Capitolul 5

Vindecarea paraliticului de la Betésda

1După acestea, era o sărbătoare a iudeilor, iar Isus a urcat la Ierusalím. 2În Ierusalím, lângă Poarta Oilor, era o piscină numită în evreieşte Betésda, care avea cinci porticuri. 3Sub acestea zăceau o mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, paralizaţi. 4.5Se afla acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 6Văzându-l zăcând şi ştiind că [suferă] de mult timp, Isus i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”. 7Bolnavul i-a răspuns: „Doamne, nu am niciun om ca să mă facă să cobor în piscină când apa este agitată. Până când vin eu, coboară altul înaintea mea”. 8Isus i-a zis: „Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!”. 9Şi, îndată, omul s-a vindecat, şi-a luat targa şi umbla.

Dar ziua aceea era sâmbătă. 10Aşadar, iudeii i-au spus celui vindecat: „Este sâmbătă şi nu-ţi este permis să-ţi duci targa”. 11Dar el le-a răspuns: „Cel care m-a vindecat, acela mi-a zis: «Ia-ţi targa şi umblă!»”. 12Ei l-au întrebat: „Cine este omul care ţi-a zis: «Ia-o şi umblă!»?”. 13Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Isus se îndepărtase, iar în locul acela era [o mare] mulţime.

14După acestea, Isus l-a găsit în templu şi i-a zis: „Iată, te-ai făcut sănătos! Să nu mai păcătuieşti niciodată, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău!”. 15Omul a plecat şi le-a făcut cunoscut iudeilor că Isus este cel care l‑a vindecat. 16De aceea, iudeii îl urmăreau pe Isus pentru că făcuse acestea sâmbăta. 17Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până acum; lucrez şi eu!”. 18Pentru aceasta, iudeii căutau şi mai mult ca să-l ucidă, căci nu numai că distrugea sâmbăta, ci spunea că Dumnezeu era Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu.

Autoritatea divină a Fiului

19Aşadar, Isus a răspuns şi le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: Fiul nu poate face nimic de la sine dacă nu-l vede pe Tatăl făcând, căci tot ce face el, face şi Fiul la fel. 20Pentru că Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi îi arată toate câte le face şi-i va arăta lucruri şi mai mari decât acestea, ca să vă miraţi. 21După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, la fel şi Fiul dă viaţă celor cărora vrea [să o dea]. 22De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, 23pentru ca toţi să-l cinstească pe Fiul aşa cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-l cinsteşte pe Fiul, nu-l cinsteşte pe Tatăl care l-a trimis.

24Adevăr, adevăr vă spun că cine ascultă cuvântul meu şi crede în cel care m-a trimis are viaţa veşnică şi nu ajunge la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 25Adevăr, adevăr vă spun că vine ceasul – şi acum este – când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi, 26căci, după cum Tatăl are viaţa în sine, tot aşa i-a dat şi Fiului să aibă viaţa în sine 27şi i-a dat puterea să facă judecata, pentru că este Fiul Omului. 28Nu vă miraţi de aceasta, pentru că vine ceasul în care toţi cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui! 29Şi vor ieşi spre învierea vieţii cei care au făcut binele, iar cei care au săvârşit nelegiuire, spre învierea judecăţii.

30Eu nu pot să fac nimic de la mine. Judec după cum aud şi judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voinţa mea, ci voinţa celui care m-a trimis.

Mărturii în favoarea lui Cristos

31Dacă eu dau mărturie pentru mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. 32Este un altul care dă mărturie despre mine şi ştiu că mărturia pe care o dă despre mine este adevărată. 33Voi aţi trimis la Ioan, iar el a dat mărturie pentru adevăr. 34Dar eu nu primesc mărturie de la un om, ci vă spun acestea ca voi să vă mântuiţi. 35El era făclia care arde şi luminează, iar voi aţi voit să vă bucuraţi un ceas la lumina lui. 36Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc – aceste lucruri pe care le fac – dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis. 37Şi Tatăl care m-a trimis, el a dat mărturie despre mine. Dar voi n-aţi ascultat niciodată glasul lui, nici nu i-aţi văzut chipul. 38Şi nu aveţi cuvântul lui care rămâne, pentru că nu credeţi în cel pe care el l-a trimis. 39Voi cercetaţi Scripturile, căci credeţi că aveţi în ele viaţa veşnică. Şi tocmai ele dau mărturie despre mine. 40Dar nu vreţi să veniţi la mine ca să aveţi viaţă.

41Eu nu primesc glorie de la oameni, 42însă v-am cunoscut: nu aveţi iubirea lui Dumnezeu în voi. 43Eu am venit în numele Tatălui meu şi nu m-aţi primit. Dacă ar fi venit un altul în numele lui propriu, pe acela l-aţi fi primit. 44Cum puteţi crede voi, care primiţi glorie unul de la altul şi nu căutaţi gloria care este numai la Dumnezeu? 45Să nu credeţi că eu vă voi acuza înaintea Tatălui; este cine să vă acuze: Moise, în care aţi sperat. 46Dacă aţi fi crezut în Moise, aţi fi crezut şi în mine, căci el despre mine a scris. 47Dar dacă nu credeţi în cele scrise de el, cum veţi crede în cuvintele mele?”.