Capitolul 62

Splendoarea Ierusalímului

1 De dragul Siónului nu voi tăcea şi de dragul Ierusalímului nu voi sta liniştit până când nu va răsări dreptatea lui ca aurora şi mântuirea lui nu va arde ca o flacără.

2 Vor vedea neamurile dreptatea ta şi toţi regii, gloria ta; vei fi numit cu un nume nou, pe care gura Domnului îl va indica.

3 Vei fi o cunună a frumuseţii în mâna Domnului şi un turban regal în mâna Dumnezeului tău.

4 Nu ţi se va mai spune „Părăsită” şi ţara ta nu va mai fi numită „Devastată”, căci ţi se va spune „Plăcerea mea este în ea” şi ţării tale, „Măritată”, pentru că Domnul şi-a găsit plăcerea în tine şi ţara ta va avea un soţ.

5 Cum se căsătoreşte un tânăr cu o fecioară, tot aşa se va căsători cu tine cel care te-a zidit. Și după cum se bucură mirele de mireasă, aşa se va bucura de tine Dumnezeul tău.

6 Am pus străjeri pe zidurile tale, Ierusalíme, toată ziua şi toată noaptea: nu-şi vor da pace. Voi, cei care vă amintiţi de Domnul, nu tăceţi!

7 Nu-i daţi pace până când nu va stabili şi până când nu va pune Ierusalímul ca laudă pe pământ.

8 Domnul s-a jurat pe dreapta lui şi pe braţul lui cel puternic: „Nu voi mai da grâul tău ca hrană duşmanilor tăi şi fiii străinului nu vor mai bea mustul pentru care tu ai muncit”.

9 Căci cei care l-au adunat îl vor mânca şi-l vor lăuda pe Domnul şi cei care l-au strâns îl vor bea în curţile sanctuarului meu.

10 Treceţi, treceţi prin porţi! Neteziţi calea pentru popor! Eliberaţi, eliberaţi drumul făcut din piatră! Înălţaţi un steag pentru popoare!

11 Iată, Domnul a făcut să se audă până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Siónului: «Iată, vine mântuirea ta! Iată, răsplata lui este cu el şi lucrarea sa este înaintea lui!»”.

12 Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, răscumpăraţi de Domnul”, iar tu vei fi numită „Cetate căutată, nepărăsită”.