Capitolul 11

Descendentul lui Davíd

1 Va ieşi o mlădiţă din trunchiul lui Iése şi un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui.

2 Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul.

3 Îşi va găsi bucuria în teama de Domnul; nu va judeca după aparenţa ochilor şi nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea.

4 Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiaşi ai ţării. Va lovi pământul cu toiagul gurii sale şi îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale.

5 Dreptatea va fi cingătoarea coapselor sale şi fidelitatea, cingătoarea mijlocului său.

6 Atunci, lupul va sta cu mielul şi leopardul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi animalele îngrăşate vor fi împreună şi un copilaş le va călăuzi.

7 Vaca şi ursoaica vor paşte împreună şi puii lor se vor culca la un loc. Leul va mânca paie ca boul.

8 Copilul alăptat se va juca la gaura viperei şi cel înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina năpârcii.

9 Nu vor face rău şi nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului aşa cum apele acoperă [fundul] mării.

Întoarcerea exilaţilor

10 În ziua aceea, rădăcina lui Iése va fi ca un steag pentru popoare; pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă.

11 În ziua aceea, Domnul îşi [va întinde] mâna a doua oară ca să răscumpere restul poporului său, care va fi rămas în Asíria, în Egipt, în Patrós şi în Cuş, în Elám, în Şineár, în Hamát şi în insulele mării.

12 Va înălţa un steag pentru neamuri, îi va aduna pe cei împrăştiaţi ai lui Israél, îi va strânge pe cei risipiţi ai lui Iúda de la cele patru colţuri ale pământului.

13 Invidia lui Efraím va fi îndepărtată şi adversarii lui Iúda vor fi nimiciţi; Efraím nu-l va mai invidia pe Iúda şi Iúda nu-l va mai duşmăni pe Efraím.

14 Ci vor zbura pe umărul filisténilor spre apus, îi vor prăda împreună pe fiii răsăritului. Îşi vor întinde mâinile spre Edóm şi Moáb şi fiii lui Amón îi vor asculta.

15 Domnul va usca limba mării Egiptului, îşi va ridica mâna asupra Râului cu ardoarea suflării sale, îl va despica în şapte pâraie şi va putea să fie trecut cu încălţămintea.

16 Va fi o cale pentru restul poporului său care va fi rămas în Asíria aşa cum a fost pentru Israél în ziua în care a plecat din ţara Egiptului.