Capitolul 28

Domnia şi nelegiuirea lui Aház (736 – 716 î.C.)

1 Aház avea douăzeci de ani când a devenit rege şi a fost rege şaisprezece ani la Ierusalím. El nu a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, ca Davíd, tatăl său. 2 A umblat pe căile regilor lui Israél şi a făcut chiar chipuri turnate pentru Baáli. 3 A ars tămâie în Valea fiilor lui Hinnóm şi i-a trecut pe fiii săi prin foc, după [obiceiurile] abominábile ale popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israél. 4 A adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe coline şi sub orice copac verde.

Invazia duşmanilor

5 Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâna regelui din Arám, care l-a lovit şi a luat de la el pradă mare şi a dus-o în Damásc. L-a dat chiar şi în mâna regelui lui Israél, care i-a provocat un mare măcel. 6 Pécah, fiul lui Remalía, a ucis într-o singură zi o sută douăzeci de mii de oameni ai lui Iúda, toţi viteji, pentru că îl părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 7 Zicrí, un viteaz din Efraím, i-a ucis pe Maaséia, fiul regelui, pe Azricám, conducătorul casei, şi pe Elcaná, care era al doilea după rege. 8 Fiii lui Israél au luat captivi de la fraţii lor două sute de mii de femei, fii şi fiice. Au luat de la ei multă pradă şi au dus prada la Samaría.

Israéliţii îl ascultă pe profetul Óded

9 Acolo era un profet al Domnului al cărui nume era Óded. El a ieşit înaintea armatei care venea la Samaría şi le-a zis: „Pentru că mânia Domnului Dumnezeului părinţilor a fost asupra lui Iúda, vi i-a dat în mâinile voastre. Iar voi i-aţi ucis cu o furie care ajunge până la cer. 10 Acum, voi ziceţi că fiii lui Iúda şi ai Ierusalímului vor deveni sclavii şi sclavele voastre. Dar oare nu există între voi vinovăţii faţă de Domnul Dumnezeul vostru? 11 Ascultaţi-mă şi trimiteţi-i înapoi pe captivii pe care i-aţi capturat dintre fraţii voştri! Căci mânia aprinsă a Domnului va fi asupra voastră”.

12 Unele dintre căpeteniile fiilor lui Efraím, Azaría, fiul lui Iohanán, Berechía, fiul lui Meşilemót, Ezechía, fiul lui Şalúm, şi Amása, fiul lui Hadlái, s-au ridicat împotriva celor care veneau de la armată. 13 Le-au zis: „Nu-i aduceţi pe captivi! Căci, la vinovăţia pe care o avem faţă de Domnul, voi mai adăugaţi la păcatele noastre şi la vinovăţiile noastre. Vina noastră este mare şi mânia aprinsă [a Domnului] este asupra lui Israél”. 14 Soldaţii au dus captivii şi prada înaintea căpeteniilor şi a întregii adunări. 15 Apoi s-au ridicat oamenii care fuseseră chemaţi pe nume şi i-au luat pe captivi; pe cei care erau goi i-au îmbrăcat din pradă: i-au îmbrăcat şi i-au încălţat, le-au dat să mănânce şi să bea şi i-au uns; pe cei slabi i-au pus pe măgari şi i-au dus la Ierihón, Cetatea Palmierilor, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaría.

Păcatele şi moartea lui Aház

16 În acel timp, regele Aház a trimis să ceară ajutor de la regii Asíriei.

17 Cei din Edóm au venit din nou, l-au bătut pe Iúda şi au luat captivi. 18 Filistenii au năvălit în cetăţile din Şefeláh şi din Négheb; au capturat [cetăţile] Bet-Şémeş, Aialón, Ghederót, Sóco şi suburbiile sale, Timná şi suburbiile ei, Ghimzó şi suburbiile sale şi au locuit acolo. 19 Căci Domnul l-a umilit pe Iúda din cauza lui Aház, regele lui Israél, care l-a făcut pe Iúda să fie fără frâu şi [care] fusese infidel faţă de Domnul.

20 Tiglát-Piléser, regele Asíriei, a venit împotriva lui şi l-a asediat în loc să-l susţină. 21 Căci Aház a prădat casa Domnului, casa regelui şi a căpeteniilor şi le-a dat regelui Asíriei, dar nu i-a fost de ajutor. 22 În timp ce era asediat, acel rege Aház a continuat şi mai mult să fie infidel faţă de Domnul. 23 A adus jertfă zeilor Damáscului – care l-au lovit –, zicând: „Pentru că zeii regilor din Arám îi ajută, le voi aduce jertfă, ca ei să mă ajute”. Dar ei au fost spre căderea lui şi a întregului Israél.

24 Aház a adunat obiectele din casa lui Dumnezeu şi a făcut bucăţi [aceste] obiecte din casa lui Dumnezeu. A închis uşile casei Domnului şi şi-a făcut altare în toate colţurile Ierusalímului. 25 În fiecare dintre cetăţile lui Iúda a făcut înălţimi ca să ardă tămâie altor zei, mâniindu-l pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi.

26 Celelalte fapte ale lui şi toate căile lui, cele dintâi şi cele de pe urmă, iată-le scrise în Cartea Regilor lui Iúda şi ai lui Israél! 27 Aház a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat în cetatea Ierusalímului; nu l-au dus în mormintele regilor lui Israél. Şi a devenit rege Ezechía, fiul său, în locul lui.