Capitolul 29

Împrumutul

1 Cel care este îndurător va da cu împrumut aproapelui

şi cel care-l sprijină cu mâna va ţine poruncile.

2 Dă-i cu împrumut aproapelui la timpul nevoii sale

şi dă-i înapoi aproapelui la timp!

3 Întăreşte-ţi cuvântul şi fii fidel faţă de el

şi oricând vei găsi ce ai nevoie!

4 Mulţi au considerat împrumutul ca pe ceva găsit

şi au adus necaz celor care i-au ajutat.

5 Până a primi, se sărută mâna [celui care dă]

şi se umileşte glasul [când se vorbeşte] despre averea aproapelui;

dar la timpul restituirii, se trage de timp,

se răspunde cu vorbe nepăsătoare

şi se dă vina pe timpul [prea scurt].

6 Dacă se va putea, [cel care a dat cu împrumut] va primi doar jumătate,

o va socoti ca pe ceva găsit.

Dacă nu, va fi privat de [împrumutul] său

şi şi-a dobândit un duşman pe degeaba:

blesteme şi insulte va primi ca răsplată

şi, în loc de cinstire, va primi dezonoare.

7 Mulţi nu din cauza răutăţii refuză [să mai dea],

ci se tem să nu fie furaţi pe degeaba.

Pomana

8 Totuşi, fii îndelung răbdător cu cel umil

şi nu-l lăsa să aştepte pomana!

9 De dragul poruncii, ajută-l pe cel nevoiaş

şi, după nevoia lui, nu-l lăsa să se întoarcă [cu mâna] goală!

10 Pierde argintul de dragul fratelui

şi al prietenului şi să nu ruginească sub piatră, spre pierzare!

11 Pune-ţi comoara conform cu poruncile Celui Preaînalt

şi-ţi va folosi mai mult decât aurul!

12 Încuie pomana în cămările tale

şi ea te va scăpa de orice rău!

13 Mai bine decât un scut puternic şi o lance grea,

ea se va lupta pentru tine înaintea duşmanului.

Garanţiile

14 Omul bun garantează pentru aproapele,

iar cel care a pierdut ruşinea îl părăseşte.

15 Să nu uiţi binefacerile garantului,

pentru că el şi-a dat sufletul pentru tine!

16 Păcătosul distruge bunurile garantului

şi cel nerecunoscător în cuget îl va părăsi pe cel care l-a salvat.

17 Garanţia i-a pierdut pe mulţi [oameni] prosperi:

i-a clătinat ca pe valurile mării.

18 Pe mulţi bărbaţi puternici i-a dus de acasă

şi i-a făcut să rătăcească printre neamuri străine.

19 Păcătosul care se ataşează de garanţie

şi urmăreşete profitul va cădea la judecată.

20 Ajută-l pe aproapele tău după puterea ta,

dar fii atent la tine însuţi să nu cazi!

Ospitalitatea

21 Primele [necesităţi] ale vieţii sunt apa, pâinea şi îmbrăcămintea

şi casa care acoperă intimitatea.

22 Mai bine viaţa celui sărac sub un acoperiş de scânduri

decât mesele strălucitoare printre străini.

23 Să ai plăcere şi în ce-i mic, şi în ce-i mare

şi nu vei auzi ocara vecinătăţii!

24 Viaţă rea este [să mergi] din casă în casă.

Unde vei locui ca străin, nu-ţi vei deschide gura.

25 Vei găzdui şi vei da să bea fără [a avea] mulţumire,

şi, peste acestea, vei auzi [lucruri] amare.

26 „Vino, străinule, pregăteşte masa

şi, cu ceea ce este în mâna ta, hrăneşte-mă!

27 Ieşi, străinule, din faţa celui mai de cinste,

a venit la mine ca oaspete un frate şi am nevoie de casă!”.

28 Grele sunt acestea pentru omul care are inteligenţă:

reproşul pentru casă şi ocara creditorului.