Capitolul 18

Împărţirea teritoriului pentru celelalte şapte triburi

1 Toată adunarea fiilor lui Israél s-a adunat la Şílo şi a întins acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor. 2 Între fiii lui Israél au rămas şapte triburi care nu primiseră partea lor de moştenire. 3 Iósue le-a zis fiilor lui Israél: „Până când veţi şovăi să mergeţi să luaţi în stăpânire ţara pe care a dat-o Domnul Dumnezeul părinţilor voştri? 4 Luaţi câte trei bărbaţi pentru fiecare trib şi eu îi voi trimite să meargă, să străbată ţara şi să o descrie fiecare în parte; apoi să vină la mine! 5 S-o împartă în şapte părţi; Iúda să rămână la hotarul de sud, iar casa lui Iosíf să rămână la hotarul de nord! 6 Voi să descrieţi cele şapte părţi ale ţării şi să aduceţi la mine aici! Voi arunca sorţii pentru voi aici în faţa Domnului Dumnezeului nostru. 7 Leviţii nu au parte de moştenire între voi, căci preoţia Domnului este moştenirea lor. Gad, Rubén şi jumătate din tribul lui Manáse şi-au primit partea lor de moştenire dincolo de Iordán, spre est, după cum le-a dat Moise, slujitorul Domnului”.

8 Bărbaţii au pornit să străbată ţara. Iósue le-a poruncit celor care s-au dus să descrie ţara: „Mergeţi, străbateţi ţara şi descrieţi-mi-o; întoarceţi-vă la mine şi aici eu voi arunca sorţii pentru voi înaintea Domnului, la Şílo!”. 9 Bărbaţii au mers, au străbătut ţara şi au descris-o într-o carte, după cetăţi, în şapte părţi. Au venit la Iósue în tabără, la Şílo. 10 Iósue a aruncat pentru ei sorţii la Şílo, înaintea Domnului. Acolo Iósue le-a împărţit fiilor lui Israél ţara după cum le-a ieşit la sorţi.

Tribul lui Beniamín

11 [Mai întâi] au căzut sorţii pentru tribul fiilor lui Beniamín, după familiile lor: teritoriul lor, după sorţi, se întinde între fiii lui Iúda şi fiii lui Iosíf. 12 În partea de nord, hotarul era de la Iordán, urca spre partea Ierihónului, spre nord, continua în munţi, spre vest, şi avea ieşirile în pustiul Bet-Áven. 13 De acolo trecea prin Luz, spre sud de Luz, adică Bétel, cobora la Atarót-Ádar, la muntele care este la sud de Bet-Horónul de Jos. 14 În partea de vest, hotarul se întorcea spre sud, de la muntele care este în faţă cu Bet-Horón, spre sud, şi avea ieşirile la Chiriát-Báal, adică Chiriát-Iearím, cetate a fiilor lui Iúda. Aceasta era partea de vest. 15 Partea de sud era de la capătul [cetăţii] Chiriát-Iearím. Hotarul mergea spre vest, spre izvorul apelor Neftóah. 16 Hotarul cobora spre extremitatea muntelui care este în faţă cu Valea Ben-Hinnóm, care este în valea Refaím, spre nord. Valea Hinnóm cobora spre partea iebuséilor, spre sud, la En-Róghel. 17 Continua de la nord şi ieşea la En-Şémeş, apoi la Ghelilót, care este faţă în faţă cu urcuşul Adumím, şi cobora la piatra lui Bohán, fiul lui Rubén. 18 Trecea spre partea care este în faţă cu Arabáh, la nord, şi cobora la Arabáh, 19 trecea spre partea [cetăţii] Bet-Hoglá, spre nord, şi avea ieşirile la zona Mării Sărate, spre nord, spre revărsarea Iordánului, la sud. Acesta era hotarul de sud. 20 Iordánul era hotarul lor în partea de est. Aceasta este moştenirea fiilor lui Beniamín, după hotarele lor de jur împrejur, după familiile lor.

Cetăţile lui Beniamín

21 Tribul fiilor lui Beniamín avea cetăţile [acestea]: Ierihón, Bet-Hoglá, Émec-Cheţiţ, 22 Bet-Arabá, Ţemaráim, Bétel, 23 Avím, Pará, Ófra, 24 Chefár-Amonái, Hófni şi Ghéba; douăsprezece cetăţi şi satele lor. 25 Gabaón, Ráma, Beerót, 26 Míţpa, Chefíra, Moţá, 27 Réchem, Irpeél, Tarealá, 28 Ţéla, Élef, Iebús, adică Ierusalím, Ghibeát şi Chiriát; paisprezece cetăţi şi satele lor. Aceasta este moştenirea fiilor lui Beniamín, după familiile lor.