Capitolul 14

ASA ŞI REFORMELE LUI CULTUALE

Pacea din timpul lui Asá (911 – 870 î.C.)

1 Asá a făcut ce este bun şi drept în ochii Domnului Dumnezeului său. 2 A îndepărtat altarele străine şi înălţimile, a distrus stelele şi a tăiat Aşérele. 3 I-a impus lui Iúda să-l caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, împlinind legea şi poruncile. 4 A îndepărtat din toate cetăţile lui Iúda înălţimile şi stâlpii. Şi domnia lui a avut linişte în faţa lui. 5 A construit cetăţi fortificate în Iúda, căci ţara a avut linişte, iar el nu a avut război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă.

6 El i-a zis lui Iúda: „Să construim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare! Țara este încă înaintea noastră, căci l-am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat şi el ne-a dat odihnă din toate părţile”.

Ei au construit şi au avut succes. 7 Asá avea o armată de trei sute de mii de oameni din Iúda – care purtau scut şi suliţă – şi două sute optzeci de mii din Beniamín – care purtau scut şi trăgeau cu arcul –, toţi oameni viteji.

Invazia lui Zérah

8 Zérah, etiopianul, a ieşit împotriva lor cu o armată de un milion [de oameni] şi trei sute de care şi a venit până la Maréşa. 9 Asá a ieşit înaintea lui şi s-a aşezat în linie de luptă în valea Ţefatá, lângă Maréşa. 10 Asá l-a invocat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis: „Doamne, numai tu poţi veni în ajutor celui slab şi celui puternic: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe tine ne sprijinim şi în numele tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, tu eşti Dumnezeul nostru: să nu învingă omul împotriva ta!”.

11 Domnul i-a lovit pe etiopieni înaintea lui Asá şi înaintea lui Iúda; şi etiopienii au fugit. 12 Asá şi poporul care era cu el i-a urmărit până la Gherár. Etiopienii au căzut fără să se mai poată salva, căci au fost distruşi de Domnul şi de tabăra sa. [Asá şi poporul] au luat o pradă foarte mare. 13 Au lovit toate cetăţile dimprejurul lui Gherár, căci groaza Domnului a fost asupra lor. Au prădat toate cetăţile, căci era pradă mare în ele. 14 Au lovit şi corturile turmelor şi au capturat multe oi şi cămile. Apoi s-au întors la Ierusalím.