Capitolul 23

Oracole mesianice; regele care trebuie să vină

1 Vai de păstorii care fac să piară şi să se împrăştie turma păşunii mele – oracolul Domnului! 2 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeul lui Israél împotriva păstorilor care păstoresc poporul meu: „Voi împrăştiaţi turma mea, o alungaţi şi nu vă îngrijiţi de ea. Iată, eu vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre – oracolul Domnului! 3 Eu însumi voi aduna restul turmei mele din toate ţările unde le-am alungat, le voi face să se întoarcă la staulul lor, vor fi rodnice şi se vor înmulţi. 4 Voi stabili peste ele păstori care să le păstorească: nu se vor mai teme, nu se vor înspăimânta şi nu se vor rătăci” – oracolul Domnului.

5 Iată, vin zile – oracolul Domnului –

când îi voi ridica lui Davíd

o ordaslă dreaptă

care va domni ca rege

şi va avea succes;

va face judecată şi dreptate în ţară!

6 În zilele lui, Iúda va fi mântuit

şi Israélul va locui în siguranţă.

Acesta este numele

cu care va fi chemat:

„Domnul este dreptatea noastră”.

7 Iată, vin zile – oracolul Domnului – când nu vor mai spune: „Viu este Domnul, care i-a scos pe fiii lui Israél din ţara Egiptului”, 8 ci „Viu este Domnul, care a scos şi a adus descendenţa casei lui Israél din ţara de nord şi din toate ţările unde-i alungase” şi ei se vor întoarce la pământul lor.

Împotriva profeţilor falşi

9 Despre profeţi:

„Inima mea este zdrobită în mine

şi-mi tremură toate oasele;

am devenit ca un om beat

şi ca un bărbat doborât de vin,

din cauza Domnului

şi din cauza cuvintelor sale sfinte.

10 Căci ţara este plină de adulteri;

ţara plânge din cauza blestemului,

păşunile din pustiu s-au uscat.

Fuga lor este spre rău

şi puterea lor nu este dreaptă.

11 Şi profetul, şi preotul sunt rătăciţi;

chiar şi în casa mea am găsit

răutatea lor –  oracolul Domnului.

12 De aceea, calea lor va fi

ca locurile alunecoase în întuneric:

vor fi împinşi şi vor cădea în el;

voi face să vină asupra lor răul

în anul pedepsirii lor

– oracolul Domnului.

13 În profeţii din Samaría

am văzut ceva dezgustător:

profeţesc pentru Báal şi îl duc

în eroare pe poporul meu, Israél.

14 În profeţii din Ierusalím

am văzut ceva oribil:

comit adulter, umblă în miniciună

şi întăresc mâinile răufăcătorilor,

pentru ca nimeni

să nu se întoarcă de la răutatea sa:

toţi sunt pentru mine ca Sodóma,

iar locuitorii lui, ca Gomóra”.

15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

„Iată, eu îi voi face să mănânce pelin

şi să bea apă otrăvită,

pentru că de la profeţii din Ierusalím

a ieşit necuviinţa în toată ţara!”.

16 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

„Nu ascultaţi cuvintele profeţilor

care vă profeţesc

pentru că ei vă fac să rătăciţi!

Vorbesc conform cu viziunile inimii lor,

nu conform cu gura Domnului.

17 Ei spun celor care mă dispreţuiesc:

«Domnul a zis: ‹Veţi avea pace› »

şi, tuturor celor care umblă

în împietrirea inimii:

«Nu va veni răul asupra voastră»”.

18 Căci cine a stat în sfatul Domnului

şi a văzut şi a auzit cuvântul lui?

Cine a fost atent la cuvintele sale

şi le-a auzit?

19 Iată, furtuna Domnului şi furia năvălesc,

o furtună ameţitoare năvăleşte

asupra capetelor celor răi.

20 Mânia Domnului nu se va întoarce

până nu va face

şi nu va împlini planul inimii sale.

În zilele de pe urmă, o veţi înţelege.

21 Eu nu am trimis profeţi, dar ei aleargă;

nu le-am vorbit, dar ei profeţesc,

22 Dacă ar fi stat în sfatul meu

şi l-ar fi făcut pe poporul meu

să asculte cuvintele mele,

atunci l-ar fi făcut să se întoarcă

de la calea lor cea rea

şi de la răutatea faptelor lor.

23 Căci eu sunt un Dumnezeu apropiat

– oracolul Domnului –,

nu sunt un Dumnezeu îndepărtat.

24 Se poate ascunde oare cineva

în vreo ascunzătoare

şi eu să nu-l văd?

– oracolul Domnului.

Oare nu umplu eu cerurile

şi pământul? – oracolul Domnului.

25 Am auzit ceea ce spun profeţii

care profeţesc minciuni

în numele meu, zicând:

„Am avut un vis! Am avut un vis!”.

26 Până când va fi la inima profeţilor

să profeţească minciună

şi să profeţească înşelătorie?

27 Cred ei oare că îl pot face pe poporul meu

să uite numele meu prin visele lor

pe care le povestesc unul altuia

aşa cum au uitat părinţii lor

numele meu pentru Báal?

28 Profetul care a avut un vis

să povestească visul

şi cel care a avut un cuvânt [de la mine]

să spună cuvântul meu adevărat!

Ce au de-a face paiele cu grâul?

– oracolul Domnului.

29 Oare nu aşa este cuvântul meu,

ca un foc – oracolul Domnului –

sau ca un ciocan

care sfărâmă stânca?

30 De aceea, iată, eu sunt împotriva

profeţilor – oracolul Domnului –

care fură cuvintele mele unul de la altul!

31 Iată, eu sunt împotriva profeţilor

care trăncănesc şi spun: „Oracol”!

32 Iată, eu sunt împotriva

celor care profeţesc visuri înşelătoare

– oracolul Domnului –,

le povestesc şi fac poporul meu

să rătăcească

cu minciunile şi lăudăroşenia lor,

deşi eu nu i-am trimis,

nici nu le-am poruncit

şi nu sunt de ajutor acestui popor

– oracolul Domnului.

33 Când te va întreba poporul acesta

sau profetul sau preotul:

„Care este profeţia Domnului?”,

tu să le spui: „Care profeţie?”;

eu vă voi părăsi –

oracolul Domnului.

34 Profetul sau preotul sau poporul

care va zice: „Profeţia Domnului”,

îi voi pedepsi pe omul acela şi pe casa lui.

35 Aşa să spuneţi fiecare către aproapele lui

şi fiecare către fratele lui:

„Ce a răspuns Domnul?

Ce a spus Domnul?”.

36 Profeţia Domnului să nu o mai amintiţi,

căci profeţie va fi

pentru fiecare cuvântul său,

căci voi aţi transformat

cuvintele Dumnezeului celui viu,

ale Domnului Sabaót,

Dumnezeul nostru.

37 Aşa să-i spui profetului:

„Ce a răspuns Domnul?

Ce a spus Domnul?”.

38 Şi dacă spuneţi: „Profeţia Domnului”,

de aceea, aşa spune Domnul:

„Întrucât aţi spus acestui cuvânt:

«Profeţia Domnului»,

deşi eu am trimis la voi

să nu spuneţi: «Profeţia Domnului»,

39 de aceea voi uita de voi

şi vă voi îndepărta de la faţa mea,

pe voi şi cetatea pe care

v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri.

40 Voi aduce asupra voastră ruşine

şi ocară veşnice,

care nu vor fi uitate”.