Capitolul 35

Al treilea discurs al lui Elíhu

Impasibilitatea lui Dumnezeu

1 Elíhu a luat cuvântul şi a zis:

2 „Oare aceasta gândeşti

despre judecată când spui:

«Sunt mai drept decât Dumnezeu»?

3 Căci spui: «La ce-ţi foloseşte?

Ce voi câştiga eu să fiu fără păcat?».

4 Îţi voi întoarce cuvântul ţie şi prietenilor tăi

care sunt cu tine.

5 Uită-te spre ceruri şi vezi!

Priveşte la nori, căci sunt mai sus decât tine!

6 Dacă păcătuieşti, ce faci împotriva lui?

Şi dacă-ţi înmulţeşti vinovăţiile, ce-i faci lui?

7 Dacă eşti drept, ce-i dai lui

şi ce ia el din mâna ta?

8 Vinovăţia ta [cade] asupra unui om ca tine,

asupra unui fiu al omului, dreptatea ta.

 

Cântări în noapte

9 Ei strigă din cauza mulţimii oprimărilor,

strigă după ajutor din cauza braţului celor mari,

10 dar nimeni nu zice: «Unde este Dumnezeu,

cel care m-a făcut, care inspiră psalmi în noapte,

11 ne învaţă mai mult decât pe animalele

pământului, ne dă înţelepciune mai mult

decât păsărilor cerului?».

12 Acolo ei strigă, dar nu le răspunde

din cauza aroganţei celor răi.

13 Într-adevăr, Dumnezeu

nu ascultă deşertăciunea,

Cel Atotputernic nu o ia în seamă;

14 chiar dacă tu zici că nu-l iei în seamă,

cauza este înaintea lui şi tu-l aştepţi.

15 Dar acum, pentru că mânia lui

nu pedepseşte

şi nu cunoaşte foarte [bine]nelegiuirea,

16 Iob îşi deschide gura în zadar

şi înmulţeşte cuvintele fără sens”.