Capitolul 10

Idolii şi Dumnezeul cel adevărat

1 Ascultaţi cuvântul

pe care vi-l spune Domnul,

casă a lui Israél!

2 Aşa vorbeşte Domnul:

„Nu învăţaţi calea neamurilor

şi nu vă înspăimântaţi

de semnele cerului,

căci neamurile se înspăimântă de ele!

3 Obiceiurile neamurilor

sunt deşertăciune:

e lemn pe care [cineva]

îl taie din pădure,

lucrarea mâinilor

celui care ciopleşte cu securea.

4 Îl înfrumuseţează cu argint şi cu aur,

îl întăresc cu cuie şi cu ciocan

ca să nu se mişte.

5 Ei sunt ca o sperietoare

într-un câmp de pepeni:

nu vorbesc, trebuie să fie purtaţi,

întrucât nu păşesc;

nu vă temeţi de ei, căci

ei nu pot face nici rău, nici bine!”.

6 Nu este nimeni ca tine, Doamne!

Tu eşti mare

şi mare este numele tău în putere.

7 Cine nu se va teme de tine,

rege al neamurilor?

Căci ţie ţi se cuvine [aceasta].

Între toţi înţelepţii neamurilor

şi în toate regatele lor

nu este nimeni asemenea ţie.

8 Totodată ei sunt şi proşti, şi nebuni.

Doctrină a deşertăciunilor este lemnul.

9 Argint bătut este adus din Tarşíş

şi aur, din Ufáz,

lucrare meşteşugită a mâinilor topitorului;

haina lor este de purpură stacojie

şi violetă,

toate sunt lucrare de înţelepţi.

10 Domnul este Dumnezeul adevărat;

el este Dumnezeul vieţii şi rege veşnic.

De mânia lui se cutremură pământul

şi neamurile

nu pot [suporta] indignarea sa.

11 Aşa să spuneţi:

„Dumnezeii

care nu au făcut cerul şi pământul,

aceştia vor pieri de pe pământ

şi de sub cer”.

12 Dar el a făcut pământul cu puterea lui,

a stabilit lumea prin înţelepciunea lui

şi cu priceperea lui a întins cerurile.

13 Când dă drumul glasului său,

e un vuiet de ape în ceruri;

face să urce negura

de la marginile pământului,

el face fulgerele pentru ploaie

şi face să iasă vântul din vistieriile sale.

14 Căci tot omul poate

să devină prost de la cunoaştere,

orice topitor poate fi făcut

de ruşine de chipul turnat,

căci idolul este o înşelăciune

şi nu este suflare în el.

15 Ei sunt deşertăciune, lucrare caraghioasă;

când vor fi vizitaţi, vor pieri.

16 Însă nu ca ei este partea lui Iacób,

căci [Domnul]

este cel care a plăsmuit toate,

iar Israél este tribul moştenirii sale:

Domnul Sabaót este numele lui.

Panică în ţară

17 Adună-ţi din ţară bunurile,

tu care locuieşti în fortăreaţă!

18 Căci aşa vorbeşte Domnul:

„Iată, eu îi voi arunca,

de data aceasta, pe locuitorii ţării

şi-i voi strâmtora

ca ei să poată să găsească!”.

19 Vai de mine, din cauza rănii mele;

lovitura mea este de nevindecat,

iar eu am zis: „Aceasta este boala mea

şi o voi suporta”!

20 Cortul meu este devastat

şi toate funiile mele au fost rupte.

Fiii mei au ieşit de la mine:

nu mai este nimeni

care să întindă cortul meu

şi să-mi ridice pânzele.

21 Păstorii s-au prostit,

nu l-au căutat pe Domnul,

de aceea nu au avut succes

şi toate turmele lor au fost împrăştiate.

22 Un zgomot se aude;

iată, vine

şi un cutremur din ţinutul de nord

ca să facă din cetăţile lui Iúda o ruină,

locuinţă a şacalilor!

23 Eu ştiu, Doamne,

că nu ţine de om calea lui,

că nu ţine de nimeni să meargă

şi să-şi stabilească paşii.

24 Corectează-mă, Doamne,

dar după dreptate,

nu după mânia ta,

ca să nu mă nimiceşti!

25 Ci revarsă-ţi furia

asupra neamurilor care nu te cunosc,

asupra familiilor

care nu cheamă numele tău,

pentru că l-au devorat pe Iacób,

l-au devorat, l-au consumat

şi au pustiit locuinţa lor!