Capitolul 2

A doua viziune: coarnele și muncitorii

1 Mi-am ridicat ochii şi m-am uitat şi, iată, erau patru coarne! 2 I-am spus îngerului care vorbea cu mine: „Ce sunt acestea?”, iar el mi-a zis: „Acestea sunt coarnele care i-au împrăștiat pe Iúda, pe Israél și Ierusalímul”. 3 Apoi, Domnul m-a făcut să văd patru meșteșugari. 4 Eu am zis: „Ce vin să facă aceștia?”. El a spus: „Acestea sunt coarnele care l-au împrăștiat pe Iúda ca pe unul singur, încât nimeni nu și-a mai ridicat capul; ei vin să le înspăimânte și să dea jos coarnele neamurilor care și-au ridicat cornul împotriva țării lui Iúda ca s-o împrăștie”.

A treia viziune: omul care măsura

5 Mi-am ridicat ochii și m-am uitat și, iată, era un om care avea în mână o funie de măsurat! 6 Eu am spus: „Unde mergi?”. El mi-a zis: „Să măsor Ierusalímul, ca să văd care este lățimea lui și care este lungimea lui”. 7 Iată, îngerul care vorbea cu mine a ieșit și un alt înger i-a ieșit în întâmpinare. 8 El i-a zis: „Fugi și spune-i tânărului acestuia: «Ierusalímul va fi locuit precum cetățile deschise datorită mulțimii de oameni și de animale din mijlocul lui. 9 Iar eu voi fi pentru el – oracolul Domnului – ca un zid de foc de jur împrejur; voi fi gloria sa în mijlocul lui.

Apeluri către exilați

10 Vai, vai! Fugiți din țara de nord – oracolul Domnului – căci în cele patru vânturi ale cerului v-am împrăștiat – oracolul Domnului. 11 Vai, Sión! Salvează-te, tu care locuiești cu fiica Babilónului!»”. 12 Căci așa spune Domnul Sabaót: „După glorie am fost trimis la neamurile care v-au prădat, pentru că cine se atinge de voi se atinge de pupila ochiului său. 13 Iată, eu voi scutura mâna împotriva lor și ei vor fi de pradă pentru sclavii lor și veți cunoaște că Domnul Sabaót m-a trimis!

14 Bucură-te și veselește-te, fiică a Siónului,

căci, iată, eu vin și voi locui în

mijlocul tău – oracolul Domnului.

15 Se vor alipi multe neamuri de Domnul

în ziua aceea

și vor fi poporul meu

și eu voi locui în mijlocul tău.

Vei cunoaște că Domnul Sabaót

m-a trimis la tine.

16 Domnul îl va moșteni pe Iúda

ca parte a sa în țara sfântă

și va alege din nou Ierusalímul.

17 Să tacă orice făptură înaintea Domnului,

pentru că el s-a ridicat

din locuința sa cea sfântă”.