Capitolul 5

Motivele invaziei

1 Străbateţi străzile Ierusalímului

şi vedeţi, recunoaşteţi

şi căutaţi în pieţele sale

dacă găsiţi vreun om care

să facă judecată şi să caute fidelitatea,

şi eu îi voi ierta!

2 Chiar când zic „Viu este Domnul!”,

ei jură fals.

3 Doamne, oare ochii tăi

nu sunt pentru fidelitate?

Tu i-ai lovit, dar pe ei nu-i doare,

i-ai vlăguit, dar ei au refuzat

să accepte mustrarea;

şi-au întărit faţa

mai mult decât stânca

şi au refuzat să se întoarcă.

4 Dar eu ziceam:

„Iată, ei sunt sărmani, prostuţi!”;

căci ei nu cunosc calea Domnului

şi judecata Dumnezeului lor.

5 Eu mă voi duce la cei mari

şi le voi spune

că ei nu cunosc calea Domnului

şi judecata Dumnezeului lor.

Dar ei împreună au zdrobit jugul

şi au rupt legăturile.

6 De aceea, îi va lovi un leu din pădure

şi un lup din ţinuturi nelocuite

îi va prăda,

leopardul pândeşte asupra cetăţilor lor:

oricine iese de acolo va fi sfâşiat,

pentru că au înmulţit nelegiuirile lor

şi răzvrătirile lor au devenit multe.

7 Cum, pentru aceasta ar trebui să te iert?

Fiii tăi m-au părăsit

şi jură pe ceea ce nu este dumnezeu;

eu i-am săturat,

iar ei au comis adulter

şi şi-au făcut tăieturi

la casa desfrânatei.

8 Ca nişte cai înfierbântaţi

[după iepe] ei sunt:

fiecare nechează după soţia

prietenului său.

9 Să nu pedepsesc eu oare pentru aceasta?

Oracolul Domnului.

Să nu se răzbune sufletul meu

pe un neam ca acesta?

10 Urcaţi între şirurile lui şi distrugeţi,

dar n-o faceţi de tot;

îndepărtaţi vlăstarii săi,

pentru că nu sunt ai Domnului!

11 Căci s-au îndepărtat de mine

casa lui Israél şi casa lui Iúda

– oracolul Domnului.

12 L-au renegat pe Domnul şi au zis:

„El nu există.

Nu va veni asupra noastră răul

şi nu vom vedea sabia

şi foametea”.

13 Profeţii vor deveni ca o suflare

şi cuvânt nu va fi în ei: aşa li se va face.

14 De aceea, aşa vorbeşte

Domnul Dumnezeul Sabaót:

„Pentru că aţi spus cuvântul acesta,

iată, eu pun cuvintele mele

în gura ta ca un foc

şi poporul acesta

este ca nişte lemne, şi le va devora!

15 Iată, eu fac să vină asupra voastră

un neam de departe,

casă a lui Israél – oracolul Domnului,

un neam nesfârşit,

un neam din vechime,

un neam a cărui limbă n-o cunoşti

şi nu înţelegi ce vorbeşte!

16 Tolba sa este ca un mormânt deschis.

Toţi sunt viteji.

17 Vor mânca secerişul tău şi pâinea ta;

îi vor devora pe fiii tăi şi pe fiicele tale;

vor mânca turmele tale şi cirezile tale,

vor nimici cu sabia cetăţile tale

fortificate

în care te încredeai.

Pedagogia pedepsei

18 Dar şi în zilele acelea

– oracolul Domnului –,

nu voi face acestea de tot cu voi.

19 Când veţi spune: «Pentru care motiv ne-a făcut Domnul Dumnezeul nostru toate acestea?», le vei spune: «După cum m-aţi părăsit şi aţi slujit zeilor străini în ţara voastră, tot aşa veţi sluji străinilor într-o ţară care nu este a voastră».

20 Faceţi cunoscută aceasta casei lui Iacób

şi faceţi să se audă în Iúda, zicând:

21 «Ascultaţi aceasta, popor nebun

şi fără inimă:

aveţi ochi, şi nu vedeţi,

aveţi urechi, şi nu ascultaţi.

22 Oare nu vă veţi teme de mine?

– oracolul Domnului –;

nu veţi tremura înaintea mea,

eu, care am pus nisipul

ca hotar pentru mare

printr-o hotărâre veşnică

şi nu va trece peste el?

Valurile se agită,

dar nu pot,

vuiesc, dar nu-l pot trece».

23 Poporul acesta are o inimă rebelă

şi răzvrătită, s-a întors şi a plecat.

24 Ei nu spun în inima lor:

«Să ne temem de Domnul

Dumnezeul nostru,

care dă ploaie timpurie

şi târzie la timpul lor

şi are grijă de secerişul nostru

pentru săptămânile hotărâte!».

25 Nelegiuirile voastre

au îndepărtat acestea

şi păcatele voastre

v-au lipsit de binele vostru.

26 Căci şi în poporul meu

se găsesc nelegiuiţi

care pândesc precum cei

care leagă capcane;

stau [la pândă] ca un distrugător,

ca să captureze oameni.

27 Ca o colivie plină cu păsări,

aşa este casa lor plină de înşelăciune.

De aceea au ajus mari

şi s-au îmbogăţit.

28 Sunt graşi şi corpolenţi,

au întrecut limitele răului;

nu fac dreptate,

nu fac să aibă succes cauza orfanului

şi judecata celor nevoiaşi nu o judecă.

29 Să nu pedepsesc eu oare

pentru aceasta?

– oracolul Domnului;

să nu se răzbune sufletul meu

pe un neam ca acesta?

30 Ceva respingător

şi oribil se întâmplă în ţară!

31 Profeţii profeţesc în mod înşelător

şi preoţii stăpânesc după voia lor,

iar poporului meu îi place aşa.

Dar ce veţi face la urmă?”.