Capitolul 10

Reguli complementare

1 Fiii lui Áaron, Nadáb şi Abíhu, şi-au luat fiecare cadelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc şi au adus înaintea Domnului foc străin, lucru pe care nu li-l poruncise. 2 Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. 3 Moise i-a zis lui Áaron: „Aceasta este ceea ce a spus Domnul:

«În cei ce se apropie,

de mine voi fi sfinţit

şi în faţa întregului popor,

voi fi preamărit»”.

Şi Áaron a tăcut.

4 Moise i-a chemat pe Mişaél şi Elţafán, fiii lui Uziél, unchiul lui Áaron, şi le-a zis: „Veniţi şi luaţi-i pe fraţii voştri din sanctuar şi duceţi-i afară din tabără!”. 5 Ei au venit şi i-au dus afară din tabără îmbrăcaţi în tunicile lor, cum le zisese Moise.

Reguli de doliu pentru preoţi

6 Moise le-a zis lui Áaron, lui Eleazár şi lui Itamár, fiii săi: ,,Să nu vă descoperiţi capetele şi să nu vă rupeţi hainele, ca să nu muriţi şi să nu se mânie [Domnul] împotriva întregii adunări, ci fraţii voştri, toată casa lui Israél, să plângă nenorocirea care a venit de la Domnul!. 7 De la uşa cortului întâlnirii să nu ieşiţi, ca să nu muriţi; căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi”. Ei au făcut cum le-a spus Moise.

Interdicţia folosirii vinului

8 Domnul i-a vorbit lui Áaron:

9 „Vin şi băutură tare să nu bei nici tu, nici fiii tăi care sunt cu tine când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta este o lege veşnică, din generaţie în generaţie 10 ca să deosebiţi între ceea ce este sfânt şi ce nu este sfânt, între ceea ce este impur şi ceea ce este pur 11 şi să-i învăţaţi pe fiii lui Israél toate hotărârile pe care vi le-a spus Domnul prin Moise”.

Partea preoţilor din jertfe

12 Moise le-a zis lui Áaron, lui Eleazár şi lui Itamár, fiii lui care rămăseseră: ,,Luaţi ofranda rămasă din jertfele prin foc aduse Domnului şi mâncaţi-o nedospită lângă altar, căci este un lucru preasfânt! 13 S-o mâncaţi într-un loc sfânt; aceasta este partea ta şi partea fiilor tăi din jertfele prin foc aduse Domnului, căci aşa mi-a fost poruncit.

14 Pieptul darului legănat şi spata darului ridicat să le mâncaţi într-un loc pur, tu şi fiii tăi şi fiicele tale care sunt cu tine, întrucât le-am dat ca parte pentru tine şi pentru fiii tăi din jertfele de împăcare ale fiilor lui Israél! 15 Spata darului ridicat şi pieptul darului legănat împreună cu jertfele de grăsime oferite prin foc să le aducă legănate ca dar legănat Domnului, ca să fie pentru tine şi pentru fiii tăi care sunt cu tine! Este hotărâre veşnică, după cum a poruncit Domnul”.

Reguli speciale cu privire la jertfa pentru păcat

16 Moise a căutat ţapul jertfei pentru păcat: şi iată că fusese ars! Atunci s-a mâniat pe Eleazár şi Itamár, fiii lui Áaron care rămăseseră şi a zis: 17 „Pentru ce nu aţi mâncat jertfa pentru păcat într-un loc sfânt? Ea este un lucru preasfânt şi [Domnul] v-a dat-o ca să purtaţi vinovăţia adunării şi să faceţi ispăşire pentru ea înaintea Domnului. 18 Iată că sângele jertfei n-a fost adus înăuntrul sanctuarului. Trebuia s-o mâncaţi în sanctuar, aşa cum am poruncit”. 19 Áaron i-a zis lui Moise: ,,Iată, ei au adus azi jertfa lor pentru păcat şi arderea lor de tot înaintea Domnului; şi, după cele întâmplate mie, dacă aş fi mâncat azi jertfa pentru păcat, ar fi fost bine oare înaintea Domnului?”. 20 Moise a auzit şi a fost plăcut în ochii săi [lucrul acesta].