Capitolul 22

Ahazía (842 î.C.)

1 Locuitorii Ierusalímului l-au făcut rege în locul lui pe Ahazía, fiul său cel mai mic; căci ceilalţi fuseseră ucişi de o ceată care a intrat cu arabii în tabără. Ahazía, fiul lui Iorám, a fost rege în Iúda. 2 Ahazía avea patruzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege un an la Ierusalím. Numele mamei sale era Atalía, fiica lui Omrí. 3 El a umblat pe căile casei lui Aháb, căci mama lui îl sfătuia să facă rău. 4 A făcut ceea ce este rău în ochii Domnului ca şi casa lui Aháb, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pierzarea lui. 5 Urmând sfatul lor, a mers la luptă cu Iorám, fiul lui Aháb, regele lui Israél, împotriva lui Hazaél, regele din Arám, la Ramót-Galaád, iar araméii l-au lovit pe Iorám. 6 [Iorám] s-a întors la Izreél să se vindece de rănile pe care i le făcuseră la Ráma când lupta împotriva lui Hazaél, regele lui Arám.

Azaría, fiul lui Iorám, regele lui Iúda, a coborât la Izreél să-l vadă pe Iorám, fiul lui Aháb, care era bolnav. 7 A fost de la Dumnezeu ruina lui Ahazía ca el să vină la Iorám. Când a ajuns, a ieşit cu Iorám să meargă la Iehú, fiul lui Nimşí, pe care-l unsese Domnul ca să distrugă casa lui Aháb. 8 Când Iehú făcea judecata asupra casei lui Aháb, le-a găsit pe căpeteniile lui Iúda şi pe fiii fraţilor lui Ahazía care îl slujeau pe Ahazía şi i-a ucis. 9 L-au căutat pe Ahazía şi l-au prins în Samaría, unde se ascunsese. L-au adus la Iehú şi l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafát, care l-a căutat pe Domnul din toată inima lui”. Şi nu a mai fost nimeni din casa lui Ahazía care să poată să fie rege.

Crima reginei Atalía (841 – 835 î.C.)

10 Atalía, mama lui Ahazía, văzând că fiul ei a murit, s-a ridicat şi a nimicit întreaga descendenţă regală a casei lui Iúda. 11 Ioşábeat, fiica regelui, l-a luat pe Ióas, fiul lui Ahazía, şi l-a ascuns pe el dintre fiii regelui care fuseseră ucişi: l-a pus împreună cu doica lui în camera paturilor. Ioşébeat – fiica regelui Iorám, soţia lui Iehoiáda, preotul –, care era sora lui Ahazía, l-a ascuns din faţa Atalíei, care nu l-a ucis. 12 El a stat ascuns cu ele timp de şase ani în casa lui Dumnezeu. Iar Atalía era regină în ţară.