Capitolul 3

A patra viziune: veșmintele lui Iósue

1 [Îngerul] m-a făcut să-l văd pe Iósue, marele preot, care stătea înaintea îngerului Domnului. Și Satana stătea la dreapta lui ca să i se împotrivească. 2 Domnul i-a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satana! Domnul să te mustre, el, care a ales Ierusalímul! Oare nu este acesta un tăciune scos din foc?”. 3 Iósue era îmbrăcat în haine murdare și stătea înaintea îngerului. 4 Iar el le-a răspuns celor care stăteau înaintea lui și a zis: „Îndepărtați hainele murdare de pe el”. Iar lui i-a zis: „Vezi, am îndepărtat de la tine nelegiuirea ta și am făcut să te îmbraci cu haine de sărbătoare!”. 5 Eu am zis: „Puneți un turban curat pe capul său!”. Și i-au pus un turban curat pe capul său și l-au îmbrăcat cu haine.

Iar îngerul Domnului era de față. 6 Îngerul Domnului a dat mărturie pentru Iósue, zicând: 7 aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi ceea ce este de păzit al meu, și tu vei judeca în casa mea și vei păzi curțile mele, eu te voi pune să fii printre aceștia care umblă și sunt de față. 8 Ascultă, Iósue, mare preot, tu și tovarășii tăi care stau înaintea ta, pentru că ei sunt niște semne: iată, eu îl voi face să vină pe slujitorul meu, Vlăstarul. 9 Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iósue: pe o piatră sunt șapte ochi. Iată, eu gravez inscripția ei – oracolul Domnului Sabaót – și voi îndepărta nelegiuirea acestei țări într-o singură zi. 10 În ziua aceea – oracolul Domnului Sabaót – îl veți chema fiecare pe prietenul său sub vița-de-vie și sub smochin”.