Capitolul 22

Consumarea mâncărurilor sfinte

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Spune-le lui Áaron şi fiilor lui să consacre prin lucrurile sfinte ale fiilor lui Israél şi să nu profaneze numele meu cel sfânt.

Acestea sunt sfinţite pentru mine. Eu sunt Domnul. 3 Spune-le: «Oricine dintre urmaşii voştri, din generaţie în generaţie, care se apropie de lucrurile sfinte pe care le-au sfinţit fiii lui Israél Domnului şi care are o impuritate asupra lui să fie nimicit dinaintea mea! Eu sunt Domnul.

4 Oricine din descendența lui Áaron care are lepră sau scurgere în sanctuar să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat; cel care se atinge de oricine este impur sau de bărbatul care are o scurgere seminală, 5 cel care se atinge de o târâtoare care îl face impur sau de un om care îl face impur, oricare ar fi impuritatea lui, 6 oricine se va atinge de ele va fi impur până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce îşi scaldă trupul în apă; 7 după apusul soarelui, va fi curat; apoi, poate să mănânce din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana lui.

8 Să nu mănânce dintr-un cadavru sau dintr-un animal sfâşiat, ca să nu devină impur prin ele! Eu sunt Domnul.

9 Să ţină porunca mea, ca să nu poarte asupra sa păcatul şi să nu moară din cauza lui pentru că au profanat-o! Eu sunt Domnul care îi sfinţeşte.

Laicii

10 Străinul să nu mănânce din ceea ce e sfânt; oaspetele preotului şi cel tocmit cu ziua să nu mănânce ceea ce este sfânt! 11 Preotul care a cumpărat un sclav cu banii săi, acesta poate să mănânce şi cel care s-a născut în casa lui poate să mănânce din pâinea lui. 12 Fiica unui preot măritată cu un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse ca dar ridicat! 13 Dar fiica unui preot care e văduvă sau lăsată de bărbat fără să aibă copii şi care se întoarce la casa tatălui său, ca în tinereţea ei, poate să mănânce din pâinea tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea! 14 Cineva care mănâncă ceva sfânt din greşeală să plătească preotului lucrul sfânt şi să adauge o cincime!

15 Să nu profaneze lucrurile sfinte ale fiilor lui Israél pe care le-au adus ca dar ridicat Domnului; 16 ei vor face să poarte asupra lor vinovăţia păcatului că au mâncat din lucrurile lor sfinte: eu sunt Domnul care îi sfinţeşte»”.

Norme referitoare la animalele jertfite

17 Domnul i-a vorbit lui Moise: 18 „Spune-le lui Áaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israél: «Oricine din casa lui Israél sau dintre străinii din Israél care aduce darul său pentru orice vot sau orice dar voluntar Domnului ca ardere de tot, 19 ca să fiţi plăcuţi, [să aducă] un animal de parte bărbătească, fără meteahnă dintre boi, oi sau capre. 20 Să nu aduceţi niciunul care să aibă vreaun cusur, căci nu veţi fi plăcuţi!

21 Oricine aduce Domnului o jertfă pentru împăcare – pentru împlinirea unui vot sau un dar voluntar – din cireadă sau din turmă să fie fără cusur, ca să fie plăcut: să nu aibă niciun cusur. 22 Să nu aduceţi Domnului niciun [animal] orb, şchiop, mutilat, cu bube, râie sau eczeme; din acestea să nu aduceţi Domnului pe altar ca jertfă mistuită de foc. 23 Un bou sau o oaie deformaţi sau desfiguraţi poţi să aduci ca dar voluntar, dar ca vot nu va fi plăcut. 24 Să nu aduceţi Domnului un [animal] cu părţile bărbăteşti strivite, sfărâmate, smulse sau tăiate; în ţara voastră să nu faceţi [aşa ceva]! 25 Din mâna celui străin să nu aduceţi jertfă Dumnezeului vostru din toate acestea: căci sunt cu defecte, au cusururi şi nu sunt primite»”.

26 Domnul i-a zis lui Moise: 27 „Viţelul, mielul sau iedul, când se naşte, să rămână şapte zile cu mama lui; în ziua a opta şi după aceea, este primit ca dar oferit prin foc Domnului. 28 Să nu înjunghiaţi vaca sau oaia cu fătul lor în aceeaşi zi!

29 Când aduceţi Domnului o jertfă de laudă, s-o aduceţi ca să fie primită! 30 Să se mănânce în aceeaşi zi şi să nu lăsaţi nimic din ea până dimineaţă! Eu sunt Domnul.

31 Să ţineţi poruncile mele şi să le împliniţi! Eu sunt Domnul. 32 Să nu profanaţi numele meu cel sfânt, ca să fiu sfinţit în mijlocul fiilor lui Israél! Eu sunt Domnul care vă sfinţeşte, 33 care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul”.