Capitolul 7

Jertfa pentru vinovăţie

1 „Aceasta este legea jertfei pentru vinovăţie: ea este un lucru preasfânt. 2 În locul unde ei înjunghie arderea de tot, să înjunghie şi jertfa pentru vinovăţie! Şi cu sângele ei să se stropească altarul de jur împrejur! 3 Să i se aducă toată grăsimea: coada şi grăsimea care acoperă măruntaiele, 4 cei doi rinichi şi grăsimea de pe ei şi de pe coapse şi lobul ficatului pe care-l va dezlipi de deasupra rinichilor! 5 Preotul să le ardă pe altar ca jertfă prin foc pentru Domnul! Aceasta este o jertfă pentru vinovăţie. 6 Orice bărbat care face parte dintre preoţi poate să o mănânce! Să fie mâncată într-un loc sfânt! Acesta este un lucru preasfânt.

Drepturile preoţilor

7 Aşa cum este jertfa pentru păcat, [la fel] este şi jertfa pentru vinovăţie: este o singură lege pentru ele: să fie a preotului care face ispăşirea. 8 Preotul care aduce arderea de tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii de tot pe care a adus-o. 9 Orice ofrandă coaptă în cuptor, pregătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o! 10 Iar orice ofrandă frământată cu untdelemn şi uscată să fie a tuturor fiilor lui Áaron în egală măsură.

Jertfa de împăcare

a) Jertfele de laudă

11 Aceasta este legea jertfei de împăcare care se va aduce Domnului.

12 Dacă o aduce ca laudă, să aducă, pe lângă jertfa de laudă, turte nedospite, frământate cu untdelemn, plăcinte nedospite, unse cu untdelemn, şi făină aleasă, amestecată cu untdelemn în turte frământate cu untdelemn! 13 Împreună cu aceste turte, să aducă pentru darul său pâine dospită cu jertfa lui de laudă şi de împăcare. 14 Din toate darurile să aducă unul ca dar ridicat Domnului şi [darul] să fie al preotului care stropeşte cu sângele jertfei de împăcare! 15 Carnea jertfei de laudă şi de împăcare să fie mâncată în ziua în care este adusă; să nu rămână nimic din ea până dimineaţa!

b) Jerfele votive şi de devoţiune

16 Dacă cineva aduce o jertfă votivă sau de devoţiune, să mănânce jertfa darului său în ziua când a adus-o; iar ce rămâne din ea să o mănânce a doua zi! 17 Ceea ce rămâne din carnea jertfei să fie ars în foc a treia zi!

Reguli generale pentru consumarea jertfelor

18 Dacă cineva mănâncă din carnea jertfei de împăcare a treia zi, nu va fi acceptat şi nu i se va lua în seamă: a devenit impură şi cine va mânca din ea va purta vina.

19 Carnea care a fost atinsă de ceva impur să nu fie mâncată, ci să fie arsă în foc! Cât priveşte carnea, oricine este curat [poate] să mănânce carnea; 20 dar cel care mănâncă din carnea jertfei de împăcare adusă Domnului şi este impur să fie nimicit din poporul său! 21 Şi oricine se atinge de ceva impur – fie o impuritate omenească, fie un animal necurat, fie orice altă impuritate – şi mănâncă din carnea jertfei de împăcare adusă Domnului să fie nimicit din poporul său!”.

22 Domnul i-a spus lui Moise: 23 „Spune-le fiilor lui Israél:

«Să nu mâncaţi grăsime de bou, de oaie sau de capră! 24 Grăsimea unui animal mort sau sfâşiat să fie folosită la orice lucrare, dar de mâncat să nu o mâncaţi. 25 Căci oricine mănâncă din animalele din care se aduce jertfă prin foc Domnului, cel care mănâncă va fi nimicit din poporul său.

26 Să nu mâncaţi niciun fel de sânge – nici de pasăre, nici de animal – în niciun loc unde veţi locui! 27 Oricine mănâncă vreun fel de sânge să fie nimicit din poporul său!»”.

Partea preoţilor

28 Domnul i-a spus lui Moise: 29 ,,Spune-le fiilor lui Israél:

«Când cineva aduce Domnului jertfa lui de împăcare, să aducă darul lui Domnului din jertfa lui de împăcare! 30 Să aducă cu mâinile lui jertfele prin foc înaintea Domnului! Să aducă grăsimea cu pieptul: pieptul să-l legene ca dar legănat înaintea Domnului! 31 Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Áaron şi al fiilor lui! 32 Să daţi preotului spata dreaptă ca dar ridicat din jertfele voastre de împăcare! 33 Spata aceasta dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Áaron care aduce sângele şi grăsimea jertfei de împăcare! 34 Căci eu iau pieptul darului legănat şi spata darului ridicat din jertfele de împăcare ale fiilor lui Israél şi le dau lui Áaron, preotul, şi fiilor lui. Este o lege veşnică pentru fiii lui Israél»”.

Concluzie

35 Aceasta este partea consacrată lui Áaron şi partea consacrată fiilor săi din jertfele prin foc aduse Domnului din ziua în care au fost aduşi ca să fie preoţi pentru Domnul. 36 Acestea le porunceşte Domnul fiilor lui Israél să le dea în ziua ungerii lor: este o lege veşnică, din generaţie în generaţie.

37 Aceasta este legea arderii de tot, a ofrandei, a jertfei pentru păcat, a jertfei pentru vinovăţie, a consacrării şi a jertfei de împăcare, 38 pe care a dat-o Domnul lui Moise pe muntele Sínai în ziua în care le-a poruncit fiilor lui Israél să-şi aducă darurile înaintea Domnului, în pustiul Sínai.