Capitolul 2

Către Biserica din Éfes

1 Îngerului Bisericii din Éfes scrie-i:

aşa spune cel care ţine cele şapte stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor şapte candelabre de aur: 2 „Cunosc faptele tale, truda şi statornicia ta şi că nu-i poţi suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei care se numesc apostoli, şi nu sunt şi i-ai descoperit mincinoşi. 3 [Ştiu] că ai răbdare şi că ai suferit pentru numele meu şi n-ai obosit.

4 Însă am [ceva] împotriva ta: ai părăsit iubirea ta cea de la început. 5 Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut, converteşte-te şi fă faptele tale dintâi! Dacă nu, voi veni la tine şi voi schimba candelabrul tău de la locul lui.

6 Totuşi ai ceva: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le urăsc şi eu.

7 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor! Celui care învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu!”.

Către Biserica din Smírna

8 Iar îngerului Bisericii din Smírna scrie-i:

aşa spune cel care este cel dintâi şi cel de pe urmă, cel care a fost mort şi este viu. 9 „Cunosc strâmtorarea şi sărăcia ta – deși eşti bogat – şi insulta din partea celor care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 10 Nu te teme de ceea ce vei avea de suferit! Iată că diavolul este gata să arunce pe unii dintre voi în închisoare, ca să vă pună la încercare, şi veţi avea o strâmtorare de zece zile! Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii!

11 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor! Cel care învinge nu va fi deloc vătămat de moartea cea de-a doua”.

Către Biserica din Pérgam

12 Iar îngerului Bisericii din Pérgam scrie-i: aşa spune cel care are sabia cea ascuţită, cu două tăişuri: 13 „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este tronul Satanei. Tu ţii cu tărie numele meu şi nu ai renegat credinţa mea nici în zilele când Antípa, martorul meu cel credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.

14 Însă am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaám, care l-a învăţat pe Bálac să arunce o piatră de scandal înaintea fiilor lui Israél, ca să mănânce cărnuri jertfite idolilor şi să se desfrâneze. 15 Astfel, ai şi tu pe unii care în mod asemănător ţin învăţătura nicolaiţilor. 16 Converteşte-te, deci! Dacă nu, voi veni repede la tine şi voi face război împotriva lor cu sabia gurii mele.

17 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor! Celui care învinge îi voi da din mana cea ascunsă şi îi voi da o pietricică albă, iar pe pietricică este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaşte nimeni decât cel care-l primeşte”.

Către Biserica din Tiatíra

18 Iar îngerului Bisericii din Tiatíra scrie-i:

aşa spune Fiul lui Dumnezeu, cel care are ochii ca flacăra focului şi picioarele, asemenea bronzului strălucitor: 19 „Cunosc faptele tale, iubirea, credinţa, slujirea şi statornicia ta şi că faptele tale din urmă le întrec pe cele dintâi. 20 Dar am [ceva] împotriva ta: că o laşi pe femeia aceea, Izabéla, care se numeşte pe sine profetesă, să-i înveţe şi să-i înşele pe slujitorii mei să se desfrâneze şi să consume cele jertfite idolilor. 21 I-am dat timp să se convertească, dar ea nu vrea să se întoarcă de la desfrânarea ei. 22 Iată, o voi arunca [bolnavă] la pat, iar pe cei ce se dedau cu ea la adulter, într-o mare strâmtorare dacă nu se convertesc de la faptele lor. 23 Pe copiii ei îi voi lovi cu moartea şi vor şti toate Bisericile că eu sunt cel care cercetează rărunchii şi inimile şi voi da fiecăruia dintre voi după faptele voastre.

24 Însă vouă, celorlalţi din Tiatíra, care nu au această învăţătură şi care nu au cunoscut «profunzimile Satanei», aşa cum le numesc ei, vă spun că nu pun peste voi altă povară. 25 Ţineţi numai cu tărie ceea ce aveţi până când voi veni!

26 Celui care învinge şi celui care păstrează până la sfârşit faptele mele

îi voi da putere asupra neamurilor

27 şi le va conduce cu un toiag de fier

şi ca pe nişte vase de lut le va zdrobi

28  aşa cum am primit şi eu de la Tatăl meu

şi îi voi da steaua cea de dimineaţă.

29 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor!”.