Capitolul 40

Ridicarea şi consacrarea sanctuarului

1 Domnul i-a spus lui Moise: 2 „În ziua întâi a primei luni, să ridici sanctuarul, cortul întâlnirii. 3 Să pui în el arca mărturiei şi să acoperi arca cu perdeaua! 4 Să aduci masa şi să aşezi pe ea cele rânduite; să aduci candelabrul şi să aşezi pe el candelele sale! 5 Să pui altarul din aur pentru incens, să-l aşezi înaintea arcei mărturiei şi să atârni perdeaua la uşa sanctuarului! 6 Să aşezi altarul pentru arderile de tot înaintea uşii sanctuarului, cortului întâlnirii! 7 Să pui baia între cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în ea! 8 Să aşezi curtea de jur împrejur şi să atârni perdeaua la poarta curţii! 9 Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el sanctuarul şi tot ce este în el şi să-l sfinţeşti pe el cu toate instrumentele din el şi va fi sfânt! 10 Să ungi altarul pentru arderile de tot şi toate instrumentele lui şi să sfinţeşti altarul; şi altarul va fi preasfânt. 11 Să ungi baia cu suportul ei şi s-o sfinţeşti! 12 Să-i apropii pe Áaron şi pe fiii lui de uşa cortului întâlnirii şi să-i speli cu apă! 13 Să-l îmbraci pe Áaron cu veşmintele sfinte, să-l ungi şi să-l sfinţeşti ca să-mi fie preot! 14 Să-i apropii şi pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunicile 15 şi să-i ungi cum l-ai uns pe tatăl lor ca să-mi fie preoţi! Această ungere a lor va fi pentru ei preoţie veşnică, din generaţie în generaţie”.

Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu

16 Moise a făcut toate aşa cum îi poruncise Domnul; aşa a făcut. 17 În luna întâi a anului al doilea, în ziua întâi a lunii, a fost ridicat sanctuarul. 18 Moise a ridicat sanctuarul; i-a pus picioarele, a aşezat stâlpii şi verigile şi a ridicat coloanele. 19 A întins acoperişul deasupra sanctuarului şi a pus peste el învelitoarea acoperişului, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 20 Apoi a luat mărturia şi a pus-o în arcă; a pus drugii la arcă şi a aşezat capacul ispăşirii deasupra arcei. 21 A adus arca în cort; a atârnat perdeaua despărţitoare şi a acoperit astfel arca mărturiei, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 22 A aşezat masa în cortul întâlnirii, în partea de nord a cortului, dincoace de perdea; 23 a aşezat pe ea în ordine pâinile, înaintea Domnului, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 24 Apoi a aşezat candelabrul în cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de sud a sanctuarului; 25 a aşezat pe el candelele înaintea Domnului, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 26 A aşezat altarul de aur în cortul întâlnirii, în faţa perdelei; 27 a ars pe el tămâie mirositoare, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 28 A atârnat perdeaua la uşa sanctuarului. 29 A aşezat altarul pentru arderile de tot la uşa sanctuarului cortului întâlnirii; a adus pe el arderea de tot şi ofranda, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 30 A aşezat baia între cortul întâlnirii şi altar şi a pus în ea apă pentru spălat. 31 Moise, Áaron şi fiii lui şi-au spălat mâinile şi picioarele în ea; 32 când ei intrau în cortul întâlnirii şi se apropiau de altar, se spălau, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 33 A ridicat curtea împrejurul sanctuarului şi altarului şi a atârnat perdeaua la poarta curţii. Astfel a încheiat Moise lucrarea.

Domnul ia în stăpânire sanctuarul

34 Norul a acoperit cortul întâlnirii şi gloria Domnului a umplut sanctuarul. 35 Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui şi gloria Domnului umplea sanctuarul.

Norul îi conducea pe israelíţi

36 Când se ridica norul de deasupra sanctuarului, fiii lui Israél porneau în toate călătoriile lor. 37 Iar când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. 38 Norul Domnului era deasupra cortului pe timpul zilei; iar noaptea devenea un foc în faţa tuturor fiilor lui Israél în timpul tuturor călătoriilor lor.