Capitolul 23

Dreptatea. Datoriile faţă de duşmani

1 Să nu accepţi zvonuri false! Să nu te uneşti cu cel rău ca să dai o mărturie mincinoasă! 2 Să nu te iei după cei mulţi ca să faci rău! Iar la judecată, să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi ca să înclini [dreptatea]! 3 Să nu fii părtinitor nici cu cel sărac la judecată!

4 Dacă întâlneşti boul duşmanului tău sau măgarul lui care s-a rătăcit, să i-l aduci înapoi. 5 Dacă vezi măgarul celui care te urăşte căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-l ajuţi împreună cu el [să se ridice]!

6 Să nu viciezi sentinţa săracului la judecată! 7 Fereşte-te de învinuirea nedreaptă! Să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept, căci nu îndreptăţesc răutatea. 8 Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei care văd şi pervertesc hotărârile celor drepţi!

9 Să nu-l asupreşti pe străin; voi cunoaşteţi sufletul celui străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Anul sabátic şi sabátul

10 Timp de şase ani să semeni pământul şi să aduni recolta. 11 Dar în al şaptelea an să nu-l cultivi şi să-l laşi să se odihnească; vor mânca săracii din poporul tău, iar ce va rămâne, să mănânce animalele câmpului. Tot aşa să faci cu via ta şi cu măslinii tăi.

12 Timp de şase zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a şaptea să te opreşti, pentru ca să aibă odihnă boul tău şi măgarul tău şi ca să răsufle fiul slujitoarei tale şi străinul.

13 Să păziţi tot ce v-am spus şi să nu rostiţi numele altor dumnezei: să nu se audă în gura voastră!

Sărbători anuale

14 De trei ori pe an să faci sărbătoare în cinstea mea. 15 Să ţii Sărbătoarea Ázimelor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna Abíb, să mănânci ázime după cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mâinile goale în faţa mea! 16 [Să ţii] Sărbătoarea Secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce ai semănat pe câmp; şi Sărbătoarea Recoltei, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17 De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se prezinte în faţa Domnului Dumnezeu!

18 Sânge din jertfa pentru mine să nu aduci pe pâine dospită şi grăsimea sărbătorii mele să nu rămână până dimineaţa!

19 Cea mai bună parte din primele roade ale câmpului să o aduci în casa Domnului Dumnezeului tău!

Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale!

Promisiuni şi învăţături în vederea intrării în Canaán

20 Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum şi să te conducă la locul pe care l-am pregătit. 21 Fii atent în prezenţa lui, ascultă-i glasul şi nu te revolta împotriva lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. 22 Dar dacă vei asculta glasul lui şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi. 23 Îngerul meu va merge înaintea ta şi te va duce la amoréi, hetéi, ferezéi, canaaneéni, hevéi şi iebuséi şi-i voi nimici. 24 Să nu te închini înaintea zeilor lor şi să nu le slujeşti; să nu faci după cum fac ei, ci să demolezi şi să distrugi stelele lor! 25 Voi să-l slujiţi pe Domnul Dumnezeul vostru şi el vă va binecuvânta pâinea şi apele şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. 26 Nu va fi nicio femeie să avorteze sau sterilă în ţara ta şi eu voi împlini numărul zilelor tale.

27 Voi trimite frica mea înaintea ta şi voi îngrozi toate popoarele la care vei merge şi voi face ca toţi duşmanii tăi să întoarcă spatele dinaintea ta. 28 Voi trimite viespi înaintea ta şi acestea îi vor izgoni dinaintea ta pe hevéi, canaaneéni şi pe hetéi. 29 Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să nu devină pustiu şi să nu se înmulţească împotriva ta animalele de pe câmp. 30 Îi voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei creşte la număr şi vei putea să iei în stăpânire ţara. 31 Voi fixa hotarele tale de la Marea Roşie până la Marea Filistenilor şi de la pustiu până la Râu. Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii ţării şi-i vei izgoni dinaintea ta. 32 Să nu faci alianţă cu ei, nici cu zeii lor! 33 Să nu locuiască în ţara ta ca să nu te facă să păcătuieşti împotriva mea; căci dacă vei sluji zeilor lor, aceasta va fi o capcană pentru tine.