Capitolul 28

III. ELOGIUL ÎNŢELEPCIUNII

 Bunul inaccesibil

1 Argintul are o mină de unde se scoate

şi aurul are un loc unde să fie curăţat.

2 Fierul este luat din pământ

şi piatra se topeşte [ca să dea] bronzul.

3 Se pune capăt întunericului,

cercetează în toate extremităţile piatra, din beznă şi din umbra morţii.

4 Un popor străin sapă galerii uitate

de picior de om, atârnă şi rătăcesc

departe de oameni.

5 Pământul din care iese pâinea

este răscolit în dedesubtul său ca focul.

6 El este loc pentru pietrele de safir

şi pulberea lui are aur.

7 Poteca sa nu o cunoaşte pasărea răpitoare

şi nu o zăreşte ochiul vulturului.

8 Nu o străbate animalul feroce

şi nu merge pe ea leul.

9 Spre cremene îşi întinde mâna

şi răstoarnă din rădăcină munţii.

10 În stânci sapă tuneluri

şi tot ce este de preţ vede cu ochiul său.

11 Opreşte curgerea apelor

şi din locuri ascunse scoate lumină.

12 Dar înţelepciunea unde se găseşte?

Şi unde este locul priceperii?

 

 

Comoara incomparabilă

13 Omul nu-i cunoaşte valoarea,

ea nu se găseşte pe pământul celor vii.

14 Abisul spune: «Nu este în mine»,

iar marea zice: «Nu este cu mine».

15 Nu se dă aur curat în locul ei

şi nu se cântăreşte argint ca preţ al ei.

16 Nu se pune în balanţă cu aurul de Ofír, nici cu onixul preţios, nici cu safirul.

17 Nu se compară cu aurul,

nici cu cristalul

şi nu se schimbă cu obiecte de aur fin.

18 Mărgeanul şi perlele nu se amintesc,

posedarea înţelepciunii e mai mult decât coralii.

19 Nu se compară cu topazul din Cuş

şi cu aurul curat nu se pune în balanţă.

20 De unde vine atunci înţelepciunea?

Unde este locul priceperii?

 

Proprietate a lui Dumnezeu

21 Este tăinuită de ochii oricărei fiinţe vii şi de păsările cerului este ascunsă.

22 Împărăţia morţii şi moartea zic:

«Cu urechile noastre am auzit faima despre ea».

23 Dumnezeu îi pricepe calea,

el îi cunoaşte locul.

24 Căci el priveşte

până la marginile pământului,

vede tot ce este sub cer.

25 Când a cântărit greutatea vântului

şi a fixat măsura apelor,

26 când a făcut o regulă pentru ploaie

şi o cale pentru fulgerul tunetelor,

27 atunci a văzut-o şi a remarcat-o,

a fixat-o şi a cercetat-o.

28 Apoi i-a zis omului: «Frica de Domnul,

ea este înţelepciunea

şi depărtarea de rău, priceperea!»”.