Capitolul 3

TRECEREA IORDÁNULUI

Pregătirile pentru trecere

1 Iósue s-a sculat de dimineaţă şi au pornit din Sitím toţi fiii lui Israél; au ajuns la Iordán şi au rămas peste noapte acolo înainte de a-l trece. 2 După trei zile, scribii au trecut prin tabără 3 şi au poruncit poporului: „Când veţi vedea arca alianţei Domnului Dumnezeului vostru dusă de preoţii levíţi, să vă ridicaţi de la locurile voastre şi să mergeţi după ea! 4 Dar să fie între voi şi ea o distanţă de circa două mii de cóţi! Să nu vă apropiaţi de ea ca să cunoaşteţi calea pe care veţi merge, pentru că nu aţi mai trecut pe calea [aceasta] până acum!”. 5 Iósue a zis poporului: ,,Sfinţiţi-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru!”. 6 Iósue le-a zis preoţilor: ,,Luaţi arca alianţei şi treceţi înaintea poporului!”. Ei au luat arca alianţei şi au mers înaintea poporului.

Ultimele indicaţii

7 Domnul i-a zis lui Iósue: ,,Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israél ca să ştie că aşa cum am fost cu Moise, tot aşa sunt cu tine. 8 Porunceşte-le preoţilor care duc arca alianţei: «Când veţi ajunge la marginea apelor Iordánului, să rămâneţi la Iordán!»”. 9 Iósue le-a zis fiilor lui Israél: ,,Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru!”. 10 Iósue le-a zis: ,,Prin aceasta veţi cunoaşte că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru, când va alunga dinaintea voastră pe canaaneéni, pe hetéi, pe hevéi, pe ferezéi, pe ghergheséi, pe amoréi şi pe iebuséi. 11 Iată, arca alianţei Domnului întregului pământ trece înaintea voastră în Iordán! 12 Acum, luaţi doisprezece bărbaţi din triburile lui Israél; câte un bărbat din fiecare trib! 13 Când tălpile picioarelor preoţilor care poartă arca alianţei Domnului întregului pământ vor intra în apele Iordánului, [apele] se vor despărţi: cele care curg, de apele din partea de sus, care vor sta ca un dig”.

Trecerea râului

14 Când poporul a ieşit din corturile lor ca să treacă Iordánul, preoţii care duceau arca alianţei erau înaintea poporului. 15 Când preoţii care duceau arca au ajuns la Iordán şi când picioarele preoţilor care duceau arca s-au afundat în marginea apei – căci Iordánul era plin până peste maluri în zilele secerişului – 16 apele Iordánului care coborau de sus s-au adunat ca într-un dig până foarte departe, la Adám, cetatea care este lângă Ţartán, iar cele care coborau către marea din Arabáh, Marea Sărată, au secat complet. Poporul a trecut în faţa Ierihónului. 17 Preoţii care duceau arca alianţei Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordánului şi tot Israélul a trecut pe uscat până când tot poporul a terminat de trecut Iordánul.