Capitolul 11

Anunţarea morţii întâilor născuţi

1 Domnul i-a zis lui Moise: „Încă o plagă voi mai face să vină asupra lui Faraón şi asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa [să plecați] de aici. Când vă va lăsa [să plecați] de aici, vă va alunga de tot de aici. 2 Vorbeşte în auzul poporului ca fiecare bărbat să ceară de la vecinul lui şi fiecare femeie de la vecina ei obiecte de argint şi obiecte de aur”. 3 Domnul [a dat] ca poporul să aibă har în ochii egipténilor. Chiar Moise era un om foarte mare în ţara Egiptului, în ochii slujitorilor lui Faraón şi în ochii poporului.

4 Moise a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «La miezul nopţii, eu voi trece prin mijlocul Egiptului; 5 va muri orice întâi-născut din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraón, care şade pe tronul său, până la întâiul născut al servitoarei de la râşniţă şi până la orice întâi-născut al animalelor. 6 Şi va fi strigăt mare în toată ţara Egiptului, cum n-a mai fost şi nici nu va mai fi. 7 Dar la toţi fiii lui Israél, nici măcar un câine nu va lătra, nici la om, nici la animale, ca să ştiţi că Domnul face deosebire între Egipt şi Israél. 8 Vor coborî la mine toţi aceşti slujitori ai tăi şi se vor prosterna înaintea mea, zicând: ‹Ieşi tu şi tot poporul care te urmează!›. După aceea voi ieşi»”. A ieşit [Moise] de la Faraón aprins de mânie.

9 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Faraón nu va asculta de voi, pentru ca să se înmulţească minunile mele în ţara Egiptului”. 10 Moise şi Áaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraón; Domnul a împietrit inima lui Faraón şi el nu i-a lăsat pe fiii lui Israél să plece din ţara lui.