Capitolul 24

Recensământul poporului

1 Mânia Domnului s-a aprins din nou împotriva lui Israél şi l-a provocat pe Davíd împotriva lor, zicând: „Mergi şi numără-i pe cei din Israél şi Iúda!”. 2 Regele i-a zis lui Ióab, căpetenia celor viteji pe care-i avea: „Străbate toate triburile lui Israél, de la Dan până la Béer-Şéba, să se facă recensământul poporului şi să ştiu care este numărul poporului!”. 3 Ióab i-a zis regelui: „Domnul Dumnezeul tău să adauge la popor de o sută de ori mai mult şi ochii stăpânului meu, regele, să-l poată vedea! Dar pentru ce doreşte stăpânul meu, regele, să facă lucrul acesta?”. 4 Cuvântul regelui a fost mai puternic faţă de Ióab şi faţă de căpeteniile celor viteji. Ióab şi căpeteniile celor viteji au ieşit dinaintea regelui ca să facă recensământul poporului, al lui Israél.

5 Au trecut Iordánul şi şi-au fixat tabăra la Aroér, în dreapta cetăţii care este în mijlocul torentului Gad, lângă Iaezér. 6 Au venit la Galaád şi în ţinutul Tahtím-Hodşí. Apoi au mers la Dan-Iaan şi în împrejurimi, spre Sidón. 7 Au venit la fortăreaţa Tir şi în toate cetăţile hevéilor şi ale canaaneénilor. Au ieşit spre partea de sud a lui Iúda, la Béer-Şéba. 8 Au străbătut toată ţara şi au ajuns la Ierusalím după nouă luni şi douăzeci de zile. 9 Ióab i-a dat regelui numărul de la recensământul poporului: erau în Israél opt sute de mii de oameni viteji care mânuiau sabia şi în Iúda cinci sute de mii de oameni.

Ciuma şi iertarea lui Dumnezeu

10 După aceea, lui Davíd îi bătea inima pentru că numărase poporul. Şi a zis Domnului: „Am păcătuit mult în ceea ce am făcut! Acum, Doamne, nu lua în seamă, te rog, nelegiuirea slujitorului tău, căci m-am comportat ca un nebun!”. 11 Davíd s-a ridicat dimineaţa. Cuvântul Domnului a fost [adresat] lui Gad, vizionarul lui Davíd, zicând: 12 „Mergi şi spune-i lui Davíd: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Îţi propun trei lucruri: alege pentru tine unul dintre ele şi eu îţi voi face!› »”. 13 Gad s-a dus la Davíd şi i-a zis: „Să vină peste tine şapte ani de foamete în ţara ta sau să fugi trei luni dinaintea duşmanilor tăi care te vor urmări sau să fie trei zile de ciumă în ţară? Acum cântăreşte şi vezi ce să-i răspund celui care m-a trimis!”. 14 Davíd i-a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cădem în mâna Domnului, căci mare este îndurarea lui! Dar să nu cad în mâna oamenilor!”. 15 Domnul a trimis ciumă în Israél de dimineaţă până la timpul hotărât. Şi au murit din popor, de la Dan până la Béer-Şéba, şaptezeci de mii de oameni.

16 Îngerul şi-a întins mâna spre Ierusalím ca să-l nimicească. Dar Domnului i-a părut rău pentru nenorocirea [aceasta] şi i-a zis îngerului care nimicea poporul: „Ajunge acum! Retrage-ţi mâna!”. Îngerul Domnului era lângă aria lui Arávna, iebuséul. 17 Davíd i-a zis Domnului când l-a văzut pe îngerul care lovea poporul: „Iată, am păcătuit! Eu am comis nelegiuirea! Dar turma aceasta ce a făcut? Mâna ta să fie împotriva mea şi împotriva casei tatălui meu!”.

Construirea unui altar

18 În ziua aceea, Gad a venit la Davíd şi i-a zis: „Mergi şi ridică un altar Domnului în aria lui Arávna, iebuséul!”. 19 Davíd a mers, după cuvântul lui Gad, după cum poruncise Domnul. 20 Arávna s-a uitat şi i-a văzut pe rege şi pe slujitorii lui care veneau spre el. Arávna a ieşit şi s-a închinat înaintea regelui cu faţa la pământ. 21 Arávna a zis: „Pentru ce vine domnul meu, regele, la slujitorul lui?”. Davíd i-a răspuns: „Ca să cumpăr de la tine aria şi să zidesc în ea un altar Domnului pentru ca să înceteze plaga din popor”. 22 Arávna i-a zis lui Davíd: „Să ia domnul meu, regele, ceea ce este bun în ochii lui! Iată boii pentru arderea de tot, uneltele de treierat şi jugurile boilor în loc de lemne! 23 Rege, Arávna îi dă toate acestea regelui!”. Arávna i-a zis regelui: „Domnul Dumnezeul tău să-ţi fie favorabil!”.

24 Dar regele i-a zis lui Arávna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine după preţul [ei]. Nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot pe gratis”. Davíd a cumpărat aria şi boii cu cinzeci de sícli de argint. 25 Davíd a zidit acolo un altar Domnului şi a adus arderi de tot şi jertfe de împăcare. Atunci Domnul a fost binevoitor faţă de ţară şi a oprit plaga de deasupra lui Israél.