Capitolul 49

Binecuvântările şi testamentul lui Iacób

1 Iacób i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă ca să vă fac cunoscut ce vi se va întâmpla în zilele de pe urmă!

2 Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacób,

ascultaţi-l pe Israél, tatăl vostru!

3 Rubén, întâiul meu născut,

tu, puterea mea şi începutul

vigorii mele,

culme de mândrie şi culme

de putere,

4 năvalnic ca apele,

tu nu vei mai avea întâietatea!

Căci te-ai suit în patul tatălui tău

şi atunci l-ai profanat,

când ai urcat pe el.

5 Simeón şi Lévi sunt fraţi,

instrumente ale violenţei

sunt armele lor.

6 În sfatul lor să nu intre sufletul meu

şi cu adunarea lor

să se unească gloria mea!

Căci, în mânia lor, au ucis oameni,

şi, în pofta lor, au schilodit tauri.

7 Blestemată să fie mânia lor,

căci a fost puternică,

şi furia lor, căci a fost apăsătoare!

Îi voi împărţi în Iacób

şi-i voi risipi în Israél.

8 Iúda, pe tine te vor lăuda fraţii tăi.

Mâna ta va fi

pe grumazul duşmanilor tăi.

Se vor prosterna în faţa ta fiii tatălui tău.

9 Pui de leu, Iúda!

De la pradă, fiul meu, ai urcat.

S-a lăsat pe labe, s-a întins

ca un leu, ca o leoaică.

Cine-l va face să se ridice?

10 Nu se va depărta sceptrul din Iúda,

nici toiagul [de conducător] de la el

până când va veni

cel căruia îi este destinat.

Lui [i se cuvine] ascultarea popoarelor”.

11 El îşi leagă de viţă măgarul

şi de coardă de soi, puiul de măgăriţă;

îşi spală haina în vin

şi în sânge de struguri, mantaua sa.

12 Scânteietori sunt ochii săi de la vin

şi dinţii săi, mai albi ca laptele.

13 Zabulón va locui

pe ţărmul mărilor,

va fi țărm pentru corăbii

şi partea lui va fi până la Sidón.

14 Isahár este un măgar puternic

care s-a întins între două ţarcuri.

15 Vede că locul unde se odihneşte este bun

şi că ţinutul lui este plăcut;

şi-a plecat umărul sub povară

şi a ajuns o masă de sclavi.

16 Dan va judeca pe poporul său

ca unul dintre triburile lui Israél.

17 Dan va fi un şarpe pe drum,

o viperă cu corn pe cărare,

muşcând căclâiele calului,

ca să cadă călăreţul pe spate.

18 Mântuirea ta o aştept, Doamne!

19 Gad, o ceată îl va ataca

şi îl va ataca din urmă.

20 Din Aşér vine pâinea grasă;

el va da delicatese regilor.

21 Neftáli este o cerboaică slobodă:

el rosteşte cuvinte frumoase.

22 Vlăstar de pom roditor este Iosíf,

vlăstar de pom roditor lângă izvor,

vlăstarii lui ajung deasupra zidului!

23 I-au făcut viaţa amară, l-au lovit

şi l-au hăituit arcaşii.

24 Arcul lui a rămas puternic,

braţele şi mâinile lui au fost făcute zvelte

de mâinile Celui Puternic al lui Iacób;

de acolo [vine] Păstorul şi Stânca lui Israél.

25 Dumnezeul tatălui tău – el să te ajute –

şi Dumnezeu cel Atotputernic

– el să te binecuvânteze

cu binecuvântările cerurilor de deasupra,

cu binecuvântările abisului

care zace jos,

cu binecuvântările sânilor

şi ale pântecelui!

26 Binecuvântările tatălui tău

sunt mai puternice

decât binecuvântările

celor care m-au zămislit

până la marginile dealurilor veşnice:

ele să fie peste capul lui Iosíf

şi peste creştetul celui consacrat

dintre fraţii săi!

27 Beniamín este un lup care sfâşie.

Dimineaţa mănâncă vânatul

şi seara împarte prada”.

28 Toate acestea sunt cele douăsprezece triburi ale lui Israél.

Ultimele momente şi moartea lui Iacób

Iată ce le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare aparte. 29 El le-a poruncit și le-a zis: „Eu voi fi adăugat la poporul meu. Înmormântaţi-mă lângă părinţii mei, în peştera care este în câmpia lui Efrón, hetéul, 30 în peştera din câmpia care este la Macpéla, faţă în faţă cu Mamré, în ţara Canaán, pe care Abrahám a dobândit-o împreună cu câmpia de la Efrón, hetéul, ca proprietate de mormânt! 31 Acolo i-au îngropat pe Abrahám şi pe Sára, soţia lui; acolo i-au îngropat pe Isáac şi pe Rebéca, soţia lui, şi acolo am îngropat-o pe Léa. 32 Proprietatea şi peştera care se găseşte în el au fost cumpărate de la fiii lui Het”.

33 Când Iacób a terminat de dat porunci fiilor săi, şi-a strâns picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat poporului său.