Capitolul 6

Cucerirea Ierihónului

1 Ierihónul era închis şi încuiat în faţa fiilor lui Israél. Nimeni nu ieşea şi nimeni nu intra. 2 Domnul i-a zis lui Iósue: ,,Iată, am dat în mâinile tale Ierihónul, pe regele lui şi pe cei viteji în luptă! 3 Înconjuraţi cetatea, voi toţi, bărbaţii de război! Încercuiţi cetatea o dată! Aşa să faceţi timp de şase zile! 4 Şapte preoţi să poarte şapte trâmbiţe [din corn] de berbec înaintea arcei; în ziua a şaptea, să înconjuraţi cetatea de şapte ori şi preoţii să sune din trâmbiţe! 5 Când vor suna din cornul de berbec şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată strigăte puternice: va cădea zidul cetăţii şi poporul să intre fiecare în dreptul său”.

6 Iósue, fiul lui Nun, i-a chemat pe preoţi şi le-a zis: „Luaţi arca alianţei şi şapte preoţi să poarte şapte trâmbiţe [din corn] de berbec înaintea arcei Domnului!”. 7 A zis poporului: „Treceţi şi înconjuraţi cetatea! Cei înarmaţi să treacă înaintea arcei Domnului!”. 8 După ce Iósue a vorbit poporului, cei şapte preoţi care purtau cele şapte trâmbiţe [din corn] de berbec înaintea Domnului au trecut şi au suflat în trâmbiţe. Arca alianţei Domnului mergea în urma lor. 9 Cei înarmaţi mergeau înaintea preoţilor care sunau din trâmbiţe. Restul mergea în urma arcei; se mergea sunându-se din trâmbiţe.

10 Iósue a poruncit poporului: „Voi să nu strigaţi; să nu se audă vocile voastre şi să nu iasă niciun cuvânt din gura voastră până în ziua în care vă voi spune: «Strigaţi!». Atunci să strigaţi!”.

11 Arca Domnului a înconjurat cetatea şi a încercuit-o o dată. Au venit în tabără şi au petrecut noaptea în tabără. 12 Iósue s-a sculat de dimineaţă, iar preoţii au luat arca Domnului. 13 Cei şapte preoţi care purtau cele şapte trâmbiţe [din corn] de berbec înaintea arcei Domnului mergeau şi sunau din trâmbiţe. Cei înarmaţi mergeau înaintea lor, iar restul mergea în urma arcei Domnului; se mergea sunându-se din trâmbiţe.

14 Au înconjurat cetatea a doua zi o dată; apoi s-au întors în tabără. Aşa au făcut timp de şase zile. 15 În ziua a şaptea, s-au sculat la ivirea zorilor şi au înconjurat în acelaşi fel cetatea de şapte ori. Numai în ziua aceasta au înconjurat cetatea de şapte ori. 16 A şaptea oară, preoţii sunau din trâmbiţe, iar Iósue a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea!

Exterminarea Ierihónului

17 Cetatea să fie dată nimicirii, ea şi tot ceea ce este în ea, pentru Domnul! Numai Raháb, prostituata, şi toţi cei care sunt cu ea în casă să rămână în viaţă, deoarece i-a ascuns pe mesagerii pe care îi trimiseserăm noi! 18 Păziţi-vă de ceea ce este dat nimicirii, ca nu cumva să fiţi voi daţi nimicirii luând din ceea ce este dat nimicirii şi să faceţi din tabăra lui Israél un lucru dat nimicirii şi s-o tulburaţi! 19 Tot argintul şi aurul, toate lucrurile din bronz şi din fier să fie consacrate Domnului şi să intre în vistieria Domnului!”.

20 Poporul a strigat şi ei au suflat în trâmbiţe. Când poporul a auzit sunetul trâmbiţei, a scos un strigăt puternic, zidul s-a prăbuşit, iar poporul a urcat în cetate, fiecare în dreptul lui. Şi au cucerit cetatea 21 şi au nimicit tot ce era în cetate: bărbat şi femeie, copil şi bătrân, bou, oaie şi măgar i-au trecut prin ascuţişul sabiei.

22 Iósue le-a zis celor doi bărbaţi care exploraseră ţara: „Mergeţi la casa femeii prostituate şi scoateţi-i de acolo pe ea şi tot ceea ce are ea, după cum i-aţi jurat!”. 23 Tinerii spioni au mers şi i-au scos pe Raháb, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi tot ce avea ea: au scos toată familia ei şi i-au aşezat în afara taberei lui Israél.

24 Cetatea au ars-o împreună cu tot ce era în ea; numai argintul, aurul şi toate obiectele din bronz şi din fier le-au pus în vistieria casei Domnului. 25 Dar pe Raháb, prostituata, casa tatălui ei şi tot ce avea ea, Iósue i-a lăsat în viaţă. Ea a locuit în mijlocul lui Israél până în ziua de azi, pentru că îi ascunsese pe solii pe care-i trimisese Iósue să cerceteze Ierihónul.

Blestemul celui care va rezidi Ierihónul

26 Atunci a jurat Iósue şi a zis:

„Blestemat să fie înaintea Domnului

omul care se va ridica

să zidească din nou cetatea aceasta

a Ierihónului!

Va pune fundamentul pe întâiul său născut

şi pe cel mai mic va stabili porţile ei”.

27 Domnul a fost cu Iósue şi faima lui [s-a răspândit] în toată ţara.