Capitolul 5

V. DAVÍD, REGE AL LUI IÚDA ŞI AL LUI ISRAÉL

Davíd este consacrat rege al lui Israél

1 Toate triburile lui Israél au venit la Davíd, la Hebrón, şi au zis: „Iată, noi suntem [os din] oasele tale [şi carne din] carnea ta! 2 Chiar şi înainte, când Saul era rege peste noi, tu erai cel care-l conduceai afară şi îl aduceai înăuntru pe Israél. Şi Domnul ţi-a zis: «Tu îl vei paşte pe poporul meu, Israél, şi vei deveni conducător peste Israél»”. 3 Toţi bătrânii lui Israél au venit la rege, la Hebrón, şi regele Davíd a încheiat o alianţă cu ei la Hebrón înaintea Domnului. Iar ei l-au uns pe Davíd rege peste Israél.

4 Davíd avea treizeci de ani când a devenit rege şi a domnit patruzeci de ani. 5 La Hebrón a domnit peste Iúda şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalím a domnit treizeci şi trei de ani peste întregul Israél şi Iúda.

Cucerirea Ierusalímului

6 Regele şi oamenii lui au mers la Ierusalím, la iebuséii care locuiau ţinutul. Ei i-au zis lui Davíd: „Să nu intri aici, căci şi orbii şi şchiopii ţi se vor împotrivi”, zicându-şi: „Davíd nu va veni aici”. 7 Însă Davíd a capturat fortăreaţa Sión. Aceasta este cetatea lui Davíd. 8 Davíd a zis în ziua aceea: „Oricine îi va bate pe iebuséi şi va urca pe canalul de apă [să-i arunce în canal] pe şchiopii şi pe orbii pe care Davíd îi urăşte!”. De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul nu vor intra în casă!”. 9 Davíd a locuit în fortăreaţă şi a numit-o „cetatea lui Davíd”. A făcut construcţii de jur împrejur, de la Mílo spre interior. 10 Davíd devenea din ce în ce mai mare şi Domnul Dumnezeul Sabaót era cu el.

11 Hirám, regele din Tir, a trimis mesageri la Davíd, lemn de cedru, lucrători în lemn şi lucrători în piatră de zid şi i-au construit o casă lui Davíd. 12 Davíd a recunoscut că Domnul îl întărea ca rege peste Israél şi că-i înălţa domnia de dragul poporului său, Israél.

Fiii lui Davíd la Ierusalím

13 Davíd şi-a mai luat concubine şi soţii din Ierusalím după ce a venit din Hebrón şi i s-au mai născut fii şi fiice. 14 Acestea sunt numele celor care i s-au născut în Ierusalím: Şamúa, Şobáb, Natán şi Solomón, 15 Ibhár, Elişúa, Néfeg, Iafía, 16 Elişáma, Eliadá, şi Elifélet.

Victoria asupra filisténilor

17 Filistenii au auzit că Davíd fusese uns rege peste Israél. Au venit toţi filisténii să-l caute pe Davíd. Davíd a auzit şi a coborât în fortăreaţă. 18 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea Refaím. 19 Davíd l-a consultat pe Domnul: „Să urc împotriva filisténilor? Îi vei da în mâinile mele?”. Domnul i-a zis lui Davíd: „Urcă, pentru că îi voi da pe filisténi în mâinile tale!”. 20 Davíd a venit la Báal-Peraţím, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul i-a rupt pe duşmanii mei ca ruperea de ape”. De aceea a dat locului aceluia numele Báal-Peraţím. 21 Ei şi-au abandonat idolii acolo, iar Davíd şi oamenii lui i-au luat.

22 Filistenii au venit din nou şi s-au răspândit în valea Refaím. 23 Davíd l-a consultat pe Domnul. [Domnul i-a zis]: „Nu urca, ci înconjoară-i prin spate şi vino la ei prin partea Becáim. 24 Când vei auzi un zgomot de paşi pe vârfurile lui Becáim, atunci să te grăbeşti, căci Domnul iese înaintea ta ca să bată tabăra filisténilor!”. 25 Davíd a făcut cum îi poruncise Domnul şi i-a bătut pe filisténi de la Ghéba până la Ghézer.