Capitolul 21

Cetăţile levíţilor

1 S-au apropiat căpeteniile de familie ale levíţilor de Eleazár, preotul, de Iósue, fiul lui Nun, şi de căpeteniile de familie ale triburilor fiilor lui Israél. 2 Le-au vorbit la Şílo, în ţara Canaán: ,,Domnul a poruncit prin Moise să ni se dea cetăţi de locuit, cu terenurile lor pentru animalele noastre”. 3 Fiii lui Israél au dat levíţilor, din moştenirea lor, după cuvântul Domnului, aceste cetăţi şi terenurile lor:

4 Au aruncat sorţi pentru familiile [fiilor] lui Chehát. Fiii lui Áaron, preotul, dintre levíţi, au avut prin sorţi, din tribul lui Iúda, din tribul lui Simeón şi din tribul lui Beniamín, treisprezece cetăţi. 5 Ceilalţi fii ai lui Chehát au avut prin sorţi, din familiile tribului lui Efraím, din tribul lui Dan şi din jumătatea tribului lui Manáse, zece cetăţi. 6 Fiii lui Gherşón au avut prin sorţi, din familiile tribului lui Isahár, din tribul lui Aşér, din tribul lui Neftáli şi din jumătatea tribului lui Manáse, în Basán, treisprezece cetăţi. 7 Fiii lui Merári, după familiile lor, au avut, din tribul lui Rubén, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulón, douăsprezece cetăţi.

8 Fiii lui Israél au dat levíţilor, prin sorţi, aceste cetăţi şi terenurile lor, după cum poruncise Domnul prin Moise.

Partea fiilor lui Chehát

9 Au dat, din tribul fiilor lui Iúda şi din tribul fiilor lui Simeón, aceste cetăţi cărora le-au dat nume; 10 ele au fost ale fiilor lui Áaron, dintre familiile lui Chehát, dintre fiii lui Lévi, căci pentru ei au fost aruncaţi mai întâi sorţii. 11 Le-au dat Chiriát-Árba – tatăl lui Anác – adică Hebrón, în muntele lui Iúda, şi terenurile dimprejurul ei. 12 Câmpia cetăţii şi satele ei au fost date în stăpânire lui Cáleb, fiul lui Iefúne. 13 Fiilor lui Áaron, preotul, le-au dat: cetatea de refugiu pentru cel care ucide, Hebrón şi terenul lui, Libná şi terenul ei, 14 Iatír şi terenul lui, Eştemóa şi terenul ei, 15 Holón şi terenul lui, Debír şi terenul lui, 16 Áin şi terenul lui, Iutá şi terenul ei şi Bet-Şémeş şi terenul lui: nouă cetăţi din aceste două triburi; 17 din tribul lui Beniamín, Gabaón şi terenul lui, Ghéba şi terenul ei, 18 Anatót şi terenul său şi Almon şi terenul său: patru cetăţi. 19 Toate cetăţile fiilor lui Áaron, preoţii, au fost treisprezece cetăţi şi terenul lor.

20 Familiile fiilor lui Chehát, ceilalţi levíţi, au avut prin [tragere la] sorţi cetăţi din tribul lui Efraím. 21 Le-au dat ca şi cetate de refugiu pentru cel care ucide [cetatea] Síhem şi terenul ei, în muntele lui Efraím, Ghézer şi terenul lui, 22 Chibţáim şi terenul lui şi Bet-Horón şi terenul lui: patru cetăţi; 23 din tribul lui Dan: Elteché şi terenul lui, Ghibetón şi terenul lui, 24 Aialón şi terenul lui, Gat-Rimón şi terenul lui: patru cetăţi; 25 din jumătatea tribului lui Manáse, Taanác şi terenul lui şi Gat-Rimón şi terenul lui: două cetăţi. 26 Erau zece toate cetăţile şi terenurile lor pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehát.

Partea fiilor lui Gherşón

27 [Au dat] fiilor lui Gherşón, dintre familiile levíţilor, din jumătatea tribului lui Manáse, ca şi cetate de refugiu Gólan şi terenul său şi Beeştrá şi terenul ei: două cetăţi; 28 din tribul lui Isahár: Chişión şi terenul lui, Dabrát şi terenul lui, 29 Iarmút şi terenul lui şi En-Ganím şi terenul lui: patru cetăţi; 30 din tribul lui Aşér, Mişeál şi terenul lui, Abdón şi terenul lui, 31 Helcát şi terenul lui şi Rehób şi terenul lui: patru cetăţi; 32 din tribul lui Neftáli, cetatea de refugiu pentru ucigaş Chédeş din Galiléea şi terenul lui, Hamót-Dor şi terenul lui şi Cartán şi terenul lui: trei cetăţi. 33 Toate cetăţile [fiilor] lui Gherşón, după familiile lor, erau treisprezece cetăţi şi terenurile lor.

Partea fiilor lui Merári

34 [Au dat] celorlalţi levíţi, din familiile fiilor lui Merári, din tribul lui Zabulón: [cetatea] Iocneám şi terenul lui, Cartá şi terenul ei, 35 Dimná şi terenul ei şi Nahalál şi terenul lui: patru cetăţi; 36 din tribul lui Rubén: Béţer şi terenul lui, Iahţá şi terenul ei, 37 Chedemót şi terenul lui şi Mefáat şi terenul lui: patru cetăţi. 38 Din tribul lui Gad: cetatea de refugiu pentru cel care ucide Ramót din Galaád şi terenul lui, Mahanáim şi terenul lui, 39 Heşbón şi terenul lui şi Iaezér şi terenul lui: în total, patru cetăţi. 40 Toate cetăţile care au căzut la sorţi fiilor lui Merári, după familiile lor – celelalte din familiile levíţilor – erau douăsprezece cetăţi.

41 Toate cetăţile levíţilor, în mijlocul proprietăţii fiilor lui Israél, erau patruzeci şi opt de cetăţi şi terenurile lor. 42 Fiecare dintre aceste cetăţi avea terenul ei de jur împrejur; aşa erau toate cetăţile acestea.

43 Domnul i-a dat lui Israél toată ţara pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea. 44 Domnul le-a dat linişte de jur împrejur, după cum jurase părinţilor lor; niciunul dintre duşmanii lor nu a putut să le stea împotrivă şi Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor. 45 Nu s-a pierdut nimic din toate cuvintele frumoase pe care le-a spus Domnul către casa lui Israél: totul s-a împlinit.