Capitolul 52

XI. APENDICE

Catastrofa de la Ierusalím şi favorul acordat lui Ioiachín

1 Sedecía avea douăzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a domnit unsprezece ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Hamutál, fiica lui Ieremía din Libná. 2 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, conform cu tot ceea ce a făcut Ioiachím. 3 Pentru că mânia Domnului era împotriva Ierusalímului şi a lui Iúda până când i-a alungat de la faţa sa, şi Sedecía s-a revoltat împotriva regelui din Babilón.

4 În anul al nouălea al domniei lui [Sedecía], în luna a zecea, în [ziua] a zecea a lunii, a venit Nabucodonosór, regele Babilónului, el şi toată armata lui, împotriva Ierusalímului; şi-au fixat tabăra împotriva lui şi au construit parapeţi împotriva lui de jur împrejur. 5 Cetatea a continuat să fie asediată până în anul al unsprezecelea al regelui Sedecía. 6 În luna a patra, în [ziua] a patra a lunii, foametea a cuprins cetatea şi nu mai era pâine pentru poporul ţării. 7 Cetatea a fost spartă şi toţi oamenii de război au fugit şi au ieşit din cetate noaptea pe drumul porţii dintre cele două ziduri, care era lângă grădina regelui. Caldéii erau lângă cetate de jur împrejur, iar ei au mers pe drumul spre Arabáh. 8 Armata caldéilor l-a urmărit pe rege şi l-a ajuns pe Sedecía în stepele Ierihónului. Toată armata lui s-a împrăştiat de lângă el. 9 L-au prins pe rege şi l-au dus la regele Babilónului, la Ríbla, în ţinutul Hamát, şi au rostit împotriva lui judecăţi. 10 Regele Babilónului i-a înjunghiat pe fiii lui Sedecía sub ochii lui; le-a înjunghiat şi pe toate căpeteniile lui Iúda la Ríbla. 11 A pus să fie scoşi ochii lui Sedecía şi l-a legat cu [lanţuri] de bronz. Apoi, regele Babilónului l-a dus la Babilón şi l-a pus în temniţă până în ziua morţii sale.

12 În luna a cincea, în [ziua] a zecea a lunii – acest an era al nouăsprezecelea an al lui Nabucodonosór, regele Babilónului –, a venit la Ierusalím Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, care stătea înaintea regelui din Babilón. 13 El a ars casa Domnului, casa regelui şi toate casele din Ierusalím: a ars în foc toate casele mari. 14 Toată armata caldéilor care era cu mai-marele peste gărzi a dărâmat toate zidurile Ierusalímului, de jur împrejur.

15 Dintre săracii poporului, restul poporului care a rămas în cetate, a mers la regele din Babilón şi restul mulţimii, Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a deportat. 16 Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, a pus să rămână dintre săracii ţării ca să planteze vii şi să lucreze pământul.

17 Coloanele din bronz care erau în templul Domnului, postamentele, marea de bronz care era în templul Domnului, caldéii le-au sfărâmat şi le-au dus bronzul în Babilón. 18 Au luat tăvile pentru cenuşă, lopeţile, cuţitele, farfuriile, cupele, toate instrumentele de bronz cu care se slujea, 19 oalele, lopeţile, cenuşarele, cazanele, candelabrele, cupele şi cănile, cele din aur cu cele din aur, iar cele din argint cu cele din argint le-a luat mai-marele peste gărzi, 20 cele două colaone, marea, cei doisprezece boi din bronz care erau sub postamentele pe care le făcuse regele Solomón pentru casa Domnului: bronzul lor, al tuturor acestor obiecte, nu se putea cântări.21 Coloanele erau de optsprezece cóţi înălţime, fiecare coloană era măsurată de un fir de doisprezece cóţi; grosimea sa era de patru degete şi era gol pe dinăuntru. 22 Deasupra ei era un capitel de bronz, iar înălţimea unui capitel era de cinci cóţi; împrejurul capitelului era o reţea de rodii, toate din bronz. La fel era pentru a doua coloană, cu rodii. 23 Erau nouăzeci şi şase de rodii pe părţi; toate rodiile erau o sută pe reţea, de jur împrejur.

24 Mai-marele peste gărzi i-a luat pe Seráia, preotul cel dintâi, pe Sofonía, al doilea preot, şi trei păzitori ai pragului. 25 Din cetate a luat un eunuc, care era supraveghetor peste bărbaţii de război, şapte bărbaţi dintre cei care vedeau faţa regelui, pe scribul care era căpetenie a armatei şi care înrola poporul ţării şi şaizeci de bărbaţi din poporul ţării care se găseau în mijlocul cetăţii. 26 Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a luat şi i-a adus la regele Babilónului, la Ríbla. 27 Regele Babilónului i-a lovit şi i-a omorât la Ríbla, în ţinutul Hamát. Iúda a fost deportat din pământul lui.

28 Acesta este poporul pe care l-a deportat Nabucodonosór în anul al şaptelea: trei mii douăzeci şi trei; 29 în anul al optsprezecelea al lui Nabucodonosór, din Ierusalím, opt sute treizeci şi două de suflete; 30 în anul al douăzeci şi treilea al lui Nabucodonosór, Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, a deportat şapte sute patruzeci şi cinci de iudei: toate sufletele, patru mii şase sute.

31 În al treizeci şi şaptelea an al deportării lui Ioiachín, regele lui Iúda, în luna a douăsprezecea, în [ziua] a douăzeci şi cincea a lunii, Evil-Merodác, regele din Babilón, în anul când a devenit rege, i-a ridicat capul lui Ioiachín, regele lui Iúda, şi l-a făcut să iasă din temniţă. 32 I-a vorbit cu bunătate şi i-a dat un tron mai sus decât tronurile regilor care erau cu el în Babilón.33 I-a schimbat hainele de închisoare şi [Ioiachín] s-a hrănit totdeauna la masa lui, tot timpul vieţii lui. 34 Regele din Babilón i-a asigurat permanent cele necesare fiecărei zile, până în ziua morţii lui, în toate zilele vieţii sale.