Capitolul 9

Alianţa lui Dumnezeu cu Nóe


1 Dumnezeu i-a binecuvântat pe Nóe şi pe fiii săi şi le-a spus: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul! 2 Să aibă frică şi spaimă de voi toate vieţuitoarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se târăște pe pământ şi toţi peştii mării: [toate] sunt date în mâinile voastre. 3 Tot ce se mişcă şi are viaţă va fi pentru hrana voastră; vi le dau pe toate cum v-am dat şi iarba verde. 4 Numai să nu mâncaţi carnea cu viaţa ei, adică sângele ei! 5 Voi cere cont de sângele vieții voastre; voi cere cont de el față de toate vieţuitoarele şi față de om. Voi cere cont de viața omului față de [orice] om, fratele său.

6 Dacă varsă cineva sângele omului,

sângele lui să fie vărsat de om,

căci Dumnezeu l-a făcut pe om

după chipul său!

7 Iar voi, fiţi rodnici şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe tot pământul şi stăpâniţi-l!”.

8 Apoi Dumnezeu le-a vorbit lui Nóe şi fiilor săi: 9 „Iată, eu închei alianţa mea cu voi şi cu descendența voastră care vine după voi 10 şi cu orice suflet viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate vieţuitoarele pământului care sunt cu voi şi cu toate cele care au ieşit din arcă, cu toate vieţuitoarele pământului. 11 Închei alianţa mea cu voi; nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului şi nu va mai fi potop ca să pustiască pământul”.

12 Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul alianței, pe care îl pun între mine şi voi şi orice suflet viu care este cu voi, pentru [toate] generaţiile, pentru totdeauna. 13 Am pus curcubeul meu în nori; el va fi semnul alianței care este între mine şi pământ. 14 Când se vor aduna nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; 15 eu îmi voi aduce aminte de alianţa dintre mine şi voi şi orice suflet viu şi toată făptura; şi apele nu vor mai deveni potop care să nimicească toată făptura. 16 Curcubeul va fi în nori, şi, când îl voi vedea, îmi voi aduce aminte de alianţa veşnică dintre Dumnezeu şi tot sufletul viu care este în toată făptura de pe pământ”.

17 Dumnezeu i-a zis lui Nóe: „Acesta este semnul alianţei pe care am încheiat-o între mine şi toată făptura de pe pământ”.

 DE LA NÓE LA ABRAHÁM

 Fiii lui Nóe: Sem, Ham şi Iafét

18 Fiii lui Nóe, care au ieşit din arcă, erau: Sem, Ham şi Iafét. Ham este tatăl lui Canaán. 19 Aceştia erau cei trei fii ai lui Nóe şi din ei s-au răspândit [oamenii] pe tot pământul.

20 Nóe a început să fie [lucrător] al pământului şi a sădit o vie. 21 A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului [său]. 22 Ham, tatăl lui Canaán, a văzut goliciunea tatălui său şi a făcut cunoscut celor doi fraţi ai lui care erau afară. 23 Sem şi Iafét au luat mantaua, au pus-o pe umerii amândurora, au intrat cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor. Feţele le erau întoarse şi n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24 Nóe s-a trezit din vin şi a aflat ce-i făcuse fiul său mai mic. 25 Şi a zis:

„Blestemat să fie Canaán!

Să fie sclavul sclavilor fraţilor lui!”.

26 Şi a zis:

„Binecuvântat să fie Domnul

Dumnezeul lui Sem,

şi Canaán să fie sclavul lui!

27 Dumnezeu să-l sporească pe Iafét!

Acesta să locuiască în corturile lui Sem

şi Canaán să fie sclavul lui!”.

28 Nóe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29 Toate zilele lui Nóe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.