Capitolul 47

Împotriva filisténilor

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremía, profetul, înainte ca Faraón să lovească Gáza:

2 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Iată, nişte ape se ridică din nord

şi devin ca un râu care se revarsă,

inundă ţara şi acoperă cetatea

şi pe cei care locuiesc în ea.

Oamenii vor striga

şi toţi locuitorii ţării vor geme

3 de tropăitul copitelor [cailor]

celor puternici ai lui,

de cutremuratul carelor sale,

de zarva roţilor lui.

Părinţii nu se vor întoarce către fii

din cauza slăbiciunii mâinilor lor.

4 Pentru că vine ziua devastării

tuturor filisténilor

şi a nimicirii Tírului şi Sidónului.

Fiecare supravieţuitor

strigă după ajutor,

căci Domnul îi distruge pe filisténi,

restul insulei Caftór.

5 Vine pleşuvie peste Gáza,

Aşchelón este redus la tăcere

cu restul văilor sale.

Până când vă veţi face tăieturi?»”.

6 Vai, sabie a Domnului,

până când nu te vei potoli?

Intră în teacă, opreşte-te şi stai liniştită!

7 Dar cum să te potoleşti

când Domnul i-a poruncit

împotriva [cetăţii] Aşchelón

şi împotriva ţărmului mării:

într-acolo să se îndrepte!