Capitolul 14

VII. CELE DOUĂ REGATE PÂNĂ LA CĂDEREA SAMARIEI

Domnia lui Amasía în Iúda (796 – 781 î.C.)

1 În anul al doilea al lui Ióas, fiul lui Ioaház, regele lui Israél, a domnit Amasía, fiul lui Ióas, regele lui Iúda. 2 Avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Ioadín din Ierusalím. 3 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, însă nu ca Davíd, tatăl său. Dar a făcut întru totul cum a făcut Ióas, tatăl său. 4 Numai că înălţimile nu le-a îndepărtat. Poporul încă mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi.

5 Când s-a întărit domnia în mâna lui, i-a lovit pe slujitorii săi care îl uciseseră pe tatăl său, regele. 6 Dar pe fiii ucigaşilor nu i-a omorât, după cum este scris în Cartea Legii lui Moise, unde Domnul porunceşte: „Să nu fie omorâţi părinţii din cauza copiilor şi nici copiii să nu fie omorâţi din cauza părinţilor, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul său!”.

7 El l-a lovit pe Edóm în Valea Sării: zece mii [de oameni]. A cucerit Séla prin război şi i-a dat numele de Iocteel până în ziua de azi.

8 Atunci Amasía a trimis mesageri la Ióas, fiul lui Ioaház, fiul lui Iehú, regele lui Israél, să-i spună: „Vino să ne vedem în faţă!”. 9 Ióas, regele lui Israél, a trimis să spună lui Amasía, regele lui Iúda: ,,Spinul care este în Libán a trimis să spună cedrului care este Libán: «Dă-o pe fiica ta de soţie fiului meu!». Dar animalele sălbatice din Libán au trecut şi au călcat spinul în picioare.

10 L-ai lovit pe Edóm şi ţi s-a înălţat inima. Laudă-te şi rămâi acasă! De ce să provoci răul şi să cazi tu şi Iúda împreună cu tine?”.

11 Dar Amasía nu l-a ascultat. Ióas, regele lui Israél, a mers şi s-au privit în faţă la Bet-Şémeş care este în Iúda. 12 Iúda a fost bătut de Israél şi a fugit fiecare la cortul său. 13 Dar pe Amasía, regele lui Iúda, fiul lui Ióas, fiul lui Ahazía, Ióas, regele lui Israél, l-a prins la Bet-Şémeş şi l-a dus la Ierusalím. A făcut o spărtură de patru sute de cóţi în zidul Ierusalímului, de la Poarta Efraím până la Poarta Unghiului. 14 A luat tot aurul, tot argintul şi toate obiectele care se găseau în casa Domnului şi în vistieriile palatului regelui; i-a luat pe ostatici şi s-a întors în Samaría.

15 Celelalte fapte ale lui Ióas pe care le-a făcut, vitejia lui şi cum a luptat el împotriva lui Amasía, regele lui Iúda, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 16 Ióas a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Samaría cu regii lui Israél. Şi a devenit rege Ieroboám, fiul lui, în locul său. 17 Amasía, fiul lui Ióas, regele lui Iúda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ióas, fiul lui Ioaház, regele lui Israél.

18 Celelalte fapte ale lui Amasía, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 19 Au făcut un complot împotriva lui la Ierusalím. El a fugit la Láchiş, însă au trimis după el la Láchiş şi l-au omorât acolo. 20 L-au dus pe cai şi a fost îngropat la Ierusalím cu părinţii săi în cetatea lui Davíd. 21 Tot poporul lui Iúda l-a luat pe Azaría – care avea şaisprezece ani – şi l-au făcut rege în locul tatălui său, Amasía. 22 El a reconstruit [cetatea] Elát şi a înapoiat-o lui Iúda după ce regele a adormit cu părinţii săi.

Domnia lui Ieroboám al II-lea în Israél (783-743 î.C.)

23 În anul al cincisprezecelea al lui Amasía, fiul lui Ióas, regele lui Iúda, a devenit rege Ieroboám, fiul lui Ióas, regele lui Israél, la Samaría. A fost rege patruzeci şi unu de ani. 24 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului; nu s-a îndepărtat de la niciunul dintre păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care îl făcuse pe Israél să păcătuiască.

25 El a adus înapoi teritoriile lui Israél, de la intrarea în Hamát până la Marea Arabáh, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israél prin slujitorul său Ióna, fiul lui Amitái, profetul, din Gat-Héfer. 26 Căci Domnul a văzut că necazul lui Israél ajunsese prea mare şi că nu era nici legat, nici liber, nu era nimeni care să-l ajute pe Israél. 27 Domnul nu hotărâse să şteargă numele lui Israél de sub ceruri şi i-a eliberat prin mâna lui Ieroboám, fiul lui Ióas.

28 Celelalte fapte ale lui Ieroboám, tot ce a făcut el, vitejia lui, cum a luptat şi cum a adus înapoi lui Israél [cetăţile] Damásc şi Hamát, care fuseseră ale lui Iúda, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 29 Ieroboám a adormit cu părinţii săi, cu regii lui Israél, şi a devenit rege Zaharía, fiul lui, în locul său.