnia din mâna lui, căci l-am pus căpetenie în toate zilele vieţii lui, de dragul slujitorului meu Davíd, pe care l-am ales şi care a păzit poruncile şi hotărârile mele. 35 Dar voi lua domnia din mâna fiului său şi ţie îţi voi da zece triburi. 36 Fiului său îi voi da un trib ca să fie candela lui Davíd, slujitorul meu, în toate zilele înaintea mea la Ierusalím, cetatea pe care am ales-o pentru mine ca să pun acolo numele meu. 37 Pe tine te voi lua, vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul şi vei fi rege peste Israél. 38 Dacă vei asculta tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla pe căile mele făcând ceea ce este drept în ochii mei şi păzind hotărârile şi poruncile mele cum a făcut Davíd, slujitorul meu, voi fi cu tine şi-ţi voi construi o casă trainică, aşa cum i-am construit lui Davíd, iar ţie îţi voi da Israélul. 39 Voi umili prin aceasta descendenţa lui Davíd, dar nu pentru totdeauna»”.

40 Solomón a căutat să-l omoare pe Ieroboám. Dar Ieroboám s-a ridicat şi a fugit în Egipt, la Şişác, regele Egiptului. A locuit în Egipt până la moartea lui Solomón.

Concluzia domniei lui Solomón

41 Celelalte fapte ale lui Solomón, tot ce a făcut el şi înţelepciunea lui nu sunt oare scrise în Cartea Faptelor lui Solomón? 42 Zilele în care Solomón a fost rege la Ierusalím peste tot Israélul au fost de patruzeci de ani. 43 Solomón a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui Davíd, tatăl său. Iar în locul lui a fost rege Roboám, fiul său.