Capitolul 19

IV. ALIANŢA DE PE SÍNAI

Sosirea la Sínai

1 În luna a treia de la ieşirea fiilor lui Israél din ţara Egiptului, în ziua aceea au ajuns în pustiul Sínai. 2 Au plecat de la Refidím, au ajuns în pustiul Sínai şi şi-au fixat tabăra în pustiu. Israél şi-a fixat tabăra în faţa muntelui.

Promisiunea Alianţei

3 Moise s-a suit la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe munte, zicând:

,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacób

şi să spui fiilor lui Israél:

4 «Voi aţi văzut ce am făcut Egiptului,

iar pe voi v-am purtat pe aripi de vultur

şi v-am adus la mine.

5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu

şi dacă veţi păzi alianța mea,

veţi fi partea mea

dintre toate popoarele,

căci al meu este tot pământul.

6 Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi

şi un popor sfânt».

Iată, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israél”.

7 Moise a venit şi i-a chemat pe bătrânii poporului şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea pe care i le poruncise Domnul. 8 Tot poporul a răspuns împreună: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!”. Iar Moise a dus cuvintele poporului la Domnul.

Pregătirea Alianţei

9 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Iată, eu voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă totdeauna încredere în tine!”. Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

10 Domnul i-a spus lui Moise: ,,Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine şi să-şi spele hainele, 11 aşa încât să fie pregătiţi pentru a treia zi; căci, în a treia zi, Domnul se va coborî în faţa întregului popor pe muntele Sínai. 12 Fixează hotar pentru popor de jur împrejur şi spune: «Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi de poalele lui! Oricine se va atinge de munte să fie dat la moarte! 13 Nicio mână să nu se atingă de el, căci va fi bătut cu pietre sau străpuns cu suliţa: fie animal, fie om, nu va trăi». Când va suna trâmbiţa, ei vor urca spre munte”. 14 Moise a coborât de pe munte la popor, a sfinţit poporul şi ei şi-au spălat hainele. 15 Şi a zis poporului: ,,Fiţi gata în trei zile; să nu vă atingeţi de femeie!”.

Teofania de pe Sínai

16 A treia zi, de dimineaţă, au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte şi sunet puternic de trâmbiţă. Şi tot poporul din tabără a fost cuprins de spaimă. 17 Moise a scos poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu. Şi au stat în picioare la poalele muntelui. 18 Muntele Sínai era acoperit de fum, întrucât Domnul coborâse pe el în foc. Fumul se înălţa ca fumul unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere. 19 Sunetul trâmbiţei devenea tot mai puternic. Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea prin tunet. 20 Domnul a coborât pe muntele Sínai, pe vârful muntelui. Domnul l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui, iar Moise s-a suit acolo. 21 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Coboară în adunarea poporului ca să nu se năpustească să-l vadă pe Domnul. Altfel, mulţi dintre ei vor pieri. 22 Şi preoţii care se apropie de Domnul să se sfinţească, pentru ca nu cumva Domnul să-i lovească”. 23 Moise a zis Domnului: ,,Poporul nu poate să urce pe muntele Sínai, căci tu ne-ai avertizat, zicând: «Fixează hotar în jurul muntelui şi sfinţeşte-l!»”. 24 Domnul i-a zis: ,,Coboară şi urcă tu cu Áaron. Însă preoţii şi poporul să nu se năpustească să urce la Domnul, ca nu cumva să-i lovească”. 25 Moise s-a coborât la popor şi i-a spus [aceste lucruri].