Capitolul 23

Mormântul patriarhilor de la Macpéla; moartea Sárei

1 Viaţa Sárei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani. Aceştia au fost anii vieţii Sárei. 2 Sára a murit în Chiriát-Árba, adică Hebrón, în ţara Canaán. Abrahám a venit să o jelească pe Sára şi să o plângă.

3 Abrahám s-a ridicat din fața moartei sale, a vorbit cu fiii lui Het, zicându-le: 4 „Eu sunt străin şi pribeag printre voi; daţi-mi proprietatea unui mormânt ca s-o pot îngropa pe moarta mea înaintea mea!”. 5 Fiii lui Het i-au răspuns lui Abrahám, zicându-i: 6 „Ascultă-ne, domnule! Tu eşti un principe al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre! Niciunul dintre noi nu se va opune să-ţi îngropi moarta în mormântul lui”.

7 Abrahám s-a ridicat şi s-a prosternat înaintea poporului ţării, adică înaintea fiilor lui Het. 8 Şi le-a vorbit, zicându-le: „Dacă vreţi din inimă să-mi îngrop moarta dinaintea mea, ascultaţi-mă şi interveniţi pentru mine pe lângă Efrón, fiul lui Ţóhar, 9 ca să-mi dea peştera Macpéla, care e a lui şi care este la marginea câmpului său; să mi-o dea pe arginți ca proprietate pentru mormânt în mijlocul vostru!”. 10 Efrón locuia în mijlocul fiilor lui Het. Şi Efrón, hetéul, i-a răspuns lui Abrahám în [auzul] urechilor fiilor lui Het şi al tuturor celor ce treceau prin poarta cetăţii lui, zicând: 11 „Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dau câmpul şi-ţi dau şi peştera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor poporului meu. Îngroapă-ţi moarta!”.

12 Abrahám s-a prosternat înaintea poporului ţării. 13 Şi i-a spus lui Efrón în auzul poporului ţării: „O, numai dacă ai vrea să mă asculţi! Îţi dau preţul ogorului: primeşte-l de la mine şi-mi voi îngropa moarta acolo!”. 14 Efrón i-a răspuns astfel lui Abrahám, zicându-i: 15 „Domnul meu, ascultă-mă! Un pământ de patru sute de sícli din argint, ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi, deci, moarta!”. 16 Abrahám l-a ascultat pe Efrón. Abrahám i-a cântărit lui Efrón argintul despre care vorbise în [auzul] urechilor fiilor lui Het: patru sute de sícli din argint, după greutatea care trece printre negustori.

17 Ogorul lui Efrón care se afla în Macpéla, care este faţă în faţă cu Mamré, ogorul şi peştera din el şi toţi copacii care se aflau în ogor şi în toate hotarele lui de jur împrejur 18 [au intrat] între cele dobândite de Abrahám în fața fiilor lui Het şi a tuturor celor care au venit la poarta cetăţii. 19 După aceasta, Abrahám a îngropat-o pe Sára, soţia sa, în peştera din ogorul Macpéla, care este faţă în faţă cu Mamré, adică Hebrón, în ţara Canaán. 20 Ogorul şi peştera din el au trecut în stăpânirea lui Abrahám, ca proprietate de mormânt, de la fiii lui Het.