Capitolul 23

Ungerea lui Ióas şi moartea Atalíei

1 În anul al şaptelea, Iehoiáda s-a întărit şi a făcut o alianţă cu căpeteniile peste sute: cu Azaría, fiul lui Ierohám, cu Ismaél, fiul lui Iohanán, cu Azaría, fiul lui Óbed, cu Maaséia, fiul lui Adáia, şi cu Elíşafat, fiul lui Zicrí. 2 Au străbătut întregul Iúda şi i-au adunat pe levíţi din toate cetăţile lui Iúda şi pe capii părinteşti ai lui Israél şi au venit la Ierusalím. 3 Toată adunarea a încheiat o alianţă în casa lui Dumnezeu. [Iehoiáda] le-a zis: „Iată, fiul regelui domneşte aşa cum Domnul a spus despre fiii lui Davíd! 4 Acest lucru să-l faceţi: o treime dintre voi, toţi care veniţi [în zi de] sabát ca să [slujiţi ca] preoţi şi levíţi, să fie păzitori la praguri; 5 altă treime să stea la casa regelui şi o treime, la poarta Iesód! Tot poporul să fie în curţile casei Domnului! 6 Nimeni să nu intre în casa Domnului, în afară de preoţii şi levíţii care slujesc: ei să intre, căci sunt sfinţi! Tot poporul să păzească ceea ce este de păzit al Domnului! 7 Leviţii să-l înconjoare pe rege de jur împrejur, fiecare cu instrumentele lui în mână: oricine va intra în templu să fie dat morţii! Ei să fie cu regele când intră şi când iese!”.

8 Leviţii şi întregul Iúda au făcut după cum le poruncise Iehoiáda, preotul. Şi-au luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau [în zi] de sabát şi pe cei care ieşeau [în zi] de sabát, căci Iehoiáda, preotul, nu dăduse drumul grupelor. 9 Preotul Iehoiáda le-a dat căpeteniilor peste sute suliţele, scuturile [mari] şi scuturile [mici] care erau ale regelui Davíd şi care erau în casa Domnului. 10 A aşezat tot poporul, fiecare cu lancea în mână, din partea dreaptă a casei până în partea stângă a casei, spre altar şi spre casă, de jur împrejurul regelui. 11 L-au scos pe fiul regelui, i-au pus diadema şi mărturia şi l-au făcut rege. Iehoiáda şi fiii săi l-au uns şi au zis: „Trăiască regele!”.

12 Atalía a auzit strigătul alergătorilor şi al poporului care îl aclama pe rege şi a venit la popor în templul Domnului. 13 S-a uitat şi, iată, regele stătea lângă coloana lui, la intrare. Căpeteniile şi cei cu trâmbiţele erau lângă rege. Tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe, iar cântăreţii cu instrumente muzicale dădeau tonul pentru aclamaţie. Atalía şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Trădare! Trădare!”. 14 Iehoiáda, preotul, a făcut să iasă căpeteniile peste sute care comandau armata şi le-a zis: „Scoateţi-o dintre rânduri şi pe oricine vrea să meargă după ea ucideţi-l cu sabia!”. Căci preotul spusese să nu fie omorâtă în templul Domnului. 15 Ei au pus mâna pe ea şi ea a mers spre intrarea de la poarta cailor, la palatul regelui, şi au ucis-o acolo.

Reforma lui Iehoiáda

16 Iehoiáda a încheiat o alianţă între el, tot poporul şi rege, ca ei să fie poporul Domnului. 17 Tot poporul a venit la templul lui Báal şi l-au dărâmat; i-au sfărâmat altarele şi imaginile sale şi l-au ucis pe Matán, preotul lui Báal, în faţa altarelor.

18 Iehoiáda a pus slujirile casei Domnului în mâna preoţilor şi a levíţilor pe care-i stabilise Davíd ca să aducă arderi de tot Domnului, după cum este scris în legea lui Moise, cu bucurie şi cu cântece, după dispoziţiile lui Davíd. 19 A pus uşieri la uşile casei Domnului ca să nu intre cel impur pentru niciun motiv. 20 A luat căpeteniile peste sute, nobilii şi conducătorii peste popor, tot poporul ţării şi l-au coborât pe rege din casa Domnului; l-au dus prin poarta cea de sus în casa regelui şi l-au aşezat pe rege pe tronul său de domnie. 21 Tot poporul ţării se bucura, iar cetatea a avut linişte. Pe Atalía o omorâseră cu sabia.