Capitolul 5

Moise şi Áaron, la Faraón

1 Moise şi Áaron s-au dus apoi şi i-au zis lui Faraón: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Lasă poporul meu [să plece] ca să celebreze o sărbătoare în cinstea mea în pustiu!»”. 2 Faraón a zis: ,,Cine este Domnul, ca să ascult de glasul lui şi să-l las pe Israél [să plece]? Nu-l cunosc pe Domnul şi nici nu-l voi lăsa pe Israél [să plece]”. 3 Ei au zis: ,,Dumnezeul evreilor ne-a ieşit în întâmpinare. Lasă-ne deci să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie!”. 4 Şi regele Egiptului le-a zis: ,,Moise şi Áaron, de ce distrageți poporul de la munca lui? Plecaţi la muncile voastre forțate!”. 5 Faraón a zis: ,,Iată că poporul este acum numeros în ţară şi voi îl întrerupeţi de la munca lui?”.

Instrucţiuni către supraveghetorii muncilor forţate

6 În acea zi, Faraón le-a poruncit supraveghetorilor poporului şi scribilor lor: 7 ,,Să nu mai daţi poporului paie pentru facerea cărămizilor ca ieri şi alaltăieri; ci să se ducă ei şi să-şi adune paie. 8 Iar măsura de cărămizi pe care o făceau mai înainte, să-i puneţi s-o facă fără a scădea ceva din ele! Căci sunt leneşi, de aceea strigă: «Să mergem şi să aducem jertfă Dumnezeului nostru!»! 9 Să se îngreuneze munca acestor oameni ca să aibă ce să facă şi să nu mai dea atenţie la vorbe mincinoase!”.

10 Supraveghetorii poporului şi scribii au ieşit şi au spus poporului: ,,Aşa vorbeşte Faraón: «Nu am să vă mai dau paie; 11 duceţi-vă voi înşivă şi luaţi paie de unde veţi găsi; căci nu vi se va scădea nimic din lucrul vostru!»”. 12 Poporul s-a împrăștiat în toată ţara Egiptului ca să strângă mirişte în loc de paie. 13 Supraveghetorii îi zoreau, zicând: ,,Terminaţi lucrul vostru zi de zi ca atunci când erau paie!”. 14 Iar scribii fiilor lui Israél pe care îi puseseră peste ei supraveghetorii lui Faraón au fost loviți, zicându-li-se: „De ce nu aţi făcut nici ieri, nici astăzi numărul stabilit de cărămizi ca mai înainte?”.

Plângerea scribilor evrei

15 Scribii fiilor lui Israél au venit și au strigat către Faraón, zicând: ,,De ce faci aşa cu servitorii tăi? 16 Nu li se mai dau paie servitorilor tăi şi ni se spune: «Faceţi [cărămizi]!». Iată, servitorii tăi au fost şi loviți – şi păcatul este tot al poporului tău!”. 17 El a zis: „Leneşi sunteţi voi, leneşi! De aceea ziceţi: «Să mergem şi să aducem jertfă Domnului!». 18 Acum, mergeţi şi lucraţi; paie nu vi se vor da, dar măsura poruncită de cărămizi s-o faceţi!”.

Reproşurile poporului.

Rugăciunea lui Moise

19 Scribii fiilor lui Israél s-au văzut într-o [situație] grea când li s-a spus: ,,Nu veţi scădea [numărul] de cărămizi [stabilit] pentru fiecare zi”. 20 Când au ieşit de la Faraón, i-au întâlnit pe Moise şi pe Áaron, care stăteau în întâmpinarea lui. 21 Şi le-au zis: ,,Să vă vadă Domnul şi să judece, pentru că ne-aţi stricat reputaţia în ochii lui Faraón şi în ochii slujitorilor lui, dându-le sabia în mână ca să ne ucidă!”. 22 Moise s-a întors spre Domnul şi a zis: ,,Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? De ce m-ai mai trimis? 23 De când m-am dus la Faraón ca să-i vorbesc în numele tău, el face şi mai rău poporului acestuia, iar tu n-ai eliberat nicidecum poporul tău”.