Capitolul 15

Fariseii şi obiceiurile din bătrâni(Mc 7,1-23)

1 Atunci au venit la Isus de la Ierusalím unii farisei şi cărturari şi i-au spus: 2 „De ce discipolii tăi încalcă tradiţiile bătrânilor? Pentru ce nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine?”. 3 El, răspunzând, le-a zis: „Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre? 4 Căci Dumnezeu a spus: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi cine vorbeşte de rău pe tatăl [său] şi pe mama [sa] să fie dat la moarte!». 5 Voi însă spuneţi: «Dacă cineva îi zice tatălui sau mamei: ceea ce ţi se cuvine de la mine este ofrandă», 6 acela este scutit să-i cinstească pe tatăl său şi pe mama sa. Astfel, aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu din cauza tradiţiei voastre.

7 Ipocriţilor! Bine a profeţit despre voi Isaía, când spune:

8 «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine.

9 În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor»”.

10 Şi, chemând mulţimea, le-a spus: „Ascultaţi şi înţelegeţi! 11 Nu ceea ce intră în gură îl face pe om impur, dar ceea ce iese din gură, aceea îl face pe om impur”. 12 Atunci s-au apropiat discipolii şi i-au spus: „Ştii că fariseii, ascultând cuvântul acesta, s-au scandalizat?”. 13 El, răspunzând, le-a zis: „Orice plantă pe care n-a plantat-o Tatăl meu ceresc va fi smulsă din rădăcini. 14 Lăsaţi-i, ei sunt călăuze oarbe pentru orbi! Iar dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi cad în groapă”.

15 Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: „Explică-ne parabola aceasta!”. 16 El însă a zis: „Deci nici voi nu pricepeţi? 17 Nu înţelegeţi că tot ceea ce intră în gură merge în stomac şi este eliminat în loc ascuns? 18 Însă ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl face pe om impur. 19 Căci din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile. 20 Acestea îl fac pe om impur; însă a mânca cu mâinile nespălate nu‑l face pe om impur”.

Vindecarea fiicei unei canaaneénce (Mc 7,24-30)

21 Ieşind de acolo, Isus s-a retras în părţile Tírului şi Sidónului 22 şi, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea şi a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui Davíd! Fiica mea este chinuită cumplit de diavol!”. 23 Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: „Trimite-o, pentru că strigă în urma noastră!”. 24 El, răspunzând, a zis: „Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israél”. 25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi a spus: „Doamne, ajută-mă!”. 26 El a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei”. 27 Dar ea i-a spus: „[Da], Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!”. 28 Atunci Isus, răspunzând, i-a spus: „O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum vrei tu!”. Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.

Alte vindecări

29 Plecând de acolo, Isus a venit de-a lungul Mării Galileii şi, urcând pe munte, s-a aşezat acolo. 30 Veneau la el mari mulţimi având cu ele şchiopi, orbi, invalizi, muţi şi mulţi alţii pe care îi puneau la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 31 aşa încât uimea mulţimea care vedea muţii vorbind, invalizii sănătoşi, şchiopii mergând şi orbii văzând. Şi îl glorificau pe Dumnezeul lui Israél.

A doua înmulţire a pâinilor (Mc 8,1-10)

32 Chemându-i pe discipolii săi, Isus le-a zis: „Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce. Şi nu vreau să-i trimit flămânzi, ca nu cumva să leşine pe drum”. 33 Discipolii i-au spus: „De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să hrănim o mulţime atât de mare?”. 34 Dar Isus le-a zis: „Câte pâini aveţi?”. Ei au răspuns: „Şapte şi câţiva peştişori”. 35 Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. 36 A luat cele şapte pâini şi peştii şi, după ce a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din ceea ce a prisosit din bucăţi, au strâns şapte coşuri pline. 38 Iar cei care au mâncat erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi copii. 39 După ce a dat drumul mulţimilor, s-a urcat în barcă şi a venit în ţinutul Magadán.