Capitolul 32

Viţelul de aur şi reînnoirea alianţei

1 Poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a adunat în jurul lui Áaron şi i-a zis: ,,Scoală-te, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci lui Moise, omul care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a întâmplat”. 2 Áaron le-a zis: ,,Scoateţi cerceii de aur din urechile soţiilor, fiilor şi fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine!”. 3 Şi tot poporul şi-a scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus la Áaron. 4 El i-a luat din mâinile lor, i-a turnat într-un tipar şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: ,,Acesta este dumnezeul tău, Israél, care te-a scos din ţara Egiptului”. 5 Când a văzut Áaron, a zidit un altar înaintea lor şi a strigat: ,,Mâine va fi sărbătoare în cinstea Domnului!”.

6 A doua zi s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare. Poporul s-a aşezat să mănânce şi să bea; apoi s-au sculat să joace.

Domnul îl avertizează pe Moise

7 Domnul i-a zis lui Moise: „Coboară, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a pervertit! 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta este dumnezeul tău, Israél, care te-a scos din ţara Egiptului»”. 9 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i va mistui; dar pe tine te voi face un popor mare”.

Rugăciunea lui Moise

11 Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul său, zicând: ,,Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţ puternic? 12 Pentru ce să zică egipténii: «Cu răutate i-a scos, ca să-i ucidă printre munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?». Potoleşte-ţi aprinderea mâniei şi iartă răutatea poporului tău! 13 Adu-ţi aminte de Abrahám, de Isáac şi de Israél, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi înmulţi descendenţa voastră ca stelele cerului şi voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit; şi ei o vor stăpâni pentru totdeauna»!”. 14 Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.

Moise distruge tablele legii

15 Moise s-a întors şi a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe ambele părţi, pe o parte şi pe alta. 16 Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, gravat pe table.

17 Iósue a auzit glasul poporului care striga şi i-a zis lui Moise: ,,Este un strigăt de bătălie în tabără”. 18 [Moise] a zis:

,,Nu este sunet de cântec de victorie,

nici sunet de cântec de înfrângere,

ci eu aud un sunet de cântare”.

19 Când s-a apropiat de tabără, [Moise] a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de poalele muntelui. 20 A luat viţelul pe care-l făcuseră şi l-a ars în foc; l-a măcinat până când a devenit praf; a presărat praful pe apă şi a dat-o fiilor lui Israél s-o bea. 21 Moise i-a zis lui Áaron: ,,Ce ţi-a făcut poporul acesta că ai adus asupra lui un păcat atât de mare?”. 22 Áaron a răspuns: ,,Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu ştii că poporul acesta este înclinat la rău. 23 Ei mi-au zis: «Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci lui Moise, omul care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a întâmplat!». 24 Eu le-am zis: «Cine are aur să-l scoată!». Iar ei mi l-au dat; l-am aruncat în foc şi a ieşit viţelul acesta”.

Zelul levíţilor

25 Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Áaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor lor. 26 Moise a stat la uşa taberei şi a zis: ,,Cine este pentru Domnul [să vină] la mine!”. Şi toţi fiii lui Lévi s-au adunat la el. 27 El le-a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Fiecare din voi să pună sabia la brâu! Străbateţi tabăra de la o poartă la alta şi întoarceţi-vă şi fiecare să ucidă pe fratele său, fiecare pe prietenul şi fiecare pe aproapele său!»”. 28 Fiii lui Lévi au făcut după porunca lui Moise. Şi au căzut din popor, în acea zi, circa trei mii de oameni. 29 Moise a zis: ,,Consacraţi-vă astăzi Domnului, fiecare cu preţul fiului său şi cu preţul fratelui său, ca voi să aduceţi astăzi binecuvântarea asupra voastră!”.

O nouă rugăciune a lui Moise

30 A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Aţi făcut un păcat mare. Acum mă voi urca la Domnul: poate că voi dobândi iertare pentru păcatul vostru”. 31 Moise s-a întors la Domnul şi a zis: ,,Vai! Poporul acesta a săvârşit un păcat mare: şi-au făcut un dumnezeu din aur. 32 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, şterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o!”. 33 Domnul i-a spus lui Moise: ,,Pe cel care a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi şterge din cartea mea. 34 Acum, du-te şi condu poporul unde ţi-am spus! Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua vizitării mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”. 35 Domnul a lovit poporul, pentru că făcuse viţelul, [cel] pe care îl făcuse Áaron.